ΑΡΚΙ


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 





Η  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και τα μέλη της συμμετέχουν στη νέα συνδικαλιστική παράταξη την ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΚΙ).



Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΚΙ) δημιούργησε το νέο διαδικτυακό τόπο www.arki.gr φιλοδοξώντας να διευρύνει και να βελτιώσει την ενημέρωση των εργαζομένων για τα τεκταινόμενα στο χώρο της εργασίας και όχι μόνον.