ΑΡΚΙ


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Η  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και τα μέλη της συμμετέχουν στη νέα συνδικαλιστική παράταξη την ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΚΙ).Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΚΙ) δημιούργησε το νέο διαδικτυακό τόπο www.arki.gr φιλοδοξώντας να διευρύνει και να βελτιώσει την ενημέρωση των εργαζομένων για τα τεκταινόμενα στο χώρο της εργασίας και όχι μόνον.