Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΣΑ 21.4.21
Δικαίωση για τους τρεις συναδέλφους μας μετά από την δίωξη που υπέστησαν από την εταιρεία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ο εισαγγελέας Εφετών απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (IKNOWHOW) και δικαιώνοντας πανηγυρικά και οριστικά τους τρεις συναδέλφους μας (εκ των οποίων ο ένας μέλος του Σωματείου μας) της Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) οι οποίοι είχαν εισηγηθεί την μη παραλαβή των παραδοτέων του έργου της Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων, του Υπουργείου Πολιτισμού.

 Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω εταιρεία, είχε αναλάβει ως ανάδοχος την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Υποέργο 3: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» ενταγμένο στο έργο «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ).

 Πιο συγκεκριμένα, οι συνάδελφοι ορίστηκαν, κατόπιν κλήρωσης, τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του εν λόγω Υποέργου. Τον Σεπτέμβριο του 2018 με Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η μη παραλαβή των παραδοτέων, κατόπιν εισήγησης των τριών συναδέλφων μας, και η σε κάθε περίπτωση κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου εξαιτίας της μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

   Ο ανάδοχος, ο οποίος θεώρησε ότι θίχτηκε από την έκπτωσή του, αντί να καταφερθεί εναντίον του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, μήνυσε τους συναδέλφους που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους και μάλιστα για σειρά δήθεν παραβάσεων άρθρων του ποινικού κώδικα.

  Η απόφαση του εισαγγελέα Εφετών δικαιώνει πλήρως τους συναδέλφους μας, δικαιώνει όμως και το Σωματείο μας που στάθηκε στο πλευρό τους με κάθε τρόπο από την πρώτη στιγμή. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ θα βρίσκεται πάντα στο πλάι κάθε συναδέλφου μας που κατηγορείται άδικα. Θεωρούμε ότι είναι ευθύνη όλων μας να μην επιτρέψουμε να καθιερωθεί ένα ζοφερό περιβάλλον εκφοβισμού στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Σ.Α.