ΕΑΕΚ


ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Η  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και τα μέλη της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν στη νέα συνδικαλιστική παράταξη την ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΕΑΕΚ)

Η Ενωτική Αγωνιστική Εκκινηση στην ΑΔΕΔΥ είναι δίκτυο συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο. Είναι μια προσπάθεια συγκρότησής ενωτικού προοδευτικού μετώπου στους χώρους εργασίας. Ενός μετώπου ικανού να προκαλέσει τις αναγκαίες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές, ώστε τα συνδικάτα να είναι χώροι-αντιδραστήρια δημοκρατικού διαλόγου, υπεράσπισης αρχών και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Η ΕΑΕΚ δημιούργησε το νέο διαδικτυακό τόπο wwwre-union.gr φιλοδοξώντας να διευρύνει και να βελτιώσει την ενημέρωση των εργαζομένων για τα τεκταινόμενα στο χώρο της εργασίας και όχι μόνον.

Ανακοίνωση με τις θέσεις της ΕΑΕΚ: Πέντε σημεία για το Παρόν και το Μέλλον του εργατικού κινήματος


 Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παλαιότερα συμμετείχε στο μετωπικό σχήμα της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΡΚΙ) ΑΡΚΙ: παρουσίαση του πλαισίου αρχών, πολιτικών θέσεων και στόχων του “Μετωπικού Σχήματος στο 36ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ”