Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ετήσια Γενική Συνέλευση Ενιαίου Συλλόγου


Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ για τον Οργανισμό ΥΠΠΟΑ

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού ΥΠΠΟΑ όπως αυτό εστάλη προς έγκριση στο ΣτΕ, και συγκεκριμένα για τον κλάδο ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών

Προς: 
1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
2) Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
3) Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού
4) Διευθυντή Γραφείου Υπουργού
5) Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
6) ΤΕΕ
7) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 12/22.5.2017 του Τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ, αποσαφηνίζονται και επαναδιατυπώνονται τα κάτωθι: 

Οι προτάσεις: ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών αντικαθίστανται με την πρόταση: ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Μηχανικών.


Σας παραθέτουμε, για άλλη μια φορά, τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού ΥΠΠΟΑ όπως αυτό εστάλη προς έγκριση στο ΣτΕ, οι οποίες θεωρούμε ότι ξεπερνούν τα κλαδικά συμφέροντα και διεκδικήσεις, και με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του ΥΠΠΟΑ, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, έστω και την τελευταία στιγμή.
Στο προαναφερθέν σχέδιο, που εστάλη από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση στο ΣτΕ, δεν ελήφθη υπόψη, μέχρι στιγμής, καμία θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και των γενικότερων θέσεων των Μηχανικών του Δημοσίου.
Θεωρούμε ότι μια κυβέρνηση που δηλώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη, πριν από κάθε νομοθέτημα, τις θέσεις των συλλογικών, κλαδικών και γενικά συνδικαλιστικών οργάνων, καθώς επίσης και των υπηρεσιακά θεσμοθετημένων φορέων, θα πρέπει να λειτουργήσει βάσει των συγκεκριμένων εξαγγελιών της.
Στην περίπτωση λοιπόν των Διπλωματούχων Μηχανικών, των οποίων οι θέσεις υποστηρίζονται εν πολλοίς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ζητάμε να θεσμοθετηθούν, έστω και στο παρά 5, τα παρακάτω:


Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164

                                                                                                                           
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 23.5.2017
Αθήνα, 22 Μαΐου 2017
Αρ. πρωτ. : 12
                                                      
ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού ΥΠΠΟΑ όπως αυτό εστάλη προς έγκριση στο ΣτΕ, και συγκεκριμένα για τον κλάδο ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών».

Το έργο του ΥΠΠΟΑ, κατά κύριο λόγο, είναι η τεκμηρίωση, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με παγκοσμίως αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς (όπως η Χάρτα της Βενετίας).
Η διαδικασία της προστασίας και της αποκατάστασης (μελέτες, έργα κλπ) είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης για όλο το φάσμα των πολιτιστικών αγαθών (αρχαιολογικών χώρων, νεώτερων μνημείων, ιστορικών τόπων, άυλων πολιτιστικών αγαθών καθώς και κινητών μνημείων). Ένας από τους κυρίαρχους πυλώνες της διαδικασίας αυτής είναι οι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες προκειμένου να  διατηρηθούν και να αποκαλυφθούν οι  ιστορικές και αισθητικές αξίες των μνημείων μας, σε συνεργασία πάντα με τους υπόλοιπους κλάδους, που ο καθένας αναμφισβήτητα από την πλευρά του παίζει έναν εξέχοντα ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Όπως πολύ σωστά προσδιορίζεται στη Χάρτα της Βενετίας, η έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη: τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά σύνολα και τους ιστορικούς τόπους, ενώ επισημαίνεται ότι: «η συντήρηση και αποκατάσταση είναι μια συνεχής και μόνιμη φροντίδα για τα μνημεία, η ηπιότερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση με το χαμηλότερο κόστος».
Στο πνεύμα αυτό, οι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΥΠΠΟΑ, καταθέτουν τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις τους, σχετικά με το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, ως εξής:


Α.    ΜΟΥΣΕΙΑ
(άρθρα 28 έως και 38 και 79Α9 έως και 18)
Σε όλα τα Μουσεία θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια γενική διάρθρωση Τμημάτων και ειδικότερα να δημιουργηθεί, σε όσα Μουσεία δεν προβλέπεται ήδη (όπως πχ Νομισματικό, Επιγραφικό, Ασιατικής Τέχνης κ.ά.), Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας (όπου θα προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανικών) και ανεξάρτητο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, αντί του ενιαίου Τμήματος Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

Β.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρα 26, 27 και 79Α19 και 20)
Στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας να διαχωρισθεί το ενιαίο Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης σε Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών (όπου θα προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανικών) και ανεξάρτητο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Γ.    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΓΔΑΜΤΕ)
(άρθρα 39 και 79Β)
Στο παρόν σχέδιο Οργανισμού ΥΠΠΟΑ προβλέπεται να προΐσταται της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού).
Η ειδικότητα του Προϊσταμένου θα πρέπει να περιορισθεί σε αυτή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού, δεδομένου ότι σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία  (Ν4030/2011, άρθ. 8-παρ.2) όπου για παράδειγμα προσδιορίζεται ότι «…σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς» πρέπει ο Προϊστάμενος, που είναι αρμόδιος για την προστασία των μνημείων, του περιβάλλοντός τους καθώς και των ιστορικών τόπων, πρέπει να έχει τουλάχιστον αντίστοιχη και επαρκή επιστημονική κατάρτιση.


Δ.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  (ΔΠΑΝΣΜ)
(άρθρα 42 και 79Β3)
Ομοίως με το παραπάνω, να περιορισθεί η ειδικότητα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αντί για ΠΕ Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού.
Επιπλέον στο Τμήμα Μελετών Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της ΔΠΑΝΣΜ να περιορισθεί η ειδικότητα του προϊσταμένου στην ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικώναντί για ΠΕ Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού.


Ε.    ΕΦ. Α. ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(άρθρο 25 και 79Α8γ και ζ)
Τέλος, το Γραφείο Οικοδομικών και Εργατοτεχνικών Εργασιών, το οποίο προβλέπεται να υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Εφορείας (Αρχαιολόγο),        θα πρέπει να συντονίζεται με το  Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ.Α., στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανικών, ώστε να διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.

  
   Ο Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                 Μαριάννα Σαβράμη

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 17ης Μαίου


Ενάντια στη λιτότητα και στα νέα μέτρα, ενάντια στους εκβιασμούς
Εδώ και χρόνια στη χώρα μας, στην Ε.Ε. αλλά και σε όλη την υφήλιο ακολουθείται από τις κυβερνήσεις μια σκληρή νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική επίθεση ενάντια στον κόσμο της εργασίας με μοναδικό στόχο τη συνέχιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Στην Ελλάδα επιλέχτηκε η νεοφιλελεύθερη αυτή επίθεση να συνδυαστεί με τα μνημόνια, με πρόσχημα το χρέος, ένα χρέος που έφεραν στις πλάτες του ελληνικού λαού οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ένα χρέος που το θεωρούσαν βιώσιμο και επομένως  έπρεπε να πληρωθεί εξολοκλήρου ως έχει. Αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών και των μνημονίων ήταν τα τελευταία 7 χρόνια οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η αύξηση των ορίων ηλικίας, η φοροκαταιγίδα σε άμεσους και έμμεσους φόρους, η εκτίναξη της ανεργίας ιδιαιτέρως των νέων πολλοί από τους οποίους μετανάστευσαν στο εξωτερικό, η ανατροπή της ισορροπίας υπέρ των θέσεων μερικής απασχόλησης (2012-2014), η οικονομική και κοινωνική εξόντωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση καλούμε τους εργαζόμενους να αγωνιστούμε όλοι μαζί ενάντια σε όλα τα μέτρα που βάλλουν κατά της εργασίας και των δικαιωμάτων. Να αγωνιστούμε ενάντια σε κυβερνητικές επιλογές,  στην αποδοχή των εκβιασμών των δανειστών, αλλά και ενάντια στις αιτίες που προκάλεσαν αυτήν την ζοφερή πραγματικότητα. Χωρίς την άρση αυτών των πολιτικών, τα χτυπήματα στην εργασία και στα δικαιώματα θα είναι συνεχής. Χωρίς την μείωση του χρέους και τη  διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του,  η επιτήρηση θα υπάρχει με ή χωρίς μνημόνια, διότι η αφαίμαξη του ελληνικού -και των υπολοίπων βέβαια ευρωπαίων του νότου- θα γίνεται στο βωμό της εξυπηρέτησης του χρέους.
Τα νέα μέτρα που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα δημιουργούν ένα συνεχόμενο τοπίο οικονομικής και κοινωνικής ασφυξίας στο μεγαλύτερο μέρος του λαού και κάνουν φανερό ότι όσο η χώρα βρίσκεται κάτω από τις μνημονιακές επιταγές και σε επιτροπεία, η νεοφιλελεύθερη γραμμή απέναντι στην εργασία, στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους  θα θριαμβεύει.
Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο ως Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση θεωρούμε κομβικής σημασίας ζήτημα την έξοδο από την επιτροπεία και τα μνημόνια  και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν ενάντια στα μέτρα, διεκδικώντας  μια άλλη πολιτική με μέτρα που θα στοχεύουν όσους κατέχουν τον πλούτο, όσους όλα τα χρόνια ήταν οργανικό  κομμάτι  της διαπλοκής και τη διαφθοράς. Να απεργήσουμε  ενάντια στα νέα μέτρα και στις πολιτικές λιτότητας και να διεκδικήσουμε συνολικά την ανατροπή  των μνημονίων και το τέλος της επιτροπείας.
Ο αγώνας ενάντια στις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις και στη λιτότητα είναι πραγματικός μονόδρομος.
Η συμφωνία και τα μέτρα, που πρόκειται να ψηφιστούν με ορίζοντα εφαρμογής το 2019, αποτελούν ακόμα μια προσπάθεια επιβολής του πιο σκληρού νεοφιλελεύθερου δόγματος σε μια κοινωνία βαθιά πληγωμένη από την ανεργία, την ατελείωτη λιτότητα, την φτωχοποίηση ολοένα και πλατύτερων ομάδων, την αποσύνθεση των εργασιακών σχέσεων.
Ζήσαμε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων την δαιμονοποίηση της εργασίας στο Δημόσιο, το βίαιο πετσόκομμα των μισθών με μειώσεις που μεσοσταθμικά αγγίζουν το 40%, το ανελέητο κυνηγητό με τις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες, την εργασιακή εφεδρεία, την ιδιωτικοποίηση τομέων του δημόσιου τομέα, τον κοινωνικό αυτοματισμό, την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, λες και έφταιγαν οι εργαζόμενοι  για την οικονομική κρίση και την κρίση του πολιτικού συστήματος.
Σήμερα είναι ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ, να δώσουμε μαζικά και συλλογικά ένα μήνυμα προς όλους όσους ονειρεύονται την μετατροπή της χώρας σε υπόδειγμα μετάλλαξης και φτωχοποίησης της μέσα από την συνεχιζόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, ότι τα όρια μας έχουν εξαντληθεί. Είναι επίσης ανάγκη να δηλώσουμε, με τον πλέον εμφαντικό τρόπο πως η τακτική των συνεχών υποχωρήσεων στις απαιτήσεις των δανειστών είναι αδιέξοδη και καταστροφική για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και πρέπει να σταματήσει
Η μαζική μας συμμετοχή στη γενική απεργία της 17 Μάη μπορεί να ξαναβάλει στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου βασικά αιτήματα:
 • Να μην υλοποιηθεί καμιά νέα μείωση σε μισθούς και συντάξεις μέσα από την καταβαράθρωση του αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους, που αποτελούν τα μόνιμα και εύκολα θύματα κάθε «μεταρρύθμισης» του φορολογικού συστήματος
 • Να υπάρξει ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε αδιέξοδες και ανεδαφικές απαιτήσεις από το Δ.Ν.Τ. και τους υπόλοιπους θεσμούς
 • Να ακυρωθούν στην πράξη οι πολιτικές της αέναης λιτότητας, που πλήττουν εργαζόμενους, ανέργους χαμηλοσυνταξιούχους με την εφαρμογή των πιο αναποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η εφαρμογή τους τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει με τον πιο καθαρό τρόπο, ότι μας οδηγούν πιο βαθιά στο τούνελ της αποανάπτυξης, αντί να λειτουργούν σε όφελος της κοινωνίας και των πιο ευπαθών κοινωνικών στρωμάτων
 • Να υλοποιηθούν πολιτικές ενεργούς απασχόλησης, που θα καταπολεμήσουν την «ψευτοεργασία», την υποαπασχόληση, την «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία.
 • Να σταματήσει η ενίσχυση της ελαστικής και εκ περιτροπής εργασίας σε βάρος της σταθερής και μόνιμης εργασιακής σχέσης
 • Να θεσμοθετηθεί για το Δημόσιο η μία και μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας. Να δοθεί οριστικό τέλος στην πανσπερμία εργασιακών σχέσεων που δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια και δίκτυα πελατειακών σχέσεων, διαιωνίζοντας το πρόβλημα των εποχικών και επί συμβάσει συναδέλφων
 • Να μην εφαρμοστούν διαφορετικές ταχύτητες στο Δημόσιο για εργαζόμενους που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα αλλά αμείβονται με διαφορετικό τρόπο
 • Να μην συνεχιστεί το πρόγραμμα του ξεπουλήματος κρίσιμων επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα. Καμία σκέψη για εκποίηση δημόσιων αγαθών (νερό, ενέργεια κλπ). Τα δημόσια αγαθά και οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να μείνουν υπό δημόσιο έλεγχο
 • Να υπάρξει συγκροτημένο πρόγραμμα προσλήψεων στο Δημόσιο, ώστε να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης, ειδικά σε τομείς του κοινωνικού κράτους (παιδεία, υγεία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.)
 • Να μην υπάρξει καμία οπισθοχώρηση σε ζητήματα υπεράσπισης συνδικαλιστικών ελευθεριών και απρόσκοπτης συμμετοχής των εργαζομένων σε σωματεία και συλλόγους.
 • Να επανέλθουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στο Δημόσιο με μισθολογικό και θεσμικό περιεχόμενο
Να δώσουμε τη μάχη τα μέτρα αυτά, ακόμη και αν ψηφιστούν, να μην υλοποιηθούν.
Δεν πρέπει να μείνουμε άβουλοι παρατηρητές των εξελίξεων.
Δίνουμε ξανά τη δική μας απάντηση μέσα από τον μόνο δρόμο που γνωρίζουμε καλά, τις κινητοποιήσεις, που ανατρέπουν στην πράξη όλους τους αντεργατικούς και αντικοινωνικούς σχεδιασμούς.
Απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας και αγώνα σε όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να ακυρωθούν  στην πράξη όλα τα σχέδια  τραπεζιτών και ισχυρών του παρασιτικού κεφαλαίου για μια Ευρώπη των αγορών, με ανάπτυξη που δεν έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά

Όλοι και όλες στην Απεργία της 17ης Μαίου
Τον αγώνα ενάντια στην επιτροπεία στα μνημόνια  και στoυς  νεοφιλελεύθερους εκβιασμούς δεν θα τον αφήσουμε στη μέση. Θα τον τελειώσουμε. Πίσω δε γυρίζουμε , ο δρόμος είναι μπροστά χωρίς μνημόνια χωρίς επιτροπεία, «χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα».

Η θέση μας για το αποτέλεσμα των εκλογών του Συλλόγου Ελλήνων ΑρχαιολόγωνΜετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του συλλόγου μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους, που επέλεξαν να είναι ακόμα μία φορά η Αυτόνομη Παρέμβαση παρούσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μειωμένη συμμετοχή των συναδέλφων όμως στην κορυφαία εκλογική διαδικασία του συλλόγου μας, οφείλει να προβληματίσει όλους. Η αποσυσπείρωση,  την οποία έγκαιρα είχαμε εντοπίσει ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα λειτουργίας του συλλόγου, είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα, που πρέπει να απασχολήσουν το νέο ΔΣ αλλά και όλους μας συνολικά, αν θέλουμε ό ΣΕΑ την επόμενη τριετία, να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο, που όλοι ονειρευόμαστε, ότι πρέπει να έχει. 

Στην προηγούμενη περίοδο ως παράταξη αναδείξαμε με σαφήνεια τα προβλήματα, που υπάρχουν και βασανίζουν το σύνολο της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Από την βίαιη μισθολογική μας υποβάθμιση, έως την δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις απόπειρες για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τις υπαρκτές αδυναμίες του οργανωτικού ιστού του υπουργείου με την εφαρμογή του ΠΔ 104/2014. 

Συμβάλλαμε ουσιαστικά με την παρουσία μας στη λήψη αποφάσεων στο Δ.Σ του ΣΕΑ. 

Η επόμενη περίοδος εκτιμούμε, ότι πρέπει να βρει τον σύλλογό μας στην πρωτοπορία των διεκδικήσεων για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μπει οριστικός φραγμός στις ορέξεις, όσων σχεδιάζουν τον κατακερματισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και την απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το πρόσχημα της «αντιαναπτυξιακής» και αναχρονιστικής υπηρεσίας, που βάζει φραγμούς στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Οφείλουμε, να αντιπαρατεθούμε σκληρά με κάθε πολιτική και κέντρο, που βλέπει τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα δημόσια μουσεία ως πεδία ανάπτυξης της παρασιτικής ιδιωτικοποίησης .

 Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι στο νέο κύκλο, που ανοίγει για τον σύλλογό μας, ούτε οι υπερβολικές εκφωνήσεις, που μας έχουν οδηγήσει σε δραματικές ματαιώσεις, ούτε η δημιουργία ψεύτικων διλημμάτων σχετικά με την εργασιακή σχέση των συναδέλφων που τελικά μόνο κακό κάνουν και αποδυναμώνουν τον σύλλογο οδηγώντας τον σε πλαστά διλήμματα, που μας βασάνισαν το προηγούμενο διάστημα, ούτε πολύ περισσότερο η επικράτηση της λογικής του «μη χείρον βέλτιστον», μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα πολυποίκιλα και άμεσα ζητήματα, τα οποία μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. 

Δεν έχουμε συνηθίσει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας για την Αυτόνομη Παρέμβαση. Όμως οι εκλογές αποτελούν μόνο ένα σταθμό για κάθε συλλογικότητα κι όχι το τέλος της διαδρομής. Συνεχίζουμε στον σύλλογο απευθυνόμενοι, όχι μόνο, σε όσους πείσαμε με τη στάση μας και την επιχειρηματολογία αλλά στο σύνολο των συναδέλφων. 

Οι αγώνες που πρέπει να δώσουμε είναι σκληροί. Τα εκλεγμένα μέλη της παράταξής μας στο ΔΣ του Συλλόγου, αλλά και συνολικά η Αυτόνομη Παρέμβαση, δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς εξαρτήσεις, όπως κάναμε αποδεδειγμένα και στο παρελθόν. 

Δεσμευόμαστε, ότι η παρουσία μας την επόμενη περίοδο θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, που χαράξαμε τρία χρόνια πριν με συνέπεια, αγωνιστικότητα, συνδικαλιστικό ήθος και ειλικρίνεια.

 Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών με επιτυχία και συγκροτημένο λόγο. Συλλογικά και δυναμικά μπορούμε να αναδείξουμε τα κύρια επίδικα της συγκυρίας και να δώσουμε νικηφόρα τις μάχες που μας περιμένουν.

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Θέση της παράταξης για το θέμα ΅Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα΅

Σαν μέλος του συντονιστικού  της Αυτόνομης Παρέμβασης του ΥΠΠΟΑ ενημερώνω τους συναδέλφους μηχανικούς και όχι μόνο, ότι η θέση της παράταξης για το θέμα ΅Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα΅ για τους συναδέλφους διπλωματούχους Μηχανικούς είναι εξ αρχής αυτή που έχει εκφραστεί από το τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ και λαμβάνει σάρκα και οστά  στο  Π.Δ. 69/2016 και τις μετέπειτα διευκρινιστικές της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη .
Παραθέτω εκ νέου τη συγκεκριμένη θέση: "απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα αποτελεί η βεβαίωση του Τ.Ε.Ε." 
Οποιοδήποτε μέλος της παράταξης - και ειδικά τα αιρετά - που εκφράζει διαφορετική άποψη επί του ανωτέρω θέματος, είναι απλά προσωπική του γνώμη και δεν αντιπροσωπεύει τη θέση της Αυτόνομης Παρέμβασης .  
      
Σταύρος Τσάβαλος

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Εκλογές ΣΕΑ 8.5.2017 - Ψηφοδέλτιο Αυτόνομης ΠαρέμβασηςΣτις επικείμενες εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
  
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 
  
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Εκλογές τη Δευτέρα 8.5.2017,  στο κτήριο του ΣΕΑ (Ερμού 136), 8:00-20:00, με βιβλιάριο και αστυνομική ταυτότητα.ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ


Έχοντας διανύσει εφτά περίπου μήνες από το συνέδριο της ΠΟΕ ΥΠΠΟ, όπου εκλέχθηκαν νέο Γενικό Συμβούλιο και νέα Εκτελεστική Επιτροπή και κοντά έναν χρόνο από τις εκλογές του ΕΝΙΑΙΟΥ συλλόγου Αττικής Στερεάς και Νήσων, του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου συλλόγου του ΥΠΠΟΑ, είναι καιρός για ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία τους.  
  
 Ως ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας συμμετέχουμε δημιουργικά με καθαρή επιχειρηματολογία και θέσεις στην προσπάθεια της σύνθεσης των πολιτικών και των δράσεων προς όφελος των εργαζομένων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε θετική και εποικοδομητική την συνεισφορά όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα και στην Ε.Ε της ΠΟΕΥΠΠΟ και στο ΔΣ του ΕΝΙΑΙΟΥ, παρά τις κατά καιρούς έντονες διαφοροποιήσεις. 

Για εμάς βασικοί παράγοντες για να εξασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων είναι η χρήση ανοιχτής – φανερής ατζέντας και η αποφυγή αποκλεισμών.

Θεωρούμε ολίσθημα του ΕΝΙΑΙΟΥ και κυρίως των παρατάξεων ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ και ΔΑΣ να προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία για τα ένδικα μέσα χωρίς να ενημερώσουν τις άλλες παρατάξεις του ΔΣ ή χωρίς να έχουν προβεί σε προηγούμενη συνεννόηση. Η μη ενημέρωση των υπολοίπων παρατάξεων για τη συγκεκριμένη κίνηση, όταν για τα υπόλοιπα θέματα ζητείται να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο ΔΣ του συλλόγου είναι προφανές, ότι δίνει το δικαίωμα στον καθένα να πιστεύει, πως για άλλη μια φορά το μικροπαραταξιακό συμφέρον προτάχθηκε έναντι της συλλογικής και δημοκρατικής λειτουργίας. 

Επίσης η ΠΟΕΥΠΠΟ σε τέσσερις περιπτώσεις υιοθέτησε την ίδια στρεβλή πρακτική, δηλαδή να οργανώνει δράσεις και να παίρνει θέσεις εκμεταλλευόμενη την απόλυτη πλειοψηφία της ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ) αγνοώντας τις άλλες παρατάξεις και γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων της τους εργαζόμενους που εκφράζονται από αυτές. 
Πιο συγκεκριμένα:
α)προχώρησε σε συνάντηση με την υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα τις εξελίξεις σχετικά με τον ΟΑΝΜΑ με τη συμμετοχή μόνο μελών της ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ)

β) προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας στην επιτροπή για τα Περιγράμματα των Θέσεων Εργασίας παράλληλα με τον ΣΕΑ αγνοώντας και μη ενημερώνοντας τις άλλες παρατάξεις

γ) προκάλεσε σε συνεργασία με την ΔΑΚΕ παγκρήτια συγκέντρωση εργαζομένων στο Ηράκλειο αγνοώντας και μη ενημερώνοντας για άλλη μια φορά τις άλλες παρατάξεις, εκτός κι αν η ΔΑΣ  ήταν ενήμερη και αποκλείστηκε μόνο η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

δ) τέλος με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι για άλλη μια φορά εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ε.Ε. της ΠΟΕ ΥΠΠΟ για γραπτή ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, χωρίς προφανώς να έχει προηγηθεί σύγκληση της Ε.Ε.,  ώστε να υπάρξει στοιχειώδης διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα. Παρά ταύτα έχει ενδιαφέρον να απαντήσουν οι εμπνευστές και συντάκτες αυτής της μονοπαραταξιακής ανακοίνωσης, πότε άλλοτε τοποθετήθηκε η Ε.Ε. για την κατάθεση γραπτής ερώτησης, που ως γνωστό αποτελεί μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου; Άραγε, θα αρχίσει η προσφιλής στη ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ) από την τακτική της στη ΑΔΕΔΥ εργολαβική έκδοση δελτίων τύπου, τα οποία δεν απαντούν στα προβλήματα του κόσμου της εργασίας, αλλά εξυπηρετούν κομματικές και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες; 

Όλα τα προηγούμενα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά της λογικής υιοθέτησης κρυφής ατζέντας και αποκλεισμών. Είναι προφανές, ότι βασική επιδίωξή είναι η ενίσχυση της φθίνουσας ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ) καθώς και η προβολή στελεχών της μπροστά στις επικείμενες εκλογές του ΣΕΑ. Όμως πίσω από όλα αυτά, υπάρχει το εμφυτευμένο σπέρμα του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που τόσο καλά γνωρίζει η ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ) και ΔΑΚΕ, από τις παρελθοντικές φιλικές τους κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που προϋποθέτει το δέσιμο των εργαζομένων στο άρμα των εκάστοτε εκφραστών των κομματικών σχεδίων στο συνδικαλιστικό πεδίο. Αυτή η παθογένεια χαρακτηρίζει την μεταπολιτευτική πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος και οδήγησε σε απαξίωση και μαρασμό κάθε μορφή συλλογικής έκφρασης των εργαζομένων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί εμείς βρισκόμαστε και αποτελούμε συνάμα μέρος του κόσμου της εργασίας, ότι αυτό το μοντέλο οργάνωσης των συνδικάτων έχει δείξει τα ιστορικά του όρια. Κάθε μέρα παλεύουμε μαζί με τους συναδέλφους μας για να δημιουργηθεί το νέο υπόδειγμα, που φέρνει μαζί του τις καλύτερες στιγμές από τους εργατικούς αγώνες αλλά ταυτόχρονα απαντάει και στα προβλήματα της συγκυρίας. 

Για άλλη μια φορά κάνουμε ξεκάθαρο, ότι όσο και να προσπαθούν κάποια συνδικαλιστικά παράκεντρα, που διαχρονικά λειτουργούν στο ΥΠΠΟΑ να μας αποκλείσουν και να καταπνίξουν την καθαρή και ακηδεμόνευτη φωνή μας, ότι δεν θα πετύχουν. 

Τους έχουμε νέα. 

Προασπίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, δημιουργούμε τους όρους για κινηματική δράση πέρα και έξω από τις παρηκμασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που οδηγούν στο τέλμα, τον πελατειασμό και την απαξίωση των συλλογικοτήτων στους χώρους δουλειάς. 

Ας συνεχίσουν να μας αποκλείουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να δυναμώνουμε μαζί με τους συναδέλφους μας, κρατώντας την ίδια ακριβώς στάση, όπως διαχρονικά έχουμε αποδείξει.

Ενημέρωση για την συνεδρίαση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ στις 2/5

Εχθές, σαν μια πρώτη αλλά όχι τελευταία πράξη διαμαρτυρίας και ενημέρωσης των εργαζομένων, απέναντι σε αυτές τις πρακτικές εκφυλισμού της ΑΔΕΔΥ,  αφού δηλώσαμε ρητά την συμφωνία μας  και την ψήφο μας  στην προκήρυξη  παλλαϊκής 24ωρης απεργιακής δράσης  στις 17 Μαΐου, αποχωρήσαμε   από την    συνεδρίαση  της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ και θα   επανεξετάσουμε  συνολικά την περαιτέρω στάση μας.
‘Όπως είναι ήδη γνωστό από προηγούμενη ανακοίνωσή μας, η  Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ έλαβε την περασμένη Παρασκευή με την γνωστή μέθοδο, της περιφοράς κειμένων, μια πρωτοφανή απόφαση με την οποία καταγγέλλει την παράταξή μας «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση» για την συμμετοχή στελέχους της σε  δημόσια εκδήλωση πολιτικού κόμματος..
Πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια καθώς σε όλη την μεταπολιτευτική περίοδο κορυφαία συνδικαλιστικά  στελέχη όλων των παρατάξεων έχουν λάβει και λαμβάνουν μέρος σε πολιτικές διεργασίες των κομμάτων,  σε πολιτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις που διοργανώνουν  τα πολιτικά κόμματα. Αυτό αποτελεί όχι μόνο δικαίωμά τους αλλά και υποχρέωσή τους,  καθώς ο συνδικαλιστικός λόγος  οφείλει  να διαχέεται και να συνδιαλέγεται δημιουργικά με τον πολιτικό λόγο  και με τις πολιτικές συλλογικότητες.
Σε  επανειλημμένες συνεδριάσεις της Ε.Ε προειδοποιήσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον αυτή την διαδικασία εκφυλισμού  των οργάνων  και διαδικασιών της ΑΔΕΔΥ .   Είναι απορίας άξιο ποια αρμοδιότητα έχουν πλέον απομείνει  στις  συνεδριάσεις της Ε.Ε της οργάνωσης,  όταν  σχεδόν όλες πλέον   οι αποφάσεις της λαμβάνονται είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά από την συνεδρίαση,  με την μέθοδο της περιφοράς από γραφείο σε γραφείο μεταξύ ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ- ΜΕΤΑ και Συσπειρώσεων .
Στο τελευταίο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ οι  συνάδελφοι  δημόσιοι υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα  που μας εμπιστεύτηκαν, μας  εξουσιοδότησαν  να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις   προς την κατεύθυνση της αγωνιστικής αναβάθμισης της ΑΔΕΔΥ   και την προώθηση επίλυσης   των πραγματικά μεγάλων   προβλημάτων  των δημοσίων υπαλλήλων.