Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Διακλαδική Επιτροπή για τον Οργανισμό ΥΠΠΟΑ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164

                                                                                                                           Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016
                                                                                                                           Αρ. πρωτ. : 15
                                                      

    Θέμα :     Διακλαδική Επιτροπή για τον Οργανισμό ΥΠΠΟΑ

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε Συλλόγους, Διευθύνσεις και λοιπούς φορείς του Υπουργείου μας να εκφράσουν τις δικές τους προτάσεις και απόψεις επί της διαμόρφωσης του ήδη υπάρχοντος Οργανισμού. Ο καθένας από μας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη και τις ιδέες του για την καλύτερη, πιο ορθολογική και συλλογική λειτουργία του Υπουργείου.
Πράγματι, το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κατέθεσε στα συλλογικά του όργανα προς ψήφιση τη δική του άποψη για τον Οργανισμό, με τίτλο «Οργανισμός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», στα πλαίσια του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης απόψεων και ιδεών. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε στους συναδέλφους του ΔΣ του ΣΕΑ ότι ο Οργανισμός αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και όχι μόνο στις ανασκαφικές δραστηριότητες, που είναι άλλωστε το κυριότερο αντικείμενο της ειδικότητας των αρχαιολόγων (Αναφερόμαστε πάντα στο ΔΣ του ΣΕΑ και όχι γενικά στους συναδέλφους αρχαιολόγους, επειδή η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε από το συγκεκριμένο όργανο).
Σίγουρα όλοι μας, είτε σαν συλλογικοί αντιπρόσωποι εργαζομένων είτε σαν άτομα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να χαράξουμε μόνοι την εργασιακή μας οντότητα, θα πρέπει να διαμορφωθεί με αρμονία, σύνεση και συλλογικότητα, σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες που απαρτίζουν το Υπουργείο.
Επανερχόμαστε στην πρόταση της ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία κατατέθηκε και στη διημερίδα του ΣΕΑ (25.2 – 26.2.2016), σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η σύσταση «μιας διακλαδικής επιτροπής από όλους τους Συλλόγους του ΥΠΠΟΑ, της οποίας το έργο θα είναι η παράδοση στην ηγεσία του Υπουργείου μιας ολοκληρωμένης πρότασης επί του ήδη υπάρχοντος Οργανισμού. Η κίνηση αυτή είναι κατά τη γνώμη μας ρεαλιστική και προσεγγίζει το θέμα με συναδελφική ευαισθησία προς όλους τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ».
Ως μηχανικοί αντιλαμβανόμαστε ότι ένα Υπουργείο, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, που οι δραστηριότητές του επεκτείνονται σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια «ορχήστρα», που αποτελείται από αρχαιολόγους, ιστορικούς, διοικητικούς, φύλακες, συντηρητές, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρομηχανολόγους, αρχιτέκτονες και πολλές ακόμα ειδικότητες. Το ρόλο του μαέστρου στη συγκεκριμένη ορχήστρα τον παίζει πάντα η ηγεσία του Υπουργείου……….
Πιστεύουμε ότι το ΔΣ του ΣΕΑ θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για τη σύσταση της διακλαδικής επιτροπής υπαλλήλων. Θέλουμε δε να πιστεύουμε ότι, η ελιτίστικη νοοτροπία που αποτυπώνεται στην πρόταση του ΔΣ του ΣΕΑ για τον Οργανισμό, προήλθε ίσως από τον πυρετό του μεγάλου φόρτου εργασίας που είχε για τη διοργάνωση της διημερίδας, θεωρώντας ότι όλο το Υπουργείο θα πρέπει να χτιστεί γύρω από τις ειδικότητες του Συλλόγου του ΣΕΑ.
Ας μη χάνουμε λοιπόν περισσότερο χρόνο.Ο Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας
Τσάβαλος Σταύρος                   Μανουσιάδου Βασιλική
Αρχιτέκτονας Μηχανικός           Πολιτικός Μηχανικός