Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη της Ενωτικής Αγωνιστικής Εκ-κίνησης για τις Εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια το 2018


Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά συμβούλια δεν πρόκειται να γίνουν σε ουδέτερο χρόνο. Βρισκόμαστε λίγο μετά το επίσημο τέλος των Μνημονίων. Η αυστηρή μεταμνημονιακή εποπτεία, η υποχρέωση επίτευξης θηριωδών πλεονασμάτων, και η απειλητική «σκιά» των αγορών συνιστούν αναμφίβολα ένα περίπλοκο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ, η ενεργή παρουσία του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι ώστε να πιέσει για αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Υπάρχουν πολλά να γίνουν, έτσι ώστε να αρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις, που αποτελούν προϊόντα του περιοριστικού πλαισίου των προηγούμενων χρόνων. Ζητήματα θεσμικής αποκατάστασης, όπως:
  • η σταδιακή άρση των μισθολογικών απωλειών,
  • η ενίσχυση των δομών του κοινωνικού κράτους,
  • οι μαζικές προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς,
  • η τακτοποίηση των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας,
  • η ταχεία κάλυψη των θέσεων ευθύνης με τρόπο αξιοκρατικό και διαφανή,
  • η αξιολόγηση δομών, η άρση της αντισυνδικαλιστικής τροπολογίας 24Α,
  • η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων στην κατεύθυνση της ενεργούς παρουσίας των εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος και η απαραίτητη διαφάνεια.
Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που σκοπό τους δεν θα έχουν αυτό που γνωρίσαμε πολύ καλά στο παρελθόν. Την επιβεβαίωση των παλαιών συνδικαλιστικών σχημάτων που έχουν δείξει πια καθαρά τα όρια της παρέμβασής τους. Στην νέα εποχή, που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, η εργαλειοποίηση της συνδικαλιστικής παρέμβασης περιορίζοντάς την, είτε στην επιβεβαίωση κάποιων συσχετισμών, είτε στην υποταγή των πραγματικών αναγκών των εργαζομένων σε ξένους σκοπούς προς το συμφέρον της εργασίας, δεν μπορεί να είναι η απάντηση.
Οι εκπρόσωποι μας που θα αναδειχθούν στις επερχόμενες εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια, θα έχουν να παίξουν λοιπόν κρίσιμο ρόλο. Θα αποδειχθεί μέσα από την δημιουργία του νέου συνδικαλιστικού υποδείγματος, που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ότι η υπεράσπιση των υπηρεσιακών δικαιωμάτων δεν αποτελεί το πεδίο άσκησης προσωπικών πολιτικών και «εξυπηρετήσεων», αλλά βασικό και απαράγραπτο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου (μονίμου και ΙΔΑΧ), που δεν εκχωρείται, ούτε λειτουργεί αποκλειστικά διά της αντιπροσώπευσης.
Τα εκλεγμένα μέλη των υπηρεσιακών με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αδιαμεσολάβητη ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων, μπορούν να αποτελέσουν τους φορείς της νέας δημοκρατικής ριζοσπαστικής αντίληψης, που πρέπει να ζητήσουμε για όλο τον δημόσιο τομέα σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του.
Το παλιό δεν μας αξίζει.
Το νέο με συμμετοχή και συλλογικότητα πρέπει να το εφεύρουμε.