Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί η απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών, τμήμα εργατικών διαφορών, σχετικά με την προσφυγή του ελληνικού δημοσίου, που συζητήθηκε στις 9 Ιούνη 2014, απέναντι στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση.
Το δικαστήριο κρίνει ότι η απεργία είναι παράνομη, γιατί κατά το σκεπτικό του, δεν αποφασίστηκε από αρμόδιο όργανο, από το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ!!!, αλλά από το Γενικό Συμβούλιο και την Ε/Ε και ότι δεν έγινε εξώδικη γνωστοποίηση των αιτημάτων στον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή.
Το δικαστήριο όμως απέρριψε ως αβάσιμο το [...]...αίτημα να υποχρεωθεί η εναγόμενη, η ΑΔΕΔΥ δηλ., να διακόψει την εξαγγελθείσα απεργία...[...] και ότι [...]...το δραστικό μέτρο διακοπής της απεργίας και παράλειψή της στο μέλλον θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά, τέτοια όμως νομοθετική πρόβλεψηδεν υπάρχει...[...] και παρακάτω [...]Ομοίως, το έτερο κύριο αγωγικό αίτημα να απαγορευτεί κάθε άλλη αντίστοιχη μελλοντική απεργιακή κινητοποίηση με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο...[...] [...]...είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο...[...]., καθώς επίσης το δικαστήριο θεωρεί [...]Μη νόμιμο και απορριπτέο τυγχάνει και το παρεπόμενο αίτημα κύρηξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής...[...].
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου η απεργία δεν κρίνεται ως καταχρηστική και ότι η απόφαση δεν είνα άμεσα εκτελεστή.
Με βάσει τα παραπάνω δίνεται η δυνατότητα στην ΑΔΕΔΥ να κάνει προσφυγή, εντός τριημέρου, απέναντι στην απόφαση, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί εντός 48 ωρών από την ημέρα υποβολής της.
Με βάσει λοιπόν και την απόφαση του δικαστηρίου η απεργία-αποχή απ' την αξιολόγηση συνεχίζεται.
Δεν καταθέτουμε τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης και τα συγκεντρώνουμε στα σωματεία, δεν γίνεται επιμερισμός ποσοστών ούτε συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης απ' τους προϊσταμένους.
Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα για την κατάργηση του ν.4250/2014 για την αξιολόγηση. Τη νίκη θα τη φερει ο μαζικός αγώνας των εργαζομένων.
Κανένας δεν αξιολογεί - κανένας δεν αξιολογείται! Συνένοχοι στο έγκλημα δεν θα γίνουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου