Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

μια ενδιαφερουσα αναλυση για το ΜΤΠΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Πληροφοριακά στοιχεία :To Μετοχικό Ταμείο (Μ.Τ.Π.Υ.) ιδρύθηκε το 1867.
Σήμερα εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (Ν. 4024/2011) και υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας .
Αποδίδει μέρισμα σε 250.000  ασφαλισμένους  κι εισπράττει εισφορές, που ανέρχονται σε 4% επί του βασικού μισθού , από 333.000 « μετόχους» (Στοιχεία 6/2014).
 Το μέσο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 195 ΕΥΡΩ και 34.000 ασφαλισμένοι λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη των 92 ΕΥΡΩ. Το Ταμείο εισπράττει, από εισφορές,  περίπου 23 εκ. ΕΥΡΩ το μήνα και δίνει μέρισμα 40 εκ. ΕΥΡΩ. Μέχρι  την 31/12/2014 το Ταμείο θα εισπράττει έσοδα από τις  κρατήσεις 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 80 εκ. ΕΥΡΩ το χρόνο, πρόσοδοι που καταργούνται με τον Ν 4254/2014.
Τα αποθεματικά του Ταμείου τον Μάρτιο του 2014 ήταν 170 εκ. ΕΥΡΩ και τον Νοέμβριο είναι 110 εκ.
Η οικονομική κατάσταση του Ταμείου είναι δεινή και οι λόγοι οφείλονται κατά κανόνα στην αντιμετώπιση που είχαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την εκάστοτε ασκούμενη κυβερνητική πολιτική και την κακοδιαχείριση των διοικήσεων. Αλλά και για έναν επιπλέον λόγο ότι κατά το παρελθόν το Ταμείο χρησιμοποιήθηκε για την εξισορρόπηση της κοινωνικής πολιτικής , με την παροχή μερισμάτων που δεν ανταποκρίνονται σε εισφορές . Ο διπλασιασμός των μερισμάτων ,όταν δεν δίνονταν αυξήσεις σε συντάξεις,  ήταν η εύκολη λύση.

 Το Μ.Τ.Π.Υ, τον καιρό του Μνημονίου :

Η πολιτική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του Ταμείου όπως καταγράφονται από τους αντί ασφαλιστικούς νόμους που ψηφίζει η Κυβέρνηση αλλά και τους χειρισμούς της Διοίκησης είναι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ εισροών – εκροών να φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Έχουν  ήδη καταργηθεί τα Δώρα ενώ με τον Ν.4024/11 έγινε μέση μείωση των μερισμάτων κατά 21%.
Παράλληλα με την κατάργηση του κοινωνικού πόρου (κράτηση 3%) , που στερεί έσοδα περίπου 15% του προϋπολογισμού του Ταμείου,  το οικονομικό αδιέξοδο φαντάζει και είναι μεγαλύτερο. Με την προβολή λοιπόν του ελλειμματικού προϋπολογισμού , χωρίς τα αίτια που τον προκάλεσαν, η διοίκηση επιδιώκει την μείωση των μερισμάτων.
Αιχμή του δόρατος για τον σφαγιασμό των μερισμάτων αποτελεί η πολιτική του Προέδρου (τοποθετημένου από το 2004) που επιδιώκει να επιβάλλει ένα «σκληρό» κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην χορήγηση μερισμάτων, ενώ αυτή την περίοδο επιδιώκει την δημιουργία αποθεματικού. Για την εξυπηρέτηση αυτής της πολιτικής αυτής , χρησιμοποιώντας ως φόβητρο και την πιθανή κατάργηση του Μ.Τ.Π.Υ. , έχει πετύχει να έχει σύμμαχους τους εργαζόμενους στο Ταμείο.
Η αναλογιστική μελέτη προτείνει την μείωση των μερισμάτων κατά 67,5 % με εναλλακτικό σενάριο την μείωση κατά 43% το έτος  2015 και από 5-6% τα επόμενα 4 έτη
 Κατά την συζήτηση της Αναλογιστικής μελέτης ( 3/11 ) αναδείχθηκαν τα  προβληματικά στοιχεία της :
α)            ότι η αναλογιστική μελέτη δεν περιορίζεται στους σκοπούς της, που είναι η προβολή των υποχρεώσεων του ταμείου, δηλ. την τεχνοκρατική αντιμετώπιση αλλά και υπεισέρχεται σε πολιτικές και έγινε σαφής υπαινιγμός ότι είναι καθ’ υπαγόρευση του προέδρου.
β)            οτι η μελέτη είναι πρόχειρη συντάχθηκε με μοναδικό σκοπό να οδηγήσει σε υπερβολικές μειώσεις των μερισμάτων και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα έσοδα που λαμβάνονται υπ’ όψη  είναι μικρότερα των πραγματικών.
γ)             Τέλος επισημάνθηκαν και άλλα τεχνικά προβλήματα της μελέτης που οδηγούν σε λαθεμένα συμπεράσματα και ότι πιθανόν δεν θα γίνει δεκτή από το Υπουργείο Εργασίας.
δ)            Σε επόμενη συνεδρίαση έγινε πρόταση να αλλάξουν τα στοιχεία εσόδων του έτους 2015 αλλά δεν έγινε δεκτή.


Η συζήτηση ανέδειξε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τη μέθοδο και τον στόχο της Διοίκησης και της Κυβέρνησης για την σωτηρία του Ταμείου ως κέλυφος άδειο από παροχές.
Πρέπει λοιπόν να αναδειχθεί ότι το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο οι τυχόν νέες ρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού που χρησιμοποιούνται επικοινωνιακά , ως κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα , το τελευταίο διάστημα από την Κυβέρνηση. Να τονιστούν με τον πιο εμφατικό τρόπο  οι στόχοι της υπουργείου για τη μείωση των συντάξεων και να γίνει δυνατή η συγκρότηση μετώπου ασφαλισμένων – συνταξιούχων που θα είναι ικανό και για δυναμικές κινητοποιήσεις.

 Για τον σκοπό αυτό

Α) Ενημερώσεις σε συλλόγους και ομοσπονδία συνταξιούχων ( ξεκίνησαν ήδη)

Β) Αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και επιδίωξη συνάντησης με τον Γεν. Γραμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό Εργασίας.

Γ) Πιστεύω ότι τις προτάσεις που έχουμε επεξεργαστεί για την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού είναι σκόπιμο να τις θέσουμε στη Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Είναι απαραίτητο στα ερωτήματα « με πιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί το ταμείο» να έχουμε απάντηση

Δ) Να διερευνήσουμε την πιθανότητα να εισαχθεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα , επαγγελματο βιομηχανικό επιμελητήριο-ΓΣΕΒΕ κλπ , προς συζήτηση η ωφέλεια ή όχι της κατάργησης του κοινωνικού πόρου. Να αναδειχθεί ότι τα 70 εκ. που βάζουν στην τσέπη τους από την κατάργηση του πόρου τα χάνουν με την περικοπή των συντάξεων.

Δηλαδή να υιοθετηθεί ένας στόχος - ένα συγκεκριμένο αίτημα, που να συσπειρώσει και να κινητοποιήσει ώστε να  γίνει δυνατή  η υπέρβαση και να αποκτήσει συγκρουσιακά χαρακτηριστικά η πάλη για τη σωτηρία όχι του Ταμείου, αλλά των μερισμάτων και η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων.

Μάριος Κρητικός

Υ.Γ. Στην συνεδρίαση της 10/11/2014 εγκρίθηκαν 17000 μερίσματα , αφορούν αιτήσεις μέχρι το τέλος 1/2014 , κατ’ εφαρμογή της απόφασης του Υπ. Εργασίας για την χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων προς εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η χρηματοδότηση θα ξεπεράσει τα 100 εκ. ΕΥΡΩ ,προφανώς είναι θετικό, αλλά το έτος 2015 το μηνιαίο έλλειμμα του ταμείου θα ανέρχεται σε ποσό άνω των 25 εκ. ΕΥΡΩ.

άρα ……  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου