Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Ανοιχτή επιστολή προς τους συναδέλφους εργαζόμενους στο ΥΠΠΟΑ

(το κείμενο εκφράζει τις απόψεις του υπογράφοντα)


Ποιο είναι το πρόβλημα;

Ανοιχτή επιστολή προς τους συναδέλφους εργαζόμενους στο ΥΠΠΟΑ

Εδώ και μερικές μέρες έχει αρχίσει και συνεχίζεται μία κατάληψη στο κτίριο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) από την Ομοσπονδία των εργαζομένων.
Αισθάνομαι, λοιπόν, την ανάγκη να θέσω δημόσια, ως πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, δύο ερωτήματα προς τους συναδέλφους που πήραν την απόφαση αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσουν στο να ξεκαθαρίσουν πολλές αμφιβολίες όσων παρακολουθούν με απορία τα τεκταινόμενα. Τα ερωτήματα αυτά τα θέτω μετά από τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας, πού επιχειρούν να αιτιολογήσουν τις ενέργειές της, ενώ άφησα να παρέλθει ένα μικρό χρονικό διάστημα ούτως ώστε να αντιμετωπίσω με νηφαλιότητα και ψυχραιμία τις ανοίκειες και προσβλητικές εκφράσεις προς το πρόσωπό μου.

1. Πρώτο ερώτημα, σχετικά με τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις ΥΑ που είναι σε ισχύ, σχετικά με τη λειτουργία του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, το 5μελές ΔΣ συγκροτείται με απόφαση Υπουργού, μετά τη λήξη της τριετούς θητείας του απερχόμενου ΔΣ και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ που προτείνονται από τον εκάστοτε Υπουργό και δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας εργαζομένων (ΥΑ Τασούλα, ΦΕΚ 727/24.11.2014).
Στο παραπάνω ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τοποθέτηση, το 2014, των τριών (3) μελών και των αναπληρωματικών τους εκ μέρους του Υπουργείου και των δύο (2) προτεινόμενων με τους αναπληρωτές τους εκ μέρους της Ομοσπονδίας. Η θητεία του ΔΣ έληξε την 24η Νοεμβρίου 2017.
Μετά την πάροδο της τριετίας και όπως προβλέπεται, ορίστηκε το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με απολύτως όμοια διαδικασία (ΦΕΚ 634 ΥΟΟΔ/30.11.2017).
Αξίζει να επισημανθεί πως το νέο ΔΣ επιλέχθηκε με απόλυτη συναίνεση, τόσο από το Υπουργείο όσο και από την Ομοσπονδία. Συνεπώς, το ερώτημα προς τους ευρισκόμενους σε κατάληψη συναδέλφους, είναι, αν υπάρχει πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα;

2. Δεύτερο ερώτημα, σχετικά με τις ενέργειες του Διευθυντή του Ταμείου κ. Βλαντή και την αντικατάστασή του.
Όπως είναι γνωστό σε όλους, το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από αίτημα του ΥΠΠΟΑ, διέταξε έρευνα σχετικά με τη ροή χρηματοδότησης εκ μέρους του Υπουργείου για πολλά χρόνια προς το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, θεωρώντας ότι τα μεγάλα ποσά που διακινήθηκαν έπρεπε να αιτιολογηθούν. Ανατέθηκε, λοιπόν, στον προϊστάμενο της ΓΔΔΕ του ΥΠΟΙΚ ο έλεγχος και η αιτιολόγηση των κονδυλίων (Απόφαση 2/4200 ΔΕΕΕ/26-1-2017).
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε και ήταν λεπτομερειακός από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ). Η απόρρητη έκθεση στάλθηκε στο ΔΣ του ΤΑΥΠΥΠΠΟ για να λάβει γνώση σχετικά με τα ευρήματα που καταγραφόταν στις 141 σελίδες της. Επίσης, διαβιβάστηκε και στο ΥΠΠΟΑ για τις παρατηρήσεις του.
Το νέο ΔΣ του ΤΑΥΠΥΠΠΟ έλαβε γνώση των ευρημάτων, όπως επίσης ενημερώθηκε και για
την ανάθεση από το απελθών ΔΣ σε γνωστό δικηγορικό γραφείο της αντίκρουσης τους. Η αιτιολόγηση εκ μέρους του δικηγόρου, στάλθηκε την 23η Νοεμβρίου 2017 στο ΔΣ για να λάβει γνώση και να την αποστείλει στον ελέγξαντα επιθεωρητή με τα δικά του σχόλια.
Ωστόσο, η έκθεση του δικηγόρου διαβιβάστηκε στην ΕΣΕΛ από τον Διευθυντή του Ταμείου κ. Βλαντή, στις 29 Δεκεμβρίου 2017, ήτοι με πάνω από ένα μήνα καθυστέρηση, χωρίς η ενέργεια αυτή να είναι σε γνώση του νέου ΔΣ, που είχε αναλάβει ήδη από το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, ο Διευθυντής του Ταμείου, ο οποίος ΔΕΝ είχε αντικατασταθεί και παρέμενε στη θέση του με απόφαση του τ. Υπουργού κ. Γερουλάνου (ΦΕΚ 73/17.2.2012), απέστειλε την έκθεση του δικηγόρου εν κρυπτώ, χωρίς να ενημερώσει το ΔΣ.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως το νέο ΔΣ του Ταμείου, όφειλε, όπως παγίως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις, να παραλάβει από το προηγούμενο ΔΣ ώστε να προχωρήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και στη διαχείριση του κονδυλίου που πλέον είχε διαμορφωθεί, με απόφαση της Υπουργού κ. Κονιόρδου, στο ποσό του 1.000.000 €, με απόλυτη διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο. Για το τέλος του 2017 και αρχές του 2018 είχε διατεθεί το απαραίτητο κονδύλι για τις εκκρεμότητες μισθών του προσωπικού, οφειλές προς υπαλλήλους για τις κατασκηνώσεις, καθώς και τα πάγια έξοδα λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Ταμείου. Αμέσως μετά δόθηκε και ένα επιπλέον ποσό από το ΤΑΠΑ, περί τις 280.000 €, για τους μισθούς Φεβρουαρίου και άλλα πάγια έξοδα.
Το νέο ΔΣ, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο του, ζήτησε από τον Διευθυντή και το λογιστή του Ταμείου (εξωτερικός συνεργάτης) το προφανές, να παραδοθούν δηλ. τα απαραίτητα έγγραφα και αποδεικτικά του τελευταίου έτους, τα οποία, λογικά, θα έπρεπε να δοθούν άμεσα, καθότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί λεπτομερείς έλεγχοι από το προηγούμενο ΔΣ με ορκωτούς λογιστές.
Εδώ λοιπόν τίθενται διαδοχικά τα θέματα των ενεργειών του Διευθυντή κ. Βλαντή, σχετικά με την ενημέρωση του νέου ΔΣ.
α. Μη ενημέρωση ενεργειών που άπτονται του ελέγχου. Δηλαδή, δεν δόθηκε στο νέο ΔΣ η έκθεση του δικηγόρου που αντέκρουε στα ευρήματα της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχου (ΕΣΕΛ), προκειμένου να εισηγηθεί ή απλώς να διαβιβάσει αυτά τα στοιχεία στον επιθεωρητή που έκανε τον έλεγχο.
β. Μη παράδοση από τον Διευθυντή και το λογιστικό γραφείο, που είχε συμβληθεί με το Ταμείο, των αιτούμενων στοιχείων για παραλαβή, παρά το μεγάλο χρονικό περιθώριο που δόθηκε για τη συλλογή τους (προθεσμία 15/12/2017).
Δεδομένου δε ότι ο προηγούμενος νομικός σύμβουλος του Ταμείου είχε παραιτηθεί, αποφασίστηκε, κατόπιν δικής μου εισήγησης, ως προέδρου του νέου ΔΣ, η πρόσληψη μίας νομικού και ενός λογιστή, ως συμβούλων του νέου ΔΣ τόσο για την παραλαβή, που κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, όσο και για την εν γένει εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του Ταμείου.

Για την καλύτερη ενημέρωση των υπαλλήλων και του ΔΣ της Ομοσπονδίας που έχει καταλάβει τα γραφεία του Ταμείου, θα πρέπει να γίνει γνωστό πως στην κοινή συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό κ. Κονιόρδου, το Διευθυντή του γραφείου της Υπουργού κ. Β. Πολίτη και σύσσωμο το νέο 5μελες ΔΣ αποφασίστηκε, με κοινή συναίνεση, να συνεχιστεί, με απόλυτη διαφάνεια, η λειτουργία του Ταμείου και να αρχίσει η σταδιακή ένταξη του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του προσωπικού του στο Υπουργείο, όπως άλλωστε προβλέπει και ο Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ. Όπως είναι λογικό, η διαδικασία αυτή απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου η μετάβαση να καλυφθεί από ισχυρό νομικό πλέγμα, ώστε να μη παρουσιασθεί κανένα πρόβλημα ούτε στους εργαζόμενους ούτε στην λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Επειδή, ωστόσο, παρουσιάστηκε αυτή η δυσαρμονία μεταξύ του νέου ΔΣ και του Διευθυντή, με τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν, αποφασίστηκε τελικά η αντικατάσταση του από άλλον Υπάλληλο του Υπουργείου, ο οποίος μάλιστα έχει και αυξημένα τυπικά προσόντα (ΠΕ
προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου), σε σχέση με τον κ. Βλαντή που διετέλεσε Διευθυντής και διαχειριστής των κονδυλίων όλα αυτά τα χρόνια που το Ταμείο ελέγχεται, αν και είναι υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς επομένως επιστημονική, παρά μόνο εμπειρική, γνώση του αντικειμένου.
Σε σχέση, λοιπόν, με αυτό το δεύτερο ζήτημα και πάλι το ερώτημα που ανακύπτει είναι: ποιο είναι το πρόβλημα ;

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και σε όσα επισημαίνουν μέλη του προηγούμενου ΔΣ, τα οποία υποστηρίζουν πως την προηγούμενη, υπό έλεγχο, περίοδο, όλα όσα έχουν γίνει έχουν απολύτως ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές και ότι όλες οι δαπάνες είναι δικαιολογημένες. Διευκρινίζω, λοιπόν, πως το νέο ΔΣ ακούει τη διαβεβαίωση της απόλυτης καθαρότητας των οικονομικών στοιχείων, δεν μπορεί, ωστόσο, να έχει ιδία αντίληψη για την περίοδο που ελέγχεται. Προχωρά στην υλοποίηση και μόνο των νέων κατευθύνσεων του Ταμείου.
Ειλικρινά θα χαρώ εγώ προσωπικά αλλά και όλο το νέο ΔΣ να τελειώσει ο έλεγχος και όλα να αποδειχθούν σύννομα.
Όσο για την κατάληψη που δημιουργεί πρόβλημα στη δράση του Ταμείου (καταβολή μισθών, αποζημίωση κατασκηνώσεων, πάγια και παραλαβές), απορώ γιατί αυτή γίνεται από μία Ομοσπονδία που διοίκησε αυτοδύναμα το Ταμείο και που είναι σίγουρη για την καθαρότητα των ευρημάτων του ελέγχου. Πιστεύω ότι αυτή πρώτη θα έπρεπε να επιχαίρει για την διαφάνεια του ελέγχου που θα έδειχνε σε όλους την καθαρότητά της.
Όσο για τον τέως Διευθυντή κ. Βλαντή, πέραν των ανωτέρω, δεν ήταν καιρός να αντικατασταθεί, ώστε να μην υπάρχουν και υπόνοιες ότι επιχειρείται κάλυψη τυχόν ανομιών;
Για άλλη μια φορά λοιπόν θα αναρωτηθώ, για ποιο λόγο γίνεται η κατάληψη; Για την αντικατάσταση ενός Διευθυντή, που εσκεμμένα η μη, παραπληροφόρησε αλλά και αρνήθηκε να παραδώσει απλά στοιχειά για τη λειτουργία του Ταμείου;

ΥΓ: Θα ήθελα αυτές οι παρατηρήσεις μου να μπουν στον προβληματισμό, όχι μόνο των καταληψιών αλλά και κάθε συναδέλφου στο ΥΠΠΟΑ.
Σε καθε "πηγαδάκι" να μπαίνει συνεχώς το ερώτημα: ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ;


Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΤΑΥΠΥΠΠΟ

Στεργίου Αθανάσιος
Πολιτικος Μηχανικός ΠΕ
με Α' βαθμό

8/2/2018