Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Απάντηση στο έγγραφο "Αιτήσεις-οχλήσεις για καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας"Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/567666/36932/22212/9354/8.11.2018 εγγράφου με θέμα "Αιτήσεις-οχλήσεις για καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας", θα θέλαμε αρχικά να ξεκαθαρίσουμε προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού (ΔΠΟΔ) κύριο Γεώργιο Καραχάλιο, ότι η έκφραση "αιτήσεις-οχλήσεις" είναι επιεικώς απαράδεκτη, και αυτό γιατί οι αιτήσεις υπαλλήλων που ενδιαφέρονται για την επαναφορά χρόνιων κατακτήσεων του συνδικαλιστικού κινήματος θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον σεβαστές από κάθε θεσμοθετημένο όργανο, ακόμα κι αν αυτές θεωρηθούν "χρονοβόρες" ή "κοστοβόρες". 
Επιπλέον, σας αναφέρουμε ότι ουδέποτε αμφισβητήθηκαν οι ενέργειες της ΔΠΟΔ σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων με τις οποίες καταργήθηκαν οι μισθολογικές παροχές των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος αδείας, όπως επίσης άστοχα αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο. 
Θεωρούμε δε ότι η έκφραση "ο τυχόν έλεγχος αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω διατάξεων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, καθ' όσον αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Δικαστικής Εξουσίας"  δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ουδέποτε και από κανέναν ζητήθηκε από τη ΔΠΟΔ να γίνει κανενός είδους έλεγχος. Προς ενημέρωσή σας, και προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό το ζητούμενο των συγκεκριμένων αιτήσεων, μιας κι από ό,τι φαίνεται δεν το έχετε αντιληφθεί, σας πληροφορούμε ότι οι αιτήσεις αυτές έγιναν κατόπιν νομικού Γνωμοδοτικού Σημειώματος της δικηγόρου κυρίας Μαργαρίτας Παναγοπούλου, αλλά και μετά από προτροπή πρωτίστως της ΑΔΕΔΥ και κατόπιν όλων των υπολοίπων συνδικαλιστικών φορέων, και είχαν ως κύριο στόχο την μη παραγραφή των Δώρων - Επιδομάτων και σε καμία περίπτωση δεν απαιτήθηκε κάποια δική σας ενέργεια, ιδιαιτέρως αυτής του ελέγχου της αντισυνταγματικότητας (!!!). Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα του εν λόγω Γνωμοδοτικού Σημειώματος: " .... Προκειμένου συνακόλουθα να αποφευχθεί το κόστος και η ταλαιπωρία προσφυγής σε δικαστήριο αυτήν την χρονική στιγμή που δεν έχει υπάρξει δεδικασμένο από δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, και έως ότου αρχίσουν να εκδίδονται τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επανεξεταστεί το αν είναι σκόπιμο να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, προτείνεται να υποβληθεί μια αίτηση προς το Τμήμα Μισθοδοσίας του εκάστοτε Οργανισμού/Δημοσίου Φορέα, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων". 
Τέλος, η αναφορά στο κόστος για τυχόν έγγραφες απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους είναι εντελώς ατυχής, διότι η ενημέρωσή τους θα μπορούσε να γίνει μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί περισσότερο από την μέχρι και σήμερα διακοπή Δώρων και Επιδομάτων προς όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου