Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Διαδικασίες κρίσεων Διευθυντών στο ΥΠΠΟΑ για τη ΓΔΑΜΤΕ

Μετά το με αρ. πρωτ. 7767/9-4-2019 έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  μας, με το οποίο εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η μικρή αναβολή των κρίσεων σε επίπεδο Διευθυντών  στη ΓΔΑΜΤΕ, είμαστε απολύτως βέβαιοι, ότι η διαδικασία θα ανασταλεί για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να επιλυθούν τα ουσιαστικά ζητήματα που έχουμε επισημάνει. 
Πιστεύουμε ότι οι κρίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν, αλλά με τρόπο αξιοκρατικό και δίκαιο, χωρίς να υπάρξουν αποκλεισμοί άξιων συναδέλφων και, πολύ περισσότερο, χωρίς να διακυβευτεί μελλοντικά η διαδικασία από πιθανές προσφυγές.
Η ορθότερη λύση θα ήταν η επανυποβολή αιτήσεων με δικαίωμα συμμετοχής και άλλων συναδέλφων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου