Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

Για την ειδική μοριοδότηση... των απολύσεωνστο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

apyppo.blogspot.comΑθήνα, 9-10-2013

Για την «ειδική μοριοδότηση της διαθεσιμότητας».


Τις τελευταίες μέρες και με τη διαδικασία της διαθεσιμότητας (δηλαδή των απολύσεων) να βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοσιοποίηση του «ειδικού πρόσθετου κριτηρίου» μοριοδότησης του προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.


Θεωρούμε εξ αρχής απαραίτητο να επαναλάβουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, δεν χωρά καμιά διαπραγμάτευση και κανένας εξωραϊσμός στη διαδικασία των απολύσεων. Πιστεύουμε, επίσης, ότι κάθε επί της ουσίας συζήτηση για τα «κριτήρια» απόλυσης είναι άκαιρη, άστοχη και μάλλον συσκοτίζει το πρόβλημα και αποπροσανατολίζει τους εργαζόμενους παρά συνεισφέρει θετικά. 


Δεν μπορούμε ωστόσο να παραμείνουμε θεατές ενός διαλόγου που ήδη διεξάγεται, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, και θεωρούμε ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να προσεγγίζονται στην πολιτική τους βάση, υπερβαίνοντας την λογική της «ατομικής περίπτωσης», η οποία άλλωστε εξυπηρετεί μόνο τους σχεδιασμούς της συγκυβέρνησης του Μνημονίου.


Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά


Με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΙΔΔ/Β.2./2/οικ 21634 (ΦΕΚ 1914) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησης των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Μεταξύ άλλων μοριοδοτείται και η προϋπηρεσία των εργαζομένων


Με μία μεταγενέστερη ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΜΗΔ και ΥΠΠΟΑ, την υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487, Φ.Ε.Κ. 1408/Β/16-9-2013) καθορίστηκε το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ» μοριοδότησης του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα. Η πρόσθετη μοριοδότηση αφορά στην προϋπηρεσία (σε έτη) σε έργα ανασκαφών, αναστηλώσεων και εν γένει προστασίας, ανάδειξης, συντήρησης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και εγκαταστάσεων καθώς και στη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εγκαταστάσεων. 


Η μοριοδότηση είναι κλιμακωτή και δίνει το μέγιστο 31,5 μόρια για 15 έτη προϋπηρεσίας.Αποκρυπτογραφώντας την «ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ»


(1) Η μοριοδότηση αφορά στη διαθεσιμότητα ΚΑΙ ΟΧΙ στην κινητικότητα. Στην πραγματικότητα δίνει ένα πρόσθετο bonus στους «παλιούς του Υπουργείου» κι έτσι επιχειρεί να τους εξαιρέσει.

Πρόκειται για μια ακόμη εκδήλωση ενός αρρωστημένου παλαιοκομματισμού και ρουσφετιού, που σήμερα κλείνει το μάτι στους συναδέλφους που βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο της απόλυσης, προωθώντας την άποψη: «θα σου δώσω παραπάνω μόρια κι έτσι δεν θα κινδυνέψεις, εφόσον θα έχεις υψηλή βαθμολογία». Αυτή τη λογική την είχαμε εξ αρχής και με ρητό τρόπο καταγγείλει ως ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (βλ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ενιαίου στο ΕΜΠ). Η πρακτική αυτή δεν είναι «προνόμιο» του ΥΠΠΟ(Α). Αντίθετα τείνει να αποτελεί κεντρική επιλογή, καθώς παρόμοια φαινόμενα έχουμε και σε άλλα Υπουργεία (Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ.Π.81442/30.8.2013 «Καθορισμός πρόσθετων – ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού, που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, για τη στελέχωση νοσοκομειακών δομών, στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας»).«Λογική συνέπεια» των παραπάνω είναι η προσπάθεια καλλιέργειας ενός κλίματος φόβου και τρομοκρατίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, η αίσθηση ότι τα «κακά κι απείθαρχα πολιτικά και συνδικαλιστικά παιδιά»… θα «βγουν στη σέντρα» και η εμπέδωση του ατομικισμού, του κανιβαλισμού του διπλανού μας. Εμείς, ως ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, επιμένουμε ότι το θέμα των απολύσεων δεν αντιμετωπίζεται ατομικά αλλά συλλογικά και με όρους ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής και της συγκυβέρνησης. Οποιαδήποτε άλλη εκδοχή διαχείρισης λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, δημιουργεί αυταπάτες και τελικά είναι αδιέξοδη.(2)   Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΔΜΗΔ και ΥΠΠΟΑ) φαίνεται από τη διατύπωσή της ότι δεν περιλαμβάνει, κατ’ αρχήν, τους εργαζόμενους σε ορισμένες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ (π.χ. Σύγχρονου Πολιτισμού) ή τμήματα άλλων κλάδων εργαζομένων (π.χ. συντηρητές ή σχεδιαστές μουσείων). Εάν η «έλλειψη» αυτή αποτελεί παράλειψη και προχειρότητα ή υποκρύπτει άποψη και συγκεκριμένο σχέδιο, αυτό δεν το γνωρίζουμε.  Εκτίμησή μας είναι ότι δεν αποτελεί παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή.  Διαφορετικά δεν εξηγείται γιατί δεν έγινε χρήση (μνεία, αναφορά στα έχοντας υπ’ όψιν) της γενικότερης περιγραφής του «εν γένει αρχαιολογικού έργου», όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο  Ν.3207/2003, άρθρο 10, παρ.10 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ.35 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ Α 120/21-07-2009): «…σε αρχαιολογικά εν γένει έργα ή εργασίες που εκτελούνται από το Υπ. Πολιτισμού ή τα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα, στα έργα αυτά ή τις σχετικές εργασίες περιλαμβάνεται και η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη τους…»(3) Αποτελεί ζήτημα προς διευκρίνιση από ποια «ανάγκη» προκλήθηκε η έκδοση αυτής της ΚΥΑ και ποιοι ενδεχομένως πίεσαν στην κατεύθυνση αυτή.  Αν και δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ, εκτιμούμε ότι στο ΥΠΠΟΑ η υλοποίηση και έκφραση της συγκεκριμένης πολιτικής σηματοδοτείται από ένα παιχνίδι της πολιτικής ηγεσίας στις πλάτες των εργαζομένων. Εάν όλοι αναρωτηθήκαμε ποιος «έξυπνος» και «γιατί» απέλυσε τους σχεδιαστές, σήμερα η ΚΥΑ είναι ένα ακόμη βήμα.Το μόνο που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, παρόλο που σε πρώτη φάση η Ομοσπονδία έσπευσε να «υιοθετήσει» αυτή την ΚΥΑ και να την παρουσιάσει ως επιτυχία, σε δεύτερη φάση (πιθανόν αναλογιζόμενη καλύτερα τα προβληματικά σημεία και αναγνωρίζοντας βαθύτερους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας) κρατά αποστάσεις. Έτσι από την αρχική ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ απαλείφθηκε η φράση


Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έπειτα από στοχευμένες ενέργειες που πραγματοποίησε αμέσως μετά την απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα 187 συνάδελφοι πέτυχε τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού πρόσθετου κριτηρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 2408/2013) που δίνει επιπλέον μοριοδότηση στους συναδέλφους για το επόμενο στάδιο της κινητικότητας.


Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από τη συγκεκριμένη φράση είναι ότι η ΚΥΑ εμφανιζόταν ως αποτέλεσμα «στοχευμένων ενεργειών» της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, από την παράγραφο αυτή προκύπτει ότι αρχικά η Ομοσπονδία κατανόησε την ΚΥΑ ως μοριοδότηση της κινητικότητας και όχι της διαθεσιμότητας, όπως είναι το ορθό. 


Η συγκεκριμένη ΚΥΑ επιχειρεί να πριμοδοτήσει συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες, τους «παλιούς του ΥΠΠΟ», τους «δικούς μας απέναντι στους ξένους». Τα υποψήφια θύματα αυτής της απαράδεκτης διάκρισης είναι οι συνάδελφοι που προέρχονται από τις ΔΕΚΟ των Μεταφορών (ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, Τραμ κλπ), η πρόσληψη των οποίων θεωρείται «νέα» και έτσι έχουν μικρή προϋπηρεσία στο ΥΠΠΟ(Α). 

Για τους συναδέλφους αυτούς (φύλακες, εργάτες, διοικητικούς) φαίνεται να ισχύει: «και μία δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη / θα πέθαινα (απολυόμουνα) αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη». Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν τύχει της ευεργεσίας του Μητσοτάκη, ο οποίος εξαίρεσε από τη διαθεσιμότητα τους μεταταγέντες το 2012 σε διάφορους φορείς του Δημοσίου  (ΦΕΚ 193/Α/2013, άρθρο 53)(4) Στοχοποιούνται (και αδικούνται)  για μια ακόμη φορά οι ΙΔΑΧ (Π.Δ. 164/2004) διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, συντηρητές, διοικητικοί, εργατοτεχνίτες κ.ά.), για τους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία σε διάφορα έργα (metro, Αττική Οδός, Εγνατία κλπ), η οποία ωστόσο προσμέτρησε για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου!(5) Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε μία ακόμη συνέπεια της αντίληψης αυτής, που αφορά στην έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού για τη δημόσια διοίκηση και  αποκαλύπτει τα σχέδια διάλυσης των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ και παράδοσης του έργου του στους ιδιώτες. Εάν σήμερα λειτουργήσει η «πατέντα» της ειδικής μοριοδότησης θα σωθούν οι «παλιοί», οι «δικοί μας» σε βάρος των «νέων», των «άλλων». Όμως οι «παλιοί» σε σύντομο χρόνο θα αποχωρήσουν (συνταξιοδότηση) και επομένως το κενό στη στελέχωση θα διευρυνθεί, θα διπλασιαστεί, προς αγαλλίαση της Τρόϊκα που απαιτεί ένα μικρό, αναιμικό, αδύναμο λειτουργικά, υπονομευμένο θεσμικά δημόσιο τομέα που θα αδυνατεί να εξυπηρετήσει και να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας.Στους δρόμους θα κριθεί το δίκιο…


Ως ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θεωρούμε ότι αυτές οι μεθοδεύσεις πρέπει να αποκαλυφθούν, να καταγγελθούν και να ακυρωθούν. Και την άποψη αυτή τη διατυπώνουμε δημόσια και με παρρησία αποδεικνύοντας στην πράξη ποιοι και πως κάνουν μικροπολιτική κι αναζητούν (πρόσκαιρα) παραταξιακά οφέλη την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι απολύονται. Επιλέγουμε να «στεναχωρούμε» παρά να «κολακεύουμε αυτιά», επιμένουμε να πιστεύουμε ότι χωρίς ολοκληρωμένη πολιτική ανάλυση ο κίνδυνος να βλέπουμε το «τυρί» αλλά όχι και τη φάκα είναι υπαρκτός.


(Το κείμενο σε μορφή pdf βρίσκεται εδώ)

19 σχόλια:

 1. Εξαιρετικό κείμενο που πιάνει όλες τις πλευρές. Κρίμα που οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν θέλουν (ή και δεν ξέρουν πλέον) να διαβάζουν... Θα καταλάβαιναν και τι παιζεται αλλά και τι σημαίνει σοβαρός συνδικαλισμός με άποψη. Μπράβο στην ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και στον συντάκτη (υποθέτω ο γνωστός...).
  Το κείμενο είναι αναλυτικό, διεξοδικό, εμπεριστατομένο και πιάνει και μια πλευρά πολύ δύσκολη στις μέρες μας: τα επιμέρους κλαδικά συντεχνιακά, τις αντιφάσεις που (μπορεί να) υπάρχουν ακόμη και στο εσωτερικό τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενα ακομη κειμενο. Οπως λες το θεμα ειναι ποιος διαβαζει και ποιος βαζει το μυαλο του να σκεφτει... Ο "χ" που γραφει το κειμενο σε ποιο ακροατήριο το απευθύνει; Δεν γνωρίζει ή πεισματικά επιμένει; Δεν διαφωνω με οσα λέει αν και καποια πράγματα εγώ θα τα έλεγα πιο απλά. Το αλλο ερώτημα ειναι που καιει... Όχι οτι δικαιολογώ τις ανακοινώσεις της ΕΑΚ που ειναι copy paste για πασα χρήση, ουτε οτι οι αλλοι ολοι δεν βγαζουν ουτε μιση γραμμη. Αλλα λέμε την ουσία τώρα... Ο συνάδελφος μας δεν ενδιαφερεται κι αυτο πρέπει να μας προβληματίσει.
   Γραφει τοσα για την ειδικη μοριοδοτηση. Τελεια ας πουμε. Ποιος διαβάζει; Ο μ@λ@κ@ς που λεει χαζοχαρούμενα τι με νοιάζει δεν ειναι ο κλάδος μου; Ο μ@λ@κ@ς που λεει ναι αλλα με συμφέρει γιατι ειμαι παλιός και ας κοψει το λαιμο του ο αλλος; Ποιος ρε συντρόφια ποιος;;;
   Οταν καεί η πένα τι γινεται; Το έχετε σκεφτει;

   Διαγραφή
  2. Δηλ. τα γράφουν λέμε οτι ειναι μια χαρα αλλα τι λεμε κι απο πανω; Η Αυτονομη Παρέμβαση έγραψε κατι. Ας διαβασουμε κι ας κρινουμε. Αν δεν μπορουμε προβλημά μας. Ελεος πια με οτι γινεται φταινε οι αλλοι. Εμεις;;;
   Αντε τώρα. Φάτε Ενιαίο οπως λέμε φάτε Μνημόνιο... Οχι δεν ειναι τα δυο άκρα ειναι η συμπεριφορά μας που φταιει. Ενταξει; Ας σκεφτουμε σοβαρά. Αυτή η αναλυση ειναι η οχι σημαντική; Ειναι. Διαφωνείς; Γραψε τη δική σου. Συμφωνεις; Βγες και πες κατι. Ομως η αδιαφορία ειναι το επιχειρημα για το καλα μας κανουν.
   Τον συγκεκριμένο θα τον κυνηγήσουν. Να μου το θυμηθείς. Ειναι πολυ σοβαρός για να τον ανεχτουν στο παιχνιδάκι του ΥΠΠΟ. Ουτε δικαστήρια θελει, ουτε μοριοδοτήσεις. Τους χαλάνε τη σουπα οι Συριζαίοι. Και αυτό θυμώνει πολλους. Αλλα τι να λεμε δεν εχουμε μυαλό.

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Δεν ειναι ενταξει συναδέλφισσα. Ειναι η απλή λογική. Τα χαζά που ακουμε και μας αρέσουν ειναι το προβλημα. Γράμματα δεν ξέρουμε;

   Διαγραφή
  2. Λέω οτι η Αυτονομη Παρέμβαση εχει εναν πολιτικό λογο. Συμφωνεις διαφωνείς αυτον εχει αυτον λεει. Οκ; Οι αλλοι ολοι; Που ειναι; Σου λένε φέρε χαρτιά για την Τσίπρα και βγαζουν τις γελοιες ανακοινωσεις με διόρθωση επί τον ορθόν. Δηλαδη η μ@λ#κι@ γινεται και καλα αποψη. Και παει ο αλλος και ψηφίζει τους ιδιους. Σου λεει δεν γαμ... αυτοι θα καθαρίσουν ειναι γνωστοι. Οκ! Ας παρουν την ευθυνη κι ας μην κλαίνε στα σκαλάκια ουτε να γλυφουν τους προισταμενους θα βγαλουν και τιποτα αφτρες... Αντε να μην αρχισω.
   Προσωπικά ουτε τους ψηφισα ουτε ΣΥΡΙΖΑ ειμαι. Αλλα για να καταλαβαινομαστε ειναι σοβαροι. Και εχουν γνωμη και αποψη κι οχι απλά αντε μιλαμε σε κοροιδια. Αυτο το εκτιμώ εγω και ας μην ειμαι δικος τους.
   Γιατι το αλλο δηλαδη ειναι καραγκιοζιλικια. Ντεμεκ απεργίες, φραγκάκια στο Διοικητικό μεσω του Σωματείου γιατι και καλα δεν μπορουν να απεργουν, και τέτοια. Αν ήξερες θα γελαγες ... οι Συριζαιοι κρατανε καθαρή στάση. Οχι οτι αυριο δεν θ αλλαξουν. Το πιο πιθανο δηλαδη αλλα ως τότε δεν λιωνουν παπουτσάκια ή δεν καταλαβαινετε τι μουσια και καλα πουλανε

   Διαγραφή
  3. Ενταξει η ΕΑΚ φταίει τώρα; Η μηπως δεν ξερουμε τους αρχαιολόγους. Επειδη τους ξερει ολος ο κοσμος, οπως και πολλους αλλους κλαδους εχουν πολλοι απο μας μια αρνητικη σταση. Εγω ηρθα στο Πολυτεχνειο. Και ξερεις τι με ενοχλησε; 1ον οτι ειχαν φυγει με τροπο οι παρατάξεις στο τελος κι ειχαν μεινει ανταρσυα και συριζα. και 2ον οτι η ανταρσυα ειπε ευκαιρια ειναι ας την πω στον συριζα. Δηλαδη η απολυτη ξεφτιλα σαν λογική. Καλά τώρα τα παπουτσια του ΣΕΑ τα ξέρουμε. Οπως ξέρουμε και τις βλέψεις των Συριζαίων που έχουν πιασει ολα τα ποστα στα γραφεια βουλευτών. Εντάξει για να τα λεμε ολα οχι οτι μας φταίει μονο η μια πλευρα.

   Διαγραφή
  4. Δεν διαφωνω ειδικα με το τελευταιο. Ολοι ενα ποστο πιανουν και καλα στα παλια μας τα παπουτσια οι αλλοι. Λες να μην τους ξερουμε; Ξέρω ομως οτι μια πλευρά έχει διαχωρίσει τη θέση της. Δεν ειναι ολα απλά. Αν ξέρεις τι παιζεται σκοτώνονται. Αν ησουνα στο Συνέδριο της ΠοεΥππο θα άκουγες και θα εβγαζες σπυρια με το τι λενε μεταξυ τους.

   Διαγραφή
 3. Ναι τα ακουσα και καλα τι παιχτηκε. Και ξερεις τι ειπα; Βαριεμαι! Αυτο ειπα! Ας μου δινει και μενα ενα πενηντάρι τη μερα η αριστερή πλειοψηφια και ας απεργώ ως το τελος του χρονου. Απαράδεκτοι! Και βασικα η Παρέμβαση φταιει γιατι ενω στα λογια διαφωνει δεν ειπε μειοψηφώ στον Ενιαίο. Δηλαδη... γ@μ#τ@ που γράφουμε εδω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παντα τα ιδια... καποιος κανει μια αρχη με μια παρατηρηση εκτος θεματος της αναρτησης και μετα ολοι λενε το μακρυ και το κοντο τους. Δεν ειναι τσατ ρουμ εδω ουτε φορουμ ουτε φεις μπουκ. Αν δεν κρατησουμε ενα επιπεδο θα το ξεφτιλισουμε.

   Διαγραφή
 4. Η ΕΑΚ πάντα ειχε αποψη για απεργιακα ταμεια και τετοια. Η Παρέμβαση ειχε αλλη αποψη απο παλια οταν ηταν με τη Δημαρ του Αλβανου μαζι. Αλλά και καλά ενότητα το καταπιε και απο πάνω τον εβριζαν κιολας τον δικο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ιστορια με τα απεργιακα ταμεια ειναι παντου ιδια... τα βαζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και καλα για να κανει τι; πληρωμένες απεργιες με καθολικο χαρακτηρα; Επιλεκτικές απεργίες ; Η σωστη αποψη ειναι να βοηθηθούν ΜΟΝΟ ΑΠΕΡΓΟΙ που αφου εχουν πραγματικα ΑΠΕΡΓΗΣΕΙ εχουν προβλημα οικονομικό. Δηλαδη να ειναι αλληλεγγυη και οχι υποκατάστατο της απεργιας που δεν απεργει κανεις.
   Στο Υπουργειο το θεμα βασικα ξεκινησε και καλα για να την πουν στην Ομοσπονδια δηλαδη και καλα με ομορφο τροπο οτι εχουν κανει το ταμειο μπουρ####. Παλιες ιστορίες που φταιει η Ομοσπονδια αφου ουτε καν απολογισμο δεν εδινε... Απολυτη ξεφτιλα που εκανε τους αλλους μαγκες.
   Τωρα ολα αυτα ειναι ενα βημα μετα...
   Κακως η Παρεμβαση συμφωνησε στα πληρωμενα απεργιακα σκηνικα και καλα στο Διοικητικο. Δεν γινεται πιο ευαισθητος ουτε πιο σοβαρος ουτε και καλα πολιτική αποψη αποκτα ο καθε συναδελφος. Απλα αυτος μαθαινει οτι αμα με εχουν αναγκη θα μου τα δώσουν να απεργώ και οι αλλοι στο τελος τελος κανουν το αγωνιστικο κομματι τους.
   Δυστυχως η Παρέμβαση δεν μιλα γι αυτα γιατι δεν θελει να ανοιξει μετωπα. Λες και δεν καταλαβαινει ο κοσμος ... Κι αυτοι ετσι να πανε και ξερουμε ολοι τι θα γινουν

   Διαγραφή
  2. Αν η Παρέμβαση ήθελε να ειναι σοβαρή και κάθετη απέναντι σε διάφορα φαινόμενα που προέρχονται από την αριστερά επρεπε να ειχε παρει θεση για το θέμα της χρήσης του κτηριου του ΣΕΑ που έχει γινει χωρος γαμων και συναφών εκδηλώσεων. Μιλάμε για μια κατάσταση που αν το ειχε κανει η ΠΑΣΚΕ η Παρέμβαση θα ειχε γράψει 10 καταγγελίες και 20 θεωρητικά κειμενα. Αλλα τώρα τους τη χαρίζει γιατι ειναι "αδελφά κομματα" και έχει τη γραμμη του Λαφαζάνη και των συνεργασιών.
   Επισης η Παρέμβαση έχει κανει γαργάρα κι αλλα ζητήματα σχετικά με αυτά η αλλα παραπλήσια φαινόμενα. Νομιζει οτι ο κοσμος δεν τα βλέπει. Βεβαια την ευθύνη δεν την εχει η Παρέμβαση αλλά επρεπε να ειναι και σ ' αυτο καθετη.

   Διαγραφή
  3. Τωρα βαζεις μεγαλο θέμα. Το κτήριο δεν ειναι του ΣΕΑ. Ειναι παραχώρηση στο ΣΕΑ. Βασικά ειναι ένα σουπερ κτηριο σε σουπερ θεση που το ειχε παλια πάρει ο ΣΕΑ και έκτοτε το θεωρεί δικό του. Αμαρτίες εποχών Μελίνας. Οπως και το κτήριο της Ομοσπονδίας. Αλλά η χρήση του κτηρίου ειναι για γελια. Απλά η Παρέμβαση κανει οτι δεν ακουει και δεν βλέπει γιατι πανε διαφοροι κουλτουριάρηδες και καλα απο το χωρο τους και η ΕΑΚ τους το δινει. Τι να λεμε τώρα.
   Αλλα εδώ δεν εχουν ξεκαθαρίσει τα κομματικά τους. Ξέρεις ποσοι ΣΥΡΙΖΑίοι ειναι στην ΕΑΚ ενώ υποτίθεται ότι έχουν αποφαση συνεδρίου για ενιαίο κομμα και εκφραση;;; Ομως νομιζω οτι η Παρέμβαση φταίει που δεν τους εχει ξεσκεπάσει. Αλλά εγώ τα ελεγα και παλιά οτι ολοι οι αριστεροι μια παρεα ειναι κορακας κοράκου ματι δεν βγαζει.

   Διαγραφή
 5. Συγνωμη παλι κουτσομπολια;
  Η ουσια ειναι απλή. Το κειμενο της Παρέμβασης δηλαδη του ΣυΡιζΑ για την ειδικη μοριοδότηση εχει δικιο. Η μονη παράταξη που τολμησε και εγραψε κειμενο, γιατι εχει και το ταλέντο να γραφει. Οι αλλοι μισολογα και μην παραμυθιαζομαστε. Η ουσια δεν ειναι ποτε στο κουτσομπολιο. Δεν ημουνα στο συνεδριο της και καλα Ομοσπονδιας. Και τι εγινε; Σιγα το γεγονός.
  Εγω λεω οτι μας πανε κομματι κομματι ολους στη ζωνη του λυκόφωτος. Σημερα εσυ αυριο εγώ. Εσυ γιατι εισαι απο ΔΕΚΟ, εγώ γιατι ειμαι σχεδιαστης, ο αλλος γιατι ειναι θυρωρός και παει λέγοντας.
  Η μόνη σωστη κουβεντα ειναι οτι το θεμα δεν εχει λυση αν δεν ξεκουμπιστουν οι ΝεοδημηκρατικοΠασοκοι και τα φιλαράκια τους. Για μενα ομως ο ΣυΡιζΑ βάζει νερο στο κρασι και δεν ειναι καθετος. Ολο και τα στριβει. Δεν λεω στο ΥΠΠΟ γιατι εκει η κεντρικη φωνη ειναι ακρα αριστερα. Γενικά λέω.
  Εγω λεω οτι θελει οπως ειπαν στο Πολυτεχνειο ψυχραιμια και ανασυνταξη δυναμεων. Δεν γινεται να ειμαστε συνεχεια τσιτα. Σημερα οι διαπιστωτικές, αυριο η μοριοδοτηση, μεθαυριο σταση, την επομενη συνελευση και τρεχατε γενικώς. Θελει μια φορά επιτελους να παμε πιο συγκροτημενα σ οτι κανουμε. ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ο ΣυΡιζΑ που τα ειπε στο αμφιθεατρο στο Πολυτεχνειο.
  Αν και απ οσο καταλαβα μαλλον της κινεζικης αποψης ειναι η θεωρια για το ποιος ποτε πως και αλλα οριζει το πεδιο της συγκρουσης. Αλλα ειπαμε στο ΥΠΠΟ ο ΣυΡιζΑ ειναι ουλτρα... Μπραβο τους παντως . Θα εχουν κοστος αλλα οκ εχουν δικιο. Οποιος δεν βιαζεται και δεν βλεπει ως τη μυτη του το ιδιο θα εκανε. Θα μου πειτε στο συνδικαλισμο ισχυει; Εμ δεν πρέπει να ισχυει; που πας ; οπως λαχει κι αμα λαχει.
  Για να μην αδικησουμε σοβαρη θεση εχει και το ΚΚΕ που επι της ουσιας λεει οτι λεει και η Παρέμβαση για τα ζητηματα.
  Οι συναδελφοι απο τις ΔΕΚΟ πρεπει να τα δουν αυτα και να μην νιωσουν αλλοι αλλα να πουν οτι ειμαστε οτι κι εσεις. Να βαλουμε ολοι τα δυνατά μας να μην φυγει κανενας. Οχι επειδη δηθεν ειμαι απο ΔΕΚΟ ή ειμαι σχεδιαστης ή ΥΕ ή ξερω γω τι να με φαει το μαυρο σκοταδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η Δ.Α.Σ. μαζι με την Παρέμβαση εχουν πολύ διαφορετική αποψη για τα τρεχοντα θεματα δηλαδη τις διαθεσιμότητες και τα δικαστήρια και τις μοριοδοτήσεις και τα αλλα κουραφέξαλα. Δεν ειναι ιδιες αλλα στο συμπερασμα καταληγουν στο ιδιο. Τι δειχνει αυτο για μενα; Οτι η αριστερά μπορει να μιλησει αξιακα και με αρχες κι οχι μονο να κανει καλο συνδικαλισμό.

  Στο κειμενο τωρα: η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γενική. Δεν ξερει ή δεν ειχε την σωστη ενημερωση για το θεμα φυλακων και εργατων απο ΟΣΕ κλπ στο ΥΠΠΟ. Αλλα εγινε. Η απάντηση ειναι τρεχα γυρευε και σωστα το λεει η Παρέμβαση. Δηλ. ε ρε και να φανταστουμε να εδινε τετοια απαντηση ο γιος του Δράκουλα και να ειχαμε δικαιωμα λογου. Ουτε 100 μετρα κατω απο τη γη δεν θα μπορουσε να κρυφτει. Ετσι ε;;; χαχαχα
  Αν δεν υπάρξουν θεωρητικες επεξεργασιες, συνολικη αποψη, στρατηγικη και τακτικη σε επιπεδο εκτιμησης, σχεδιου και υλοποιησης το μελλον ειναι ο αναρχοσυνδικαλισμός. Και στο ΥΠΠΟ και παντου δηλαδη. Κι αυτο ειναι τροφη λιπασμα για τις δυναμεις τυπου ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ.
  Το θεμα ειναι οτι δεν πρεπει οι συναδελφοι να ξεγελιονται με τη ρητορεια του ΣΥΡΙΖΑ γιατι ο ΣΥΡΙΖΑ ειναι δεσμιος και δινει εξετάσεις στην ΕΕ και στο Κεφάλαιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολλά απο αυτά που αναφέρονται είναι εκτός θεματος (αυτο δεν σημαινει οτι δεν ειναι και ενδιαφέροντα). Σε ότι μας αφορά έχουμε με δημόσιο τρόπο (γραπτά και προφορικά) επισημάνει τις αντιρρήσεις, τις πολιτικές και συνδικαλιστικές επιφυλάξεις μας, σε μια σειρά απο θέματα μεταξύ των οποίων και το θέμα των δικαστικών "προσφυγών" για τη διαθεσιμότητα . Αναλαμβάνουμε ένα σοβαρό πολιτικό και συνδικαλιστικό κόστος αλλά όπως γράφαμε και παλαιότερα "το μέλλον διαρκει πολυ..." Εχουμε εμπιστοσύνη στις κρίσεις και εκτιμήσεις μας. Ομοιως έχουμε τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα των "πληρωμένων απεργιών" ακόμη και σε ανύποπτο χρόνο (όταν συνυπήρχαμε με τις δυνάμεις της ΔΗΜΑΡ στην Αγ. Συσπείρωση... Ενδεικτικά θυμίζουμε την τοποθέτησή μας στην συνέλευση στο Ξεν. Ιmperial με θέμα τον Οργανισμό του "Γερουλάνου"). Επιμένουμε σε αυτές, παρά το γεγονός ότι δεν ειναι δημοφιλείς, θεωρώντας ότι η αριστερά πρέπει να τοποθετείται με σταθερό τρόπο πάνω σε ζητήματα αρχών.
  Τα υπόλοιπα ζητήματα που θίγονται από τα ανώνυμα (δυστυχώς) σχόλια, τα λαμβάνουμε υπ' όψιν αν και κάποια από αυτά είναι κατά τη γνώμη μας "εκ δεξιών".

  ΓΣτεφ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θα θελα πρώτα-πρώτα να μιλήσω για την προκήρυξη της ΑΠ. Είναι πολύ καλή και ανανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.
  Θα θελα όμως να απαντήσω σε κάποια σχόλια που αφορούν τον ΣΕΑ, την ΕΑΚ και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται σ΄αυτήν.
  Το πρώτο δεδομένο. Η ΕΑΚ προυπήρχε της Αυτόνομης παρέμβασης. Γι αυτό μπορεί να σας ενημερώσει ο ΓΣτεφ.Επίσης τα μέλη του ΣΥΝ τότε προσχώρησαν στην ΕΑΚ μετά από πολύ σκέψη και αφού δεν είχαν καμιά ιδεολογική συνάφεια με ανθρώπους-στελέχη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης που συναγελάζονταν με κυβερνητικούς συνδικαλιστές. Ονόματα δε λέμε, αλλά όλοι τους γνωρίζουμε.Για την ενέργειά τους αυτή είχαμε ενημερώσει την ηγεσία του ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ,πολιτική και συνδικαλιστική και είχε συμφωνήσει. Και γι αυτό πάλι μπορεί να ρωτήσετε το ΓΣτεφ.που τα ξέρει μια χαρά, αφού κι αυτός βρίσκονταν στην ΕΑΚ τότε. Αντίθετα η παράταξη η Αγωνιστική Συσπείρωση ήταν σε αναντίστοιχη θέση με την πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.Πρώτος συνομιλητής δεν ήταν η ΕΑΚ, αλλά συνδικαλιστές της ΔΗΜΑΡ.Οι Συριζαίοι λοιπόν δεν είχαν λόγο να φύγουν από την ΕΑΚ. Πολύ περισσότερο δεν είχαν λόγο να φύγουν από την ΕΑΚ οι συνδικαλιστές στον ΣΕΑ, αφού αυτόνομη παρέμβαση δεν υπήρξε όυτε υπάρχει.Αντίθετα υπάρχουν μέλη του ΣΥΡιΖΑ σχεδόν σε όλες τις παρατάξεις. Από την άλλη η ΕΑΚ δεν είναι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ του ΚΚΕ και ολίγο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που συγκεντρώνει την αριστερά σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της. Αν πάμε παλιότερα θα δούμε εως και το ΚΚΕ βρίσκονταν εκεί.Είναι η παράταξη που κατάφερε να ενώσει τμήματα της αριστεράς. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι η πολιτική της Αυτόνομης Παρέμβασης αλλάκαι της ΕΑΚ θα πρεπει να είναι η συνδικαλιστική συνένωση αυτών των δύο παρατάξεων για να υπάρξει η ενιαία έκφραση στους χώρους. Αυτό θα πρεπει να ξεκινήσει από τον ΣΕΑ.Οποιαδήποτε άλλη άποψη διασπά την αριστερά στο χώρο και βρίσκεται απέναντι στις επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για ενότητα της Αριστεράς. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της ΑΠ να προτείνει συνεργασία για τα υπηρεσιακά είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Επίσης οι από κοινού αποφάσεις στις συνελεύσεις του Ενιαίου είναι ένα δευτερο βήμα.
  Για τις εκδηλώσεις στον ΣΕΑ. Είναι η πρωτη φορά που ο ΣΕΑ βρίσκεται τόσο κοντά στα μέλη του και ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε εκδηλώσεις. Μπορεί να ρωτηθούν τα μέλη του τα οποία για πρώτη φορά ενημερώνονται λεπτομερώς για όλες τιςκινήσεις του ΔΣ. Τις αποφάσεις για τις εκδηλώσεις λαμβάνουν όλες μαζί οι παρατάξεις και επομένως και οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ που ανήκουν σ'αυτές. Απ' όλες τις παρατάξεις. Ο εχθρός της Α.Π δεν είναι η ΕΑΚ, αλλά η κυβερνητική πολιτική. Ή κάνω λάθος;

  α.
  μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σύντροφε Α.,

  1) Tα ανώνυμα σχόλια στο βαθμό που δεν ειναι υβριστικά παραμένουν δημοσιευμένα. Αν καποιο απο αυτά χρήζει σχολιασμού ή απάντησης αυτό γίνεται πάντα ενυπόγραφα από την παράταξη. Τα σχολια ακόμη κι όταν μας βρίσκουν αντίθετους ή είναι "άσχετα" με το θέμα της ανάρτησης παραμένουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετούνται από την Αυτόνομη Παρέμβαση.

  2) Δυστυχώς είναι συνηθισμένο φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι να ταυτίζουν συνδικαλιστικές παρατάξεις και κόμματα. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρώτα απ' όλα επί σειρά ετών οι εργαζόμενοι ταύτιζαν (και καλώς έπρατταν) την ΠΑΣΚ με το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΑΚΕ με τη ΝΔ κλπ. Η ευθεία αυτή ταύτιση - αντιστοίχιση δεν είναι δεδομένη ή τέλος πάντων απολύτως ξεκάθαρη όταν αναφερόμαστε σε δυνάμεις της αριστεράς. Εκεί οι συνδ. παρατάξεις ("σχηματα" κατά μια άλλη αντίληψη-αποψη) ήταν ευρύτερα (και πάντα κατέγραφαν ποσοστά υψηλότερα από εκείνα των κομμάτων που είχαν αναφορά). Ως Αυτόνομη Παρέμβαση έχουμε άποψη για τη συνδικαλιστική γεωγραφία στο ΥΠΠΟΑ, ωστόσο θεωρούμε ότι οι αναλύσεις αυτές δεν είναι της στιγμής να δημοσιοποιηθούν και δεν θα συνεισφέρουν σε κάτι. Παραμένουν εκτιμήσεις στο εσωτερικό της Αυτόνομης Παρέμβασης. Προφανώς εκτιμούμε ότι υπάρχουν πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων. Κάποιες από αυτές είναι άμεσα ορατές δι' απλής ανάνγωσης των ανακοινώσεών τους (τουλάχιστον για όσες παρατάξεις εκδίδουν ανακοινώσεις).

  3). Έχουμε κατ' επανάληψη εκφραστεί και προσπαθήσει για την περίφημη ενότητα της αριστεράς, θεωρώντας ότι αυτή δεν είναι ούτε πρόσχημα, ούτε τρυκ, ούτε "μόδα". Η ενότητα δεν μπορεί να εξαντλείται σε "εκλογικά σχήματα" (εκτός ίσως απο πολύ ειδικές περιπτώσεις & συνθήκες). Προϋποθέτει κατ' ελάχιστον κοινές πολιτικές συνδικαλιστικές εκτιμήσεις και πρακτικές, απαλλαγή από αντιλήψεις μικρομεγαλισμού ή αυτάρεσκες απόψεις και απόλυτες αλήθειες. Δυστυχώς όλα τα πολιτικά και συνδικαλιστικά προαπαιτούμενα φορτίζονται συχνά και από συμπεριφορές "καχυποψίας", "ηγεμονισμού", "πρωτοπορίας", ή ακόμη και όποιες διαπροσωπικές σχέσεις.

  4) Για την συνδικαλιστική ιστορία στο ΥΠΠΟΑ η συζήτηση είναι μεγάλη και καθόλου εύκολη. Η σημερινή εικόνα δεν αντιστοιχείται ευθέως με την εικόνα του παρελθόντος. Η ιστορία "Αγωνιστική Συσπείρωση" είναι εξαιρετικά προβληματικό να ταυτίζεται με συγκεκριμένα πρόσωπα, όσο κι αν αυτά μπορεί να χρωμάτισαν τη δημόσια εικόνα της κάποιες περιόδους. Σε κείμενα (ανακοινώσεις) της ενιαίας ΑΣ μπορείς να βρείς τελείως διαφορετικές απόψεις (βλ. Μνημόνιο, Οργανισμό, εκτίμηση για το συνδ. κίνημα κλπ). Αυτά τα κείμενα ήταν και μια ισχυρή παρακαταθήκη για όλους εμας που αποφασίσαμε και φτιάξαμε την Αυτόνομη Παρέμβαση στο ΥΠΠΟΑ.

  5) Για το ΣΕΑ. Σωστά αναφέρεις ότι δεν υπάρχει παράταξη της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στο ΣΕΑ. Μελετάμε προσεκτικά την πορεία αυτού του Συλλόγου (όπως κι όλων των Συλλόγων) και όταν έρθει η στιγμή θα τοποθετηθούμε δημόσια. Το αν και τι εκδηλώσεις γίνονται στο κτήριο του ΣΕΑ δεν είναι το πρωταρχικό ζήτημα (το ανωνυμο σχολιο που αναφέρεσαι έχει μια φρασεολογία π.χ. "κουλτουριάρηδες" κλπ που παραπέμπει αλλου). Για μας πρωταρχικό είναι τι θέσεις παίρνει ο ΣΕΑ, πως τις παλεύει, τι σταση κρατά στα διάφορα ζητήματα.

  6) Εχθρός η ΕΑΚ; Εχει αυτό φανεί ως δική μας άποψη; Σε σχόλιο ή ανακοινωση; Ποτέ. Εχθρός προφανώς ειναι η συγκυβέρνηση, τα μνημόνια κλπ. (Μην γράφουμε τα προφανή).

  7) Ως προς το που αποφασίζουν να ενταχθούν τα κομματικά μέλη (όχι οι φιλοι) του ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ειδικά μετά τις αποφάσεις του 1ου Συνεδρίου. Αλλά γι' αυτή θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε.

  Γ. Στεφ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή