Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχής στην διημερίδα σας για τον μελλοντικό ανασχεδιασμό της προστασίας των μνημείων.

Θέτω υπόψη σας, χωρίς πρόλογο, την κυριότερη και πάγια άποψη του Συλλόγου και των μελών μας για την ορθότερη λειτουργία της προστασίας - και όχι μόνο - των μνημείων της χώρας μας.

Θεωρούμε ότι τεχνικά τμήματα, απαρτιζόμενα από Μηχανικούς όλων των κλάδων, θα πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις Κεντρικές Διευθύνσεις, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, Εφορείες κλπ. Η στελέχωση θα πρέπει να είναι τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χειρίζεται τα θέματα των τεχνικών έργων, είτε αυτά είναι με αυτεπιστασία είτε με ανάθεση, καθώς επίσης να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε μελέτες που αφορούν διατηρητέα κτήρια ή αναστηλωτικές εργασίες γενικά. Η ευθύνη για πάσης φύσεως αναστηλωτικά έργα θα πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία των απαραίτητων Μηχανικών, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες.

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει από Συλλόγους, Διευθύνσεις και λοιπούς Φορείς του ΥΠΠΟΑ, απόψεις επί της διαμόρφωσης και καλυτέρευσης του ήδη υπάρχοντος Οργανισμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και, μέσα από άτυπες ή τυπικές επιτροπές «σοφών», η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να καταλήξει στο τελικό σχέδιο πρότασης.

Στο σημείο αυτό εμπλεκόμαστε όλοι εμείς οι αντιπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του Υπουργείου μας, συστήνοντας μια διακλαδική επιτροπή από όλους τους Συλλόγους του ΥΠΠΟΑ, της οποίας το έργο θα είναι η παράδοση στην ηγεσία μιας ολοκληρωμένης πρότασης επί του ήδη υπάρχοντος Οργανισμού. Η κίνηση αυτή είναι κατά τη γνώμη μας ρεαλιστική και προσεγγίζει το θέμα με συναδελφική ευαισθησία προς όλους τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ.

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας επί των συλλογικών ενεργειών, θα θέλαμε και ευελπιστούμε σε ένα κοινό κάλεσμα προς όλα τα υπόλοιπα σωματεία, ώστε να οριστούν οι αντιπρόσωποι εκείνοι που αυτά θα επιλέξουν, για τη σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής.


Ευχαριστώ πολύ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ