Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττ. Στερεάς & Νήσων σχετικά με την «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του ΤΑΥΠ ΥΠΠΟΑ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ.
ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 25, 101.86, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210-38.32.080, FAX: 210-38.32.656
                                                                                                                            
                                                            Αθήνα, 11/11/2019
Αρ. Πρωτ. 27
Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων για το θέμα της «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του ΤΑΥΠ ΥΠΠΟΑ

Την Πέμπτη 7/11 ξεκίνησε να συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου του ΥΠΠΟΑ με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις». Το άρθρο δέκατο ένατο του νομοσχεδίου έχει τίτλο «Θέση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ σε εκκαθάριση».

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠΠΟ (ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ) ιδρύθηκε το 2002 και επιχορηγούνταν από τα έσοδα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΝΠΔΔ), με σκοπό τις κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους καταστατικούς του σκοπούς εξυπηρετούσε: 

·         τη λειτουργία παιδικού σταθμού του ΥΠΠΟΑ, 

·         την πληρωμή των κατασκηνώσεων για την καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών των υπαλλήλων, 

·         καθώς και δάνεια ή βοηθήματα για τους υπαλλήλους που είχαν κάποια έκτακτη ανάγκη (πχ σοβαρό πρόβλημα υγείας των ίδιων ή στενών συγγενών). 

Τα τελευταία χρόνια, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε αρχικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από το 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, εντοπίστηκαν προβλήματα στην οικονομική διαχείριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, τα οποία διερευνώνται από την Δικαιοσύνη. Μάλιστα, η υπόθεση δανείων υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ και μελών του Συλλόγου μας, οι οποίοι φέρονταν να έχουν αιτηθεί και να έχουν λάβει προσωπικά δάνεια από το ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ εν αγνοία τους, τα οποία ποτέ δεν πιστώθηκαν στους υποτιθέμενους δικαιούχους με βάση και σχετικό πόρισμα των Επιθεωρητών-Ελεγκτών του ΓΕΔΔ, ελέγχεται από την Δικαιοσύνη. Γι’ αυτή την υπόθεση πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς (1/10/2019) αλλά και από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας (25/10/2019), ότι έχουν ασκηθεί διώξεις για 5 κακουργήματα σε 17 εμπλεκόμενους με την Διοίκηση του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ τα έτη 2012-2014.

Εξαρχής ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ έχει ζητήσει να μην κουκουλωθεί καμία πράξη, που έγινε στο όνομα των υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ, ενώ ταυτόχρονα διεκδίκησε μαζί με άλλα σωματεία του ΥΠΠΟΑ, την κατοχύρωση των κατακτήσεων των εργαζόμενων (παιδικός σταθμός, κατασκηνώσεις κ.ά.). Με τους αγώνες των εργαζόμενων επιβάλλαμε το 2019 την ψήφιση του Ν. 4598/2019, με βάση τον οποίο ο παιδικός σταθμός, το προσωπικό του  Ταμείου, η πληρωμή των κατασκηνώσεων, καθώς και επίδομα παιδικού σταθμού για τους γονείς που δεν εξυπηρετούνται από τον παιδικό σταθμό του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ στην Πλάκα, περνούν στην ευθύνη, τον προϋπολογισμό και τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνονταν οι κατακτήσεις των εργαζόμενων στο διηνεκές και με διαφανείς διαδικασίες, ενώ εξασφαλιζόταν και η συνέχιση της δικαστικής διερεύνησης, με τη διασφάλιση ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία θα φτάσουν στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Από τον Σεπτέμβρη του 2019, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Μενδώνη έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, που δείχνουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Αντικατέστησε, με το ανυπόστατο επιχείρημα περί «ελεγκτή και ελεγχόμενου» (καμία σχέση ελέγχου δεν έχει το Τμήμα Παιδικού Σταθμού με το ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ) την Διευθύντρια του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, που είχε συνεργαστεί με τις ελεγκτικές αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στις ανακοινώσεις της η Υπουργός αναφέρεται σε λειτουργία του παιδικού σταθμού για τη σχολική χρονιά 2019-2020, χωρίς καμία νύξη για το τι θα γίνει στη συνέχεια,ενώ το προσωπικό του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, που εξυπηρετεί και τον παιδικό σταθμό, δεν έχει καταταγεί ακόμη σε οργανικές θέσεις του ΥΠΠΟΑ, παρότι αυτό προβλέπεται από τον Ν. 4598. Επίσης, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2020 του ΥΠΠΟΑ για τον παιδικό σταθμό, τις κατασκηνώσεις και το επίδομα παιδικού σταθμού για τους υπαλλήλους δικαιούχους. Τέλος, η Υπουργός ανακοίνωσε την «εκκαθάριση εν λειτουργία» του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, και τη λύση του στη συνέχεια, κάτι που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη δυνατότητα πλήρους διερεύνησης των δικαστικών εκκρεμοτήτων που προβλέπεται να είναι μακροχρόνιες.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, έρχεται η προτεινόμενη διάταξη νόμου, η οποία περιέχει ασάφειες και αντιφάσεις:

-Ορίζει την «εκκαθάριση» του ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ, ενώ αυτό θα παραμένει σε λειτουργία και θα έχει «τακτικές και έκτακτες δαπάνες» (όπως αναφέρεται στην «έκθεση συνεπειών της ρύθμισης»). Η αιτιολογική έκθεση μιλά για «λύση και εκκαθάριση» του ΤΑΥΠΠΟ, ενώ το κείμενο του άρθρου μιλά για εκκαθάριση εν λειτουργία. Τελικά τι θα ισχύσει;

Ερωτήματα δε, γεννώνται καθώς με την διάταξη αυτή ναι μεν το Ταμείο τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, χωρίς ωστόσο να λυθεί, αφού θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του (λειτουργία παιδικού σταθμού), ενώ παράλληλα έως τον ορισμό εκκαθαριστή θα διατηρείται η διοίκηση που είχε κατά τη λειτουργία του. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προσκρούουν στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (βλ. παρακάτω).

-Προβλέπει την κατάργηση του ΔΣ εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, ενώ μόλις την 1/11/2018 η Υπουργός τροποποίησε την σύνθεση του ΔΣ και τοποθέτησε δύο νέα μέλη (ΦΕΚ 926/ΥΟΔΔ/1-11-2019)! Ποια η χρεία να αλλάξει η σύνθεση του ΔΣ του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, αν πράγματι αυτό πρόκειται  να αντικατασταθεί σε 1 μήνα από εκκαθαριστή; Ποιος θα εκπροσωπεί το ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ εφεξής στις εκκρεμείς ποινικές δίκες και σχηματισμένες ποινικές δικογραφίες;

-Ενώ σύμφωνα με τον Ν. 4598/2019, που παραμένει σε ισχύ, ο παιδικός σταθμός περνά στην ευθύνη του ΥΠΠΟΑ (στο αρμόδιο Τμήμα Παιδικού Σταθμού), κάτι που αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση ως αιτία για την «λύση» του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ («η διάλυση της εν λόγω Ένωσης Προσώπων, μετά από τη μεταφορά του κύριου αντικειμένου του σκοπού της, ήτοι της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και της χορήγησης επιδόματος στους υπάλληλους του Υπουργείουγια τη φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις, στο ΥΠΠΟΑ»), την ίδια στιγμή η «έκθεση συνεπειών της ρύθμισης», αναφέρει ότι το ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ θα επιχορηγείται με 500.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ για «δαπάνες λειτουργίας Παιδικού Σταθμού και λοιπές δαπάνες», δείχνοντας ότι ο παιδικός σταθμός θα παραμένει στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ αντί να περάσει στο ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον, η ακροτελεύτια φράση της παρ. 2 συνδέει την λειτουργία του παιδικού σταθμού με την εκκαθάριση του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, αφήνοντας ερωτηματικά για το τι θα γίνει με τον παιδικό σταθμό μετά τη λύση του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ. Τελικά τι θα ισχύσει, σε περίπτωση που αυτό το άρθρο ψηφιστεί; Με την προτεινόμενη διάταξη νόμου προκαλείται ανασφάλεια δικαίου. 

-Στην παρ. 3 καταργείται το όριο χρηματοδότησης του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ από τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ. Μάλιστα, στην αξιολόγηση συνεπειών της ρύθμισης το κονδύλι αυτό υπολογίζεται σε 500.000 ευρώ. Γιατί χρειάζεται μισό εκατομμύριο κατ’ έτος ένας φορέας που, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, μπαίνει σε καθεστώς «εκκαθάρισης» μέχρι τη λύση του; Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν στοχεύει στην «εκκαθάριση» του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, αλλά στη συνέχιση της λειτουργίας του για άγνωστο χρόνο υπό το μανδύα της «εκκαθάρισης».

-Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 19 επέρχονται τροποποιήσεις στον Ν. 4598/2019 ώστε να περιοριστούν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδικού σταθμού και του ωφελήματος των κατασκηνώσεων μόνο σε μόνιμους και ΙΔΑΧ εργαζόμενους και εργαζόμενες του ΥΠΠΟΑ, εξαιρώντας τους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων και των εποπτευόμενων φορέων. Η ρύθμιση αυτή είναι καταφανώς άδικη και εντελώς παράλογη, αν αναλογιστούμε, ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι στο ΤΑΠ, από το οποίο θα προέρχονται τα κονδύλια για το επίδομα παιδικού και τις κατασκηνώσεις, δεν θα δικαιούνται το ωφέλημα αυτό, αφού το ΤΑΠ είναι ΝΠΔΔ! Όχι μόνο δεν θα ‘πρεπε να περιοριστούν οι δικαιούχοι, αντιθέτως θα έπρεπε να διευρυνθούν, ώστε να περιλαμβάνουν και τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τα εν λόγω επιδόματα.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αντιφατική, ψευδεπίγραφη και νομικά έωλη (δεν υφίσταται νομικά η έννοια της «εκκαθάρισης εν λειτουργία», αλλά της «λύσης και εκκαθάρισης»), γεννά ερωτηματικά για τις πραγματικές προθέσεις των συντακτών της, ειδικά ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης διαχειριστικών και οικονομικών υποθέσεων τουΤΑΥΠ ΥΠΠΟ παρελθόντων ετών και έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, και δεν εξασφαλίζει τις κατακτήσεις των εργαζόμενων του ΥΠΠΟΑ.   

Ζητάμε:

-Να αποσυρθεί ή να μην ψηφιστεί το άρθρο δέκατο ένατο του νόμου

-Το ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ να μην μπει σε «εκκαθάριση» ή «λύση» μέχρι να ολοκληρωθούν οι ποινικές εκκρεμότητες, ώστε να είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα σχετικά δεδομένα. Να παραμείνει το ΔΣ ως είχε και η χρηματοδότηση του ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ να περιοριστεί στην απαραίτητη για την λειτουργία ως την ολοκλήρωση των ποινικών υποθέσεων.

-Ο παιδικός σταθμός, οι κατασκηνώσεις, το επίδομα παιδικού για όλους τους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων φορέων, μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, να περάσουν στο ΥΠΠΟΑ, με αντίστοιχη πρόβλεψη δέσμευσης όλων των αναγκαίων κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2020.

-Να προχωρήσει άμεσα η κατάταξη των υπαλλήλων του ΤΑΥΠ στε οργανικές θέσεις στο ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4598/2019

-Να εκκινήσει ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, με γνώμονα την ανάπτυξη των δράσεων και της μορφής του, σε τομείς που πραγματικά θα δικαιολογούν την ονομασία του ως φορέα αλληλοβοήθειας: λογαριασμός αλληλοβοήθειας των εργαζόμενων, οικονομική στήριξη συναδέλφων σε νομικές υποθέσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων τους κλπ.

 
Νομικό παράρτημα σχετικά με την διαδικασία «λύσης και εκκαθάρισης» φορέων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο

Το ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ ως ένωση προσώπων διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ήτοι διοικείται από τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (ΔΣ διορισμένο με Υπουργική Απόφαση), εν προκειμένω χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από το Ελληνικό Δημόσιο και, σε περίπτωση διάλυσης, ακολουθεί λύση ή/και εκκαθάριση, παύει η υλοποίηση των σκοπών του και η εκκαθάριση έχει αποκλειστικό σκοπό τη ρύθμιση οικονομικών υφιστάμενων οικονομικών υποχρεώσεων και εκπροσώπηση στις ανοιγείσες δίκες, η δε περιουσία του, δυνάμει της Υπ. Απόφασης που διέπει την εν γένει λειτουργία του, μετά τη διάλυσή του περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΑ ίδρυσης και λειτουργίας ταμείου, ΦΕΚ Β 2868/5.7.2019). 

Με τη διάλυση του νομικού προσώπου συνδυάζεται ένα σύνολο έννομων συνεπειών.Πρόκειται, πρώτα, για την άρση των συνεπειών από την κτήση της νομικής προσωπικότητας·δεύτερο, για τις επιπτώσεις που επέρχονται σ’ αυτήν την ίδια την ένωση προσώπων,εννοείται βέβαια για τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τέτοια ένωση προσώπων, καθώς και στα όργανα του νομικού προσώπου· τέλος, τρίτο, για την εκκαθάριση και την παραπέρα τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου.β. Λόγω της διαλύσεως του νομικού προσώπου αίρονται οι ιδιότητες και καταστάσεις που, όπως είναι γνωστό, χαρακτηρίζονται ως έννομες συνέπειες από την κτήση της προσωπικότητας. Έτσι, το νομικό πρόσωπο παύει να έχει ικανότητα δικαίου , αποκτά,όμως, τη μερική ικανότητα δικαίου για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.

Οι διατάξεις των ΑΚ 72-76 και 1913-1922 ρυθμίζουν την εκκαθάριση των νομικών προσώπων του Αστικού Δικαίου. 

Η εκκαθάριση είναι αναγκαία συνέπεια της διαλύσεως του νομικού προσώπου (ΑΚ 72). Κατά τοστάδιο της εκκαθάρισης, η εταιρία εκπροσωπείται από όλους τους εκκαθαριστές που δρουν από κοινού ή από τον εκκαθαριστή. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως το νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι υπάρχει», μόνο για τις ανάγκες της και μόνο «ωσότου περατωθεί» η εκκαθάριση. Η παραγωγική δραστηριότητα του νομικού προσώπου και ενγένει οποιαδήποτε δραστηριότητα για την ικανοποίηση του καταστατικού σκοπού θεωρούνται ανεπίτρεπτες, εκτός αν συγχωρούνται για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Όπως ήδη τονίστηκε, το νομικό πρόσωπο έχει χάσει την ικανότητα δικαίου, αντί γι’ αυτήν, όμως, έχει τη μερική ικανότητα δικαίου για την πραγμάτωση των στόχων της εκκαθαρίσεως.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Μετά τη λύση της η νομική προσωπικότητα της εταιρίας λογίζεται υφιστάμενη, εφόσον τούτο απαιτείται για τις ανάγκες της και προς τον σκοπό της εκκαθάρισης. Εφεξής η εταιρία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι οι ίδιοι οι εταίροι, αν δεν διορίστηκαν εκκαθαριστές με συμφωνία των εταίρων ή από το δικαστήριο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να αποκλειστεί με ρήτρα του καταστατικού ή με απόφαση των εταίρων, αλλά ακολουθεί υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως τη λύση της εταιρίας. Ακόμη και μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρίας, επαναλαμβάνονται και πάλι οι εργασίες της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, που έχει λυθεί, από τους εκκαθαριστές. (ΑΠ ΑΠ 693/2008) 

Αν ψηφιστεί το άρθρο δέκατο ένατο όπως έχει κατατεθεί: 

1)  το Ταμείο θα έχει τη διοίκηση που έχει και τώρα ενώ θα έχει τεθεί σε εκκαθάριση έως τον ορισμό του εκκαθαριστή. Προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις. 

2) ενώ τίθεται σε εκκαθάριση θα συνεχίσει έναν εκ των καταστατικών του σκοπών, ήτοι τη λειτουργία του παιδικού σταθμού. Σύμφωνα δε με την «αξιολόγηση συνεπειών της ρύθμισης» το υπουργείο πολιτισμού θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού από το ταμείο και τις τακτικές και έκτακτες δαπάνες του ταμείου». Προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις ενώ δεν προκύπτει σκοπός εκκαθάρισης αλλά πραγμάτωση των ήδη υφιστάμενων σκοπών του ταμείου, που χρηματοδοτείται από το υπουργείο πολιτσιμού. 

Στην πραγματικότητα θα είναι τυπική εκκαθάριση η οποία υποκρύπτει άλλους σκοπούς  και όχι πραγματική εκκαθάριση άρα προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις και πρέπει να αποσυρθεί.