Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττ. Στερεάς & Νήσων σχετικα με τη μήνυση της εταιρείας I KNOW HOW ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά τριών συναδέλφων μας

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ

Σχετικά με τη μήνυση της εταιρείας I KNOW HOW ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά τριών συναδέλφων μας
Αθήνα, 11/11/2019
Αρ. Πρωτ. 28

Τρεις συνάδελφοί μας έχουν κληθεί σε απολογία μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον τους η εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», γιατί εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους και υπερασπίστηκαν το συμφέρον του δημοσίου.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναλάβει ως ανάδοχος την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Υποέργο 3: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» στο έργο «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ). Όπως προβλέπεται από το νόμο συστάθηκε εκ μέρους του ΥΠΠΟΑ η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του εν λόγω Υποέργου, η οποία στελεχώθηκε από συναδέλφους μας, που ορίστηκαν τακτικά μέλη της και οι οποίοι εκτέλεσαν με πλήρη συναίσθηση ευθύνης τα καθήκοντά τους, βάσει των όσων περιγράφονται στη σχετική σύμβαση αλλά και των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και μετά από τρεις αποτυχημένες υποβολές δύο παραδοτέων του έργου, τις οποίες διαπίστωσε και κατέγραψε η ΕΠΠΕ στα σχετικά Πρακτικά της, χορηγήθηκε στον εργολάβο -από την τότε Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου- τρίμηνη προθεσμία προς συμμόρφωση. Με την λήξη της προθεσμίας αυτής, η ΕΠΠΕ κλήθηκε εκ νέου να ελέγξει και διαπίστωσε για άλλη μια φορά την μη συμμόρφωση της αναδόχου εταιρείας. Η ΕΠΠΕ, ως όφειλε, εισηγήθηκε προς την μετέπειτα υπουργό κ. Μ. Ζορμπά την έκπτωσή του εργολάβου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Τον Σεπτέμβριο 2018 με Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η μη παραλαβή των παραδοτέων, η μη προσωρινή παραλαβή του έργου, η σε κάθε περίπτωση κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου και τέλος η ρητή επιφύλαξη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξαιτίας της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Αργότερα δε, με νεώτερη υπουργική απόφαση τον Ιανουάριο του 2019, απορρίφθηκε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για την αναστολή εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης που την κήρυξε έκπτωτη από το έργο αποδεχόμενη την εισήγηση της επιτροπής.

Έναν χρόνο σχεδόν (!) μετά την έκδοση του πρακτικού κι ενώ αυτό έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση, η συγκεκριμένη εταιρία υποβάλλει μήνυση κατά των τριών τακτικών μελών της ΕΠΠΕ για τις διαπιστώσεις και την εισήγησή τους, παρά το γεγονός, ότι το πρακτικό, ως γνωστόν, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, επομένως δεν παράγει αντίστοιχες ευθύνες. Αποτέλεσμα: αυτές τις ημέρες οι συνάδελφοί μας καλούνται από τις εισαγγελικές αρχές σε ανωμοτί καταθέσεις, δηλαδή ως δυνάμει ύποπτοι.

Η μήνυση εναντίον υπηρεσιακών στελεχών που συμμετέχουν σε αντίστοιχες Επιτροπές Παραλαβής και καλούνται με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους να επιβλέπουν την τήρηση των όρων των Δημοσίων Συμβάσεων, είναι προφανές πως εκκινεί από μια προσπάθεια εκφοβισμού τους. Οι εργολήπτριες εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους όρους των Συμβάσεων που υπογράφουν και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, αφήνοντας ανεπηρέαστους τους δημόσιους λειτουργούς στους οποίους ανατίθεται το καθήκον για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις!

Η κατάθεση της μήνυσης για παράβαση άρθρων του Ποινικού Κώδικα από τους συναδέλφους μας μέλη της συγκεκριμένης ΕΠΠΕ μας προβληματίζει έντονα όσον αφορά την συνέχεια της υπόθεσης. Αν η συμμετοχή υπαλλήλων σε τέτοιες επιτροπές μπορεί, έστω και κατ΄ ελάχιστη πιθανότητα, να τους εμπλέξει σε παρόμοιες περιπέτειες, είναι βέβαιο, ότι θα οδηγήσει πλήθος συναδέλφων όχι μόνο στο ΥΠΠΟΑ αλλά συνολικά στον Δημόσιο Τομέα στην αποφυγή της συμμετοχής σε τέτοιες κρίσιμες για την ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος επιτροπές.
Στην πραγματικότητα με τέτοιου είδους εξελίξεις, υπό την απειλή ποινικών διώξεων, αποδυναμώνεται η σημασία των Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου και εν γένει ο ελεγκτικός ρόλος των δημόσιων αρχών. Πώς θα ασκήσουν τον ελεγκτικό τους ρόλο οι συνάδελφοι, όταν θα επικρέμεται ο κίνδυνος υποβολής μήνυσης; Εν τέλει ακυρώνεται στην πράξη ο λόγος ύπαρξης τέτοιων επιτροπών!

Επιπλέον, υπάρχει ο σοβαρότατος κίνδυνος συνάδελφοι μέλη ΕΠΠΕ μπροστά στο φόβο της αναζήτησης ποινικών ευθυνών να κάνουν εκπτώσεις στην κρίση τους, υπό τον φόβο πιθανών μηνύσεων και των παρεπόμενων πειθαρχικών διώξεων. Άρα διακυβεύεται η απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Πρόκειται για κίνηση ιδιωτικών συμφερόντων που συμβαδίζει με την ιδεολογική και πολιτική αντίληψη για την χωρίς όρους «ανάπτυξη» των ιδιωτών, την ανάγκη των επενδύσεων με κάθε κόστος, αγνοώντας όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου, που εξασφαλίζουν την ποιοτική εκτέλεση των έργων ή των επενδύσεων προς το συμφέρον του δημοσίου, άρα των χρημάτων όλων μας.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων καταγγέλλει απερίφραστα την ενέργεια της εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και δηλώνει αποφασισμένος να μην επιτρέψει ενέργειες όπως αυτή να λειτουργήσουν εκφοβιστικά για δημοσίους υπαλλήλους που, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και εντιμότητα, εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μας Ε. Σ., Π. Χ. και Α.Τ., που απειλούνται, γιατί έκαναν με ευσυνειδησία το καθήκον τους. Είναι χρέος μας να μην επιτρέψουμε πέπλο φόβου να σκεπάσει όσους συνάδελφους και συναδέλφισσες έχουν ελεγκτικές αρμοδιότητες, να ορθώσουμε τείχος σε όσους θέλουν να μετατρέψουν το ελληνικό δημόσιο σε παρακολούθημα ιδιωτικών συμφερόντων, να προστατέψουμε το δημόσιο αγαθό προς όφελος της κοινωνίας. Είναι υπόθεση τιμής και αξιοπρέπειας για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να προστατέψει τους συναδέλφους και άμεσα να εφαρμόσει πολιτικές που θα αποτρέπουν παρόμοιες εξελίξεις.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων ζητά από την αρμόδια Εισαγγελέα να θέσει στο αρχείο της υπόθεση, στέλνοντας ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως δεν είναι δυνατόν να ασκούνται ποινικές διώξεις εναντίον μελών Επιτροπών του Δημοσίου, επιφορτισμένων με την τήρηση του νόμου και την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Για το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου

Ο Προέδρος                                                             Ο Γραμματέας
Δέδες Λιώνης                                                          Στάθης Γκότσης