Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Αναστολή Εκλογών Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ 2020

 


Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, στο Νο 8. αποφασίζεται η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, από 3/11/2020 έως και 30/11/2020. 

Συγκεκριμένα: Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 που εκδόθηκε συνεπεία των επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, κρίνεται απαραίτητη για χρονικό διάστημα από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας  για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ΄εφαρμογή της αρ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης, καθώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται να διεξαχθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.  Βάσει της ως άνω εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής καλείται ο οικείος Υπουργός ή  προκειμένου για κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια ν.π.δ.δ., το όργανο που ασκεί την εποπτεία, να μεταθέσει την ψηφοφορία κατ΄εφαρμογή του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ. 19516/17-9-2001 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1246), σε ημερομηνία μετά το ως άνω χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για τη σχετική κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στην Υπηρεσία μας. Σχετικά με το εν λόγω θέμα θα ακολουθήσουν άμεσα νεότερες οδηγίες.

Στην εγκύκλιο ρυθμίζονται και τα παρακάτω θέματα: 

1. Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

2. ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

4. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

6. ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

7. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

9. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ 2020

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: