Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ 2020

 

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά & Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ  θα διεξαχθούν

 • Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο στις Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με λιγότερους από 40 υπαλλήλους έως τις 20 Νοεμβρίου 2020, η ψηφοφορία διεξάγεται ΚΑΙ δια αλληλογραφίας. Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως.  Όποιος ψηφίσει δια αλληλογραφίας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να ψηφίσει αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που κάποιος διπλοψηφίσει κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης (ΔΥ κώδικας, αρ. 13, παρ 7 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 ΥΑ όπως ισχύει).
 • στην Αθήνα, την Τρίτη 8.12.2020  στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (Μπουμπουλίνας 20-22) σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/384285/29805/28462/27340/10488/21-7-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού)”

Συγκεκριμένα ο υπάλληλος που ψηφίζει δια αλληλογραφίας:

 • παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό  από τον Προϊστάμενο  του ( ψηφοδέλτια, φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, και ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ για την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας)
 • ψηφίζει, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο σε φάκελο που έχει σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τον κλείνει καλά
 • τοποθετεί τον παραπάνω φάκελο (που περιέχει το ψηφοδέλτιο) μέσα  στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ και γράφει πάνω τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα, Υπηρεσία που υπηρετεί και την ταχυδρομική δ/νση της Υπηρεσίας του (αν δεν τα αναγράψει ο φάκελος θεωρείται ΑΚΥΡΟΣ)
 • ταχυδρομεί επι αποδείξει τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ που αναγράφει τα στοιχεία του, προς: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη του εξουσιοδοτημένου μέλους της Εφορευτικής επιτροπής, έγκαιρα ώστε αν φτάσει ΠΡΙΝ ΤΙΣ 8.12.2020. Φάκελοι που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία είναι ΑΚΥΡΟΙ
 • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ κάθε υπαλλήλου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ

Εξουσιοδοτημένα μέλη των Εφορευτικών  επιτροπών για την ταχυδρόμηση των ειδικών λευκών φακέλων είναι τα εξής.

ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη κ. …..

 • Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Ερριέτας Σκουρκέα
 • Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Μαρίας Αμπάτη
 • Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Βασίλειου Τσιβάκη
 • Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Μαρίνας Μάλλιαρη
 • Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ. Σπυρίδωνος Αντωνόπουλου
 • Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ. Κυριακής Δρακομαθιουλάκη
 • Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ)  υπόψη: κ. Βασιλικής Νικολοπούλου
 • Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ)  υπόψη: κ. Χρυσούλας Κατσώλη
 • Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)  υπόψη: κ. Αλέξανδρου Μαυράκη
 • Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)  υπόψη: κ. Αθανάσιου Αθανασούλα

Γενικά για όλες τις υπηρεσίες ισχύουν τα εξής:

 • Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική για όλους τους μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ
 • ψηφίζουμε με αστυνομική ταυτότητα
 • Σημειώνουμε με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο (2) υποψηφίους με μπλε ή μαύρο στυλό
 • Το  ψηφοδέλτιο με παραπάνω σταυρούς ή χωρίς σταυρούς θεωρείται άκυρο.
 • Για τους μεμονωμένους υποψηφίους (που δεν συμμετέχουν σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού) δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
 • Σε περίπτωση που κάποιος διπλοψηφίσει κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης (ΔΥ κώδικας, αρ. 13, παρ 7 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 ΥΑ όπως ισχύει)
 •  Όσοι ψηφίζουν από την επαρχία, με αλληλογραφία πρέπει να ταχυδρομήσουν τον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας το ταχύτερο δυνατό, ώστε να έχει φτάσει στις Εφορευτικές Επιτροπές ΠΡΙΝ την ημερομηνία των εκλογών (8-12-2020). Φάκελοι που θα φτάσουν στις Εφορευτικές Επιτροπές μετά τη λήξη της ψηφοφορίας θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Στις επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων, σας καλούμε να στηρίξετε το συνδυασμό του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΑΡΜΕ), αν θέλετε αιρετούς  εκπροσώπους που θα υπερασπίζονται κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, μακριά από τη λογική των «παραταξιακών διευκολύνσεων» και των «προσωπικών εξυπηρετήσεων».

 ΑΡΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕ
A’ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(αρχαιολόγοι, ιστορικοί τέχνης, ιστορικοί, εθνογράφοι/ανθρωπολόγοι κλπ)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡ. ΣΠΗΛ.
2 ΓΡΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΗΜΑΘΙΑΣ
3 ΚΑΤΤΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ (ΑΝΤΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΕΙΡ.& ΝΗΣΩΝ
4 ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΡΟΗ (ΜΑΓΙΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΠΙΤ. ΔΟΜ. ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ
5 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΗΜΑΘΙΑΣ
6 ΜΗΛΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΓΚΥ) ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΞΙΦΑΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΧΑΝΙΩΝ
9 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
10 ΣΙΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
11 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΚΙΛΚΙΣ
13 ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣ
14. ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Α ΔΝΣΗ ΒΥΖ &ΜΕΤΑΒΥΖ. ΑΡΧ.
 A’ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ
(αρχαιολόγοι, ιστορικοί τέχνης, ιστορικοί, εθνογράφοι/ανθρωπολόγοι κλπ)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΑΚΤΥΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΧΑΙΑΣ
2 ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Β ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛ. ΑΡΧ.
3 ΓΚΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΧΑΙΑΣ
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ.
5 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ.
6 ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡ. ΣΠΗΛ.
7 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΟΥΒΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8 ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Β ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Β ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
11 ΞΑΝΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
14 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 ΣΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΛΙΛΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΕΒΡΟΥ
16 ΣΒΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
17 ΣΤΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΗΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Β ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΠΙΤ. ΔΟΜ ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ
19 ΨΑΡΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 Γ‘ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Μηχανικοί)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ. ΞΑΝΘΗΣ
2 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
4 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΕΝΑΛΙΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤ.
6 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
 Γ‘ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ     (Μηχανικοί)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΑΛΒΕΡΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΔΠΑΝΣΜ
2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.
3 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΔΠΑΝΣΜ
4 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΥΣΜΑ
5 ΠΑΚΛΑΤΖΙΔΗ ΕΥΧΑΡΙΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 Δ‘ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 1.  
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛAOΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  2.
ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.
   3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΕΛΛΑΣ
  4. ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
  5.
ΖΑΜΙΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΕΛΛΑΣ
 6. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΦΩΚΙΔΟΣ
 7. ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΘΝ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ
  8. ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 9. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 10.
ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΕΛΛΑΣ
 11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 12.
ΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΚΟΖΑΝΗΣ
 13. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ
 14. ΜΑΡΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗ.ΑΘΗΝΩΝ
 15.
ΜΙΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΘΝ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ
 16.
ΜΠΕΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΕΙΡΑΙ.&ΝΗΣ

 
 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗ.ΑΘΗΝΩΝ
 18. ΠΑΠΠΑΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΦΩΚΙΔΟΣ
 19. ΣΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 20. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  21. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΙΕΡΙΑΣ
 22. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΘΝ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ
  23. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΗΛΕΙΑΣ 
  24. ΤΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΘΝ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ
  25. ΤΕΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΘΝ.ΑΡΧΑΙΟΛ.ΜΟΥΣΕΙΟ
  26. ΤΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΟΡ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  27. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΜΟΥΣ.ΒΥΖΑΝΤ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 28. ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗ.ΑΘΗΝΩΝ
  29. ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗ.ΑΘΗΝΩΝ
 30.  ΦΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Δ‘ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 1. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΧΑΙΑΣ2.
 2. ΓΚΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 3. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 4. ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΕΛΛΑΣ
 5.
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  6.
ΙΓΓΛΙΖ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 7. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΗΛΕΙΑΣ
 8. ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 9. ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 10. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β Μ.Ν.Ε.Π.
 11. ΜΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 12.
ΡΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Φ.Α.Κ.Ε
 13.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ. Ι ΓΕΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΧΑΛΚ & ΑΓ.ΟΡ.
  14. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Α ΕΦΟΡ.ΑΡΧ. ΗΛΕΙΑΣ
  15.
ΧΑΡΧΑΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Β ΕΦΟΡ.ΑΡΧ.ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 Ε‘ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΠΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ
2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
3. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΕΝΑΛ. ΑΡΧ.
4. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΕΦΟΡ. ΕΝΑΛ. ΑΡΧ.
 Ε‘ YΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΙΔΑΧ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)
Α/Α ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 ΑΛΕΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΕΦΟΡ, ΑΡΧ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2 ΒΙΔΑΛΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
5 ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
6 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Β ΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
7 ΞΥΠΟΛΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
8 ΤΖΙΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α ΥΣΜΑ
9ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝΑΕΦΟΡ. ΑΡΧ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου