Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Επιτροπή Αξιολόγησης - Διαθεσιμότητες

Με Υπουργική Απόφαση (3.9.2013, ΑΔΑ:  ΒΛ9ΕΓ-ΔΣΡ) που έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο συστήθηκε το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που είναι 
"... αρμόδιο για την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται... για την κατάρτιση  βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογαφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για την μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου"

Το Συμβούλιο συγκροτείται από:
1 μέλος του ΑΣΕΠ (Πρόεδρο)
1 μέλος ως εισηγητή που στην περίπτωση του ΥΠΠΟΑ είναι η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Διοικητικού - Προσωπικού
1 μέλος με Προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
Τα μέλη αυτά (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Η θητεία του Συμβουλίου είναι 4ετής με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη (παρ' ολίγον ισόβιο...)

Η απόφαση αυτή δείχνει ότι οι διαδικασίες διαθεσιμότητας (δηλ. απόλυσης) προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και θα συνεχιστούν για πολύ καιρό (αλλιώς τι νόημα έχει η 6 ετής θητεία;). Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπή σε επίπεδο προσώπων αποτελεί προσωπική επιλογή του εκάστοτε Υπουργού (προφανώς για να μην υπάρχουν "αστοχίες"...)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (12/9)
Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής για το ΥΠΠΟΑ 
(Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/162076/24205/20058/10323/11-9-2013)

Πρόεδρος: Φωτεινοπούλου Θάλεια (σύμβουλος ΑΣΕΠ). 
                Αναπληρωτής Παπαδημητράκης Ιωάννης (σύμβουλος ΑΣΕΠ)
Μέλη:

* Παναγοπούλου Μαρία, ΓΔΔΥ ως Εισηγήτρια. 
   (Αναπληρώτρια:  Βλαζάκη Μαρία, ΓΔΑΠΚ)
* Χρυσοστομίδου Μαρία, Γενική Διευθύντρια Αθλητισμού (ΓΓΑ). 
   (Αναπληρώτρια: Γατοπούλου Ευγενία,ΓΔΑΜΤΕ)

Γραμματείς:

Κόκκολα Στυλιανή μόνιμη υπάλληλος, βαθμ. Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
   (Αναπληρώτρια: Ζουρουλίδη Ευσταθία, υπάλληλο ΙΔΑΧ,  βαθμ. Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικοί)

Για όσους ενδιαφέρονται για το who is who να ενημερώσουμε ότι η Θάλεια Φωτεινοπούλου-Κατσιώτη είναι τέως Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και ποιήτρια (!). Το 2011, συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ραγκούσης, Ν. 3839/2011). Ο αναπληρωτής της είναι τέως καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος) του ΕΜΠ αλλά και μέλος της Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας εἰς ἐκδηλώσεις τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων (!) (Αρ. Πρωτ.: 1185/21-3-2011 της Εκκλησίας της Ελλάδος). 
Εδώ ταιριαζει το γνωστό "τί θέλει να πει ο ποιητής" αλλά και "ο Θεός να βάλει το χέρι του".
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου