Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΔ - ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
προχωράμε σε μια πρώτη έκτακτη ανάρτηση - ανακοίνωση της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για το θέμα του ΠΔ 164/2004 και το άρθρο 43 που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων..." Λόγω της ανάγκης για άμεση ενημέρωση, είμαστε σίγουροι ότι θα δείξετε κατανόηση για τυχόν λάθη και ασυνταξίες.
Απολύσεις αορίστου χρόνου (ΠΔ 164/2004) στο ΥΠΠΟΑ
Επιχειρούν να καταργήσουν το "Π.Δ. Παυλόπουλου"

Όπως συχνά έχουμε αναφέρει, η λαομίσητη συγκυβέρνηση του ΔΝΤ και της ΕΕ, επεξεργάζεται και υλοποιεί ένα συνολικό σχέδιο διάλυσης του δημόσιου τομέα και παράδοσής του στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Μέρος αυτού του σχεδίου αποτελεί η μείωση του αριθμού των εργαζομένων μέσω απολύσεων, ανεξάρτητα από το πως αυτές κάθε φορά ψευδεπίγραφα παρουσιάζονται ως "εφεδρείες", "διαθεσιμότητες" κλπ.


Εδώ και αρκετό καιρό, μηχανισμοί και παραμηχανισμοί της συγκυβέρνησης έχουν αναλάβει και υλοποιούν ένα σχέδιο πλήρους και συνολικής αμφισβήτησης και υπονόμευσης των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από ένα μακιαβελικό κυνήγι μαγισσών («επίορκοι», «πλαστά πιστοποιητικά», «κοπανατζήδες» κλπ).


Ειδικά στο ΥΠΠΟΑ, αυτό έχει πολύ συγκεκριμένη έκφραση και έχει ως στόχο τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και εκείνη τη μεγάλη κατηγορία που η σύμβασή τους μετατράπηκε με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 ("Π.Δ. Παυλόπουλου"). 


Αξιοποιώντας ανώνυμες, ψευδώνυμες και επώνυμες καταγγελίες, η συγκυβέρνηση εγκατέστησε τους Ιαβέρηδες – «Ελεγκτές», οι οποίοι εδώ και καιρό συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους: την αποδόμηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε με το ΠΔ 164/2004. Ο στόχος είναι προφανής: να κατασκευάσουν δεξαμενές – ομάδες υποψηφίων προς απόλυση, σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις.


Αποκορύφωμα και πλήρης αποκάλυψη του σχεδίου αποτελεί η διάταξη του άρθρου 43 στο Νομοσχέδιο «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα…» που κατατέθηκε χτες στη Βουλή και η συζήτησή του στη αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ξεκινά την Πέμπτη 13/2 στις 3 μ.μ. 

Χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η συγκυβέρνηση είναι ότι το άρθρο 43 απουσίαζε από το Σχέδιο που είχε δοθεί για «διαβούλευση» και προστέθηκε εκ των υστέρων με την κατάθεση του Νομοσχεδίου.


Τι λέει το άρθρο 43;


Για να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από τις «κομψές» διατυπώσεις του άρθρου 43 αρκεί να διαβάσουμε την εισηγητική έκθεση


«Με τη διάταξη του άρθρου 43 δημιουργείται αντικειμενικός και αδιάβλητος μηχανισμός επανελέγχου, κάθε είδους μετατροπής σύμβασης εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ και προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά το χρόνο αυτής δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Οι σχετικοί έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν σε ανησυχητικά ευρήματα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη μετατροπή εργασιακών σχέσεων σε αορίστου χρόνου. Κατόπιν τόπου, ο ουσιαστικός επανέλεγχος. Κατόπιν τούτου, ο ουσιαστικός επανέλεγχος όλων των περιπτώσεων μετατροπών αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, προκειμένου να αρθούν χρόνιες αδικίες μεταξύ των εργαζομένων, να προστατευτεί το κύρος της δημόσιας διοίκησης και η αξιοπιστία της διοικητικής δράσης αλλά και να αποτραπεί περαιτέρω ζημία του δημοσίου από τα αποτελέσματα των παράνομων διοικητικών πράξεων.

Με την παρ. 2 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμιση… να ρυθμίσει με απόφασή του την ακολουθούμενη διαδικασία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για τον αποτελεσματικό επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων».

Το ακριβές κείμενο του άρθρου 43 έχει ως ακολούθως:


«Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ»


1.      Οι σχέσεις εργασίας υπαλλήλων οι οποίες μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε από τη μετατροπή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, ότι κατά το χρόνο μετατροπής, δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις μετατροπής ή ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, και οι θέσεις τους καταργούνται.

2.      Αρμόδιο όργανο για να επενεξετάσει αιτιολογημένα τη συνδρομή των κατά περίπτωση νομίμων προϋποθέσεων και να διαπιστώσει την ενδεχόμενη μη συνδρομή τους, είναι το ΑΣΕΠ, η πράξη του οποίου εκδίδεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου και κατόπιν τεκμηριωμένης πορισματικής έκθεσης ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης... ρυθμίζονται τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και η διαδικασία επανελέγχου, η συγκρότηση μεικτών κλιμακίων ελέγχου υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ τα οποία θα ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης… και θα αποτελούνται από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ, επιθεωρητές ή βοηθούς επιθεωρητές ελεγκτικών οργάνων του δημοσίου και δημοσίους υπαλλήλους με αποδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


1)   Συγκροτείται μηχανισμός συνολικού επανελέγχου όλων των υποθέσεων του  ΠΔ 164/2004. Ο στόχος της συγκυβέρνησης είναι η ουσιαστική κατάργηση του ΠΔ και η απόλυση των αορίστου χρόνου εργαζομένων. Ειδικά στο ΥΠΠΟΑ η συγκυβέρνηση διαβλέπει τη χρυσή ευκαιρία να βρει μια μεγάλη δεξαμενή, αφού είναι γνωστό ότι πρόκειται για σχεδόν 3000 εργαζόμενους.


2)   Προβλέπονται απολύσεις αν κριθεί, σήμερα, ότι δεν συνέντρεχαν οι προϋποθέσεις ή δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Η συγκυβέρνηση επιχειρεί να υπερβεί υφιστάμενες νομικές διασφαλίσεις που ισχύουν υπέρ των εργαζομένων και σχετίζονται με χρονικά όρια («ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε») και κυρίως επιχειρεί να μεταφράσει  και να επανερμηνεύσει με όρους του σήμερα, όσων με πολιτική απόφαση έγιναν σχεδόν μια δεκαετία πριν. Αυτό σηματοδοτείται από τη διατύπωση «ουσιαστικός επανέλεγχος όλων των περιπτώσεων».


3)   Αποκαλύπτεται ότι οι «καταγγελίες» και οι «Έλεγχοι» των Ιαβέρηδων του ΣΕΕΔΔ ήταν το σκαλοπάτι για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή και να εμφανιστεί η νομοθετική ρύθμιση ως «φυσιολογική» εξέλιξη.


Ήδη από το Πόρισμα του πρώτου Ελέγχου στο ΥΠΠΟΑ (παρατίθεται στο τέλος η πλήρης πορεία της "έρευνας", όπως κατατέθηκε από τον Υπουργό Διοικ. Μεταρρύθμισης στην Επιτροπή της Βουλής), που παραδόθηκε στην πολιτική ηγεσία την περασμένη βδομάδα διαφαίνονται οι προθέσεις. Οι ελεγκτές όχι μόνο δεν περιορίστηκαν στον τυπικό έλεγχο των «χαρτιών» που υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους αλλά εντέχνως και περίτεχνα μπαίνουν στην ουσία και εκφράζουν εμμέσως πλην σαφώς κρίσεις και γνώμες (σύμφωνα με πληροφορίες ανακαινείται το ζήτημα της ερμηνείας της 7ετούς σύμβασης της ΥΣΜΑ, αν πρόκειται για ενιαία σύμβαση ή όχι). Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το επόμενο Πόρισμα (των 6 Ελεγκτών) θα παραδοθεί σύντομα και τα «ευρήματά του» θα είναι σε χειρότερη κατεύθυνση.


Παράλληλα, προσπαθούν να στήσουν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος των εκπροσώπων (κυρίως) των εργαζομένων που συμμετείχαν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και συγκεκριμένα στα Α, Δ και Ε (Διοικητικών, Εργατοτεχνιτών και Αρχαιοφυλάκων).


4)      Οι υποθέσεις θα ελεγχθούν από  μικτά κλιμάκια από μέλη του ΑΣΕΠ, Ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ και ημετέρους που υποκριτικά ονομάζει «δημοσίους υπαλλήλους με αποδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία». Τα «πορίσματα» των Ιαβέρηδων θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση ως ένα είδος «εισήγησης». Από την όλη διαδικασία «επανελέγχου» απουσιάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, δηλ. η οποιαδήποτε παρουσίας εκπροσώπων των εργαζομένων. 
  
  Πρόκειται για μια διαδικασία που θα διεξάγεται σε συνθήκες μνημονιακής αποστείρωσης, από «έκτακτα υπαλληλοδικεία» που συγκροτεί η συγκυβέρνηση, με τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ να προσέρχονται ένας ένας ως πρόβατα επί σφαγή.


Προφανώς πάνω σ’ αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ανθίσει η υποσχεσιολογία της «εξαίρεσης», η λογική του «εσύ δεν έχεις πρόβλημα», η παρατεταμένη ομηρία, οι ατομικοί εκβιασμοί συμμόρφωσης και υπογραφής δηλώσεων υποταγής στη μνημονιακή συγκυβέρνηση και στους μηχανισμούς της.


Πρέπει να θυμόμαστε.

Η συγκυβέρνηση που σήμερα υποκριτικά κηρύσσει την «κάθαρση» είναι αυτή που για δεκαετίες προώθησε και εφάρμοσε τις πιο περίπλοκες και «πρωτοπόρες» για την περίοδο εκείνη ελαστικές εργασιακές σχέσεις στο ΥΠΠΟΑ. Και εξακολουθεί να το κάνει και σήμερα μέσω ΜΚΟ, "Εθελοντισμού", Προγραμματικών Συμβάσεων, Εργολάβους κλπ

Να θυμηθούμε το πλήθος των συμβάσεων που κατά περίπτωση εφάρμοζαν; Ωρομίσθια 880 ώρες κατ’ έτος, παρατάσεις 20% του ωρομισθίου, διεύρυνση του ωρομισθίου σε 1390 ώρες κατ’ έτος, συμβάσεις στο ΤΔΠΕΑΕ ποικίλης διάρκειας (συνήθως ετήσιες που θεωρούνταν και οι «καλές»), μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, προσλήψεις σε εργολάβους (μικρούς και μεγάλους) καθ υπόδειξη των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, προσλήψεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσλήψεις μέσω Σωματείων που επιχορηγούνταν από το ΥΠΠΟ και λειτουργούσαν ως παρέθετα πρόσωπα κλπ. Να θυμηθούμε τις συνήθεις μεθοδεύσεις της εργασίας χωρίς σύμβαση μέχρι να υπογραφεί η επόμενη, με προφορικές συνεννοήσεις, την εργασία σε διάφορα Ινστιτούτα, την εργασία σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο καθένας συνάδελφος έχει να διηγηθεί την πικρή εμπειρία της δικής του περίπτωσης

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν υπάρχουν καθαρές και βρώμικες περιπτώσεις. Το «καθαρό» και το «βρώμικο» το ορίζει κάθε φορά η Κυβέρνηση ανάλογα τον αριθμό που θέλει να βρει για να απολύσει. Κι η διαπίστωση αυτή δεν σταματά στους αορίστου χρόνου. Είτε μας αρέσει, είτε όχι αφορά και τους μόνιμους συναδέλφους! Δεν πρέπει να μας ξεγελά η τακτική του "σαλαμιού", δεν πρέπει κανένας να εφησυχάζει και να νιώθει ασφαλής. Με ή χωρίς διαγωνισμό ΑΣΕΠ, με παλιά ή νέα μετατροπή της σύμβασης (περιπτώσεις μονιμοποίησης της περιόδου «Πεπονή») όλοι κινδυνεύουμε εξίσου. 


Τη σταθερή και αξιοπρεπή εργασία δεν μας τη χάρισαν! Την κερδίσαμε με αγώνες.
Σ’ αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε, την περίοδο εκείνη, ένας μεγάλος αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία. Ένας αγώνας, με πρωτοπόρες τις δυνάμεις της Αριστεράς στην αρχή, που έγινε υπόθεση ΟΛΩΝ στη συνέχεια, που πίεσε πολύπλευρα το ΠΑΣΟΚ και "χάλασε" τα σχέδια του,  που ανέδειξε το πρόβλημα με κάθε πρόσφορο τρόπο  (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, περίπτωση μη εφαρμογής Ευρ. Οδηγίας 99/92). Ένας αγώνας που ανάγκασε την τότε αντιπολίτευση, διά στόματος του μετέπειτα πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, να βγει και να υποσχεθεί την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, μια υπόσχεση που σε μεγάλο βαθμό έκρινε και το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2004.


Να θυμηθούμε τις πρώτες υπαναχωρήσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο και με διάφορους σκοπέλους και τεχνάσματα να περιορίσει το εύρος εφαρμογής της ρύθμισης (αριθμός συμβάσεων, κενά μεταξύ συμβάσεων, μερική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και πολλά ακόμη).


Ειδικά στο ΥΠΠΟΑ πρέπει να θυμόμαστε ότι η τότε πολιτική ηγεσία (ΝΔ) αναγνωρίζοντας τα τεράστια προβλήματα, τις αντιφάσεις και την πολυπλοκότητα της κατάστασης που για χρόνια είχε δημιουργηθεί στο Υπουργείο και υπό την πίεση των αγώνων όλων μας, αναγκάστηκε να διαχειριστεί το θέμα στην πραγματική του διάσταση. 

Τέλος, ας θυμηθούμε ότι το ΑΣΕΠ με γνωμοδοτήσεις του επέλυσε πλήθος προβλημάτων και αντιφάσεων που είχαν προκύψει από την εφαρμογή του ΠΔ 164/2004 στο ΥΠΠΟ. Κι αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία όταν σήμερα η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ υποκριτικά αναφέρονται στο ΑΣΕΠ ως τον υπέρτατο κριτή.


Να οργιζόμαστε

Η συγκυβέρνηση του Μνημονίου, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ χέρι-χέρι, έρχονται σήμερα σχεδόν 10 χρόνια μετά, να σβήσουν κάθε κατάκτηση, να ακυρώσουν κάθε νομική προστασία του εργαζόμενου, να ανακαλύψουν «σκάνδαλα». Απλά στοχεύουν να καταργήσουν το ΠΔ Παυλόπουλου και να απολύσουν τους εργαζόμενους στο ΥΠΠΟΑ, αλλά και σε άλλα Υπουργεία και ΟΤΑ. Αυτό εκτός από τις μνημονιακές δεσμεύσεις για απολύσεις στο δημόσιο τομέα, εξυπηρετεί και ταιριάζει γάντι στα σχέδια διάλυσης του ΥΠΠΟΑ και παράδοσής του στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Κι αυτό το ετοιμάζουν θεσμικά με τον «Νέο Οργανισμό» που με πυρετώδεις διαδικασίες γράφουν, κόβουν και ράβουν εκμεταλλευόμενοι την λανθασμένη στάση ακόμη και τώρα πολλών παρατάξεων που εξακολουθούν είτε να μην βλέπουν τον κίνδυνο, είτε να φαντάζονται ότι υπάρχουν πραγματικά περιθώρια συμβιβασμών και παραχωρήσεων από την πλευρά της Κυβέρνησης.


Μας θέλουν, εξαθλιωμένους, φτωχούς και ηττημένους, ομήρους, τσακισμένους, φοβισμένους, υποταγμένους στις πολιτικές επιλογές τους yes men , που απλά θα «πατάμε μια στρογγυλή σφραγίδα» και θα νομιμοποιούμε το ξεπούλημα της χώρας μας. Για όσους αντιστέκονται θα επικρέμεται σαν απειλή η «αξιολόγηση» ή μια ακόμη «καταγγελία» για τη σύμβαση, για την κάρτα ή για ότι άλλο τους βολεύει, βγαλμένη από τους παρακρατικούς μηχανισμούς και τις μονταζιέρες της Λεωφ. Συγγρού (και όχι μόνο)!


Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη μάχη. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη συγκυβέρνηση να καταργήσει "διά της πλαγίας" το ΠΔ Παυλόπουλου. Πρέπει να κάνουμε στην άκρη τα αισθήματα ενοχής που έντεχνα μας έχουν ενσταλάξει. Πρέπει να βγούμε από το ρόλο του άβουλου θεατή των εξελίξεων που στην καλύτερη περίπτωση θεωρεί ότι τα προβλήματα θα λυθούν δια μαγείας μαυρίζοντας στις επόμενες εκλογές τα κόμματα του ΔΝΤ και της ΕΕ, "ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ". Δεν υπάρχει καμια προοπτική στην ανάθεση. Προοπτική και λύση είναι στη συμμετοχή. 

Η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα, η πίστη στο δίκιο μας, η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Θα τους αφήσουμε να μας πετάξουν στο δρόμο; Απαντάμε: Θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τη λαομίσητη συγκυβέρνηση του ΔΝΤ και της ΕΕ, για να καταγγείλουμε και ακυρώσουμε τα μνημόνια της εξαθλίωσης και της υποταγής, για να ξανακάνουμε το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην 24ωρη απεργία της Τρίτης 18 Φλεβάρη
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στο δρόμο! 


1 σχόλιο:

  1. http://www.apnet.gr/menu-anakoinoseis/menu-anak-ap/7738-aftonomi-paremvasi-yppo-sxedio-mazikwn-apolysewn-apo-mitsotaki-me-%C2%ABoplo%C2%BB-to-pd-pavlopoulou
    Μια καθόλου προφητική ανακοινωση της ΑΠ

    ΑπάντησηΔιαγραφή