Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Αυτόνομης Παρέμβασης 21.11.2016
ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ(Ε)ΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΥΠΠΟ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗ