Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164

Αθήνα, 1η-11-2016, Αρ. πρωτ. 16    
                                 
Προς :  Γραμματεία Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΠΟΑ
             Μπουμπουλίνας 20-22
             Αθήνα, 106 82

Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Σχετικά με την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας συναδέλφων μηχανικών στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, η οποία εξετάζεται από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Υπέπεσε στην αντίληψη του Τμήματος της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ η πρόθεση του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου να ζητήσει την προσκόμιση κάποιων επιπλέον στοιχείων που αφορούν στην επαγγελματική δραστηριότητα των συναδέλφων μηχανικών στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 2α του σχετικού Π.Δ., προβλέπεται η υποβολή βεβαιώσεων του αρμόδιου Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) και του ασφαλιστικού φορέα (ΤΣΜΕΔΕ) καθώς, η άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες των μηχανικών, είναι εκ του νόμου υποχρεωτική.

Μετά και από τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας της ΕΜΔΥΔΑΣ αλλά και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι η εκκίνηση καθώς και η διάρκεια της δραστηριότητας των μηχανικών κάθε ειδικότητας, σηματοδοτείται υποχρεωτικά από το ΤΕΕ, ως αρμόδιο Επιμελητήριο, και πιστοποιείται από το ΤΣΜΕΔΕ, ως αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, όπως άλλωστε αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, από τις επιμέρους διατάξεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου (του Π.Δ. 69/2016 και της εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΑ με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016), δεν προκύπτει η ανάγκη προσκόμισης επιπλέον στοιχείων

Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως βάσει ποιων νέων εγγράφων και στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ προτίθεστε να προβείτε στην συλλογή πρόσθετων δικαιολογητικών από τους συναδέλφους μηχανικούς.

Διατηρούμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του νόμου για το συμφέρον του συνόλου των συναδέλφων μηχανικών και ευελπιστούμε στην από μέρους σας συνεργασία και απεμπλοκή της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας και όχι μόνο.


       Ο πρόεδρος                                                                                                   Η γραμματέας
    Τσάβαλος Σταύρος                                                                                   Μανουσιάδου Βασιλική

Αρχιτέκτονας Μηχανικός                                                                                 Πολιτικός Μηχανικός