Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέαΕ.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.ΣΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
                  Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164

                                                                                                            Αθήνα, 5 - 4 - 2017
                                                                                                                      Αρ. πρωτ.: 8

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΤΕΛΙΚΟ)
Μετά από προσπάθειες περίπου 6 μηνών του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής προκειμένου να εφαρμοστούν επακριβώς οι διατάξεις του ΠΔ 69/2016 σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ, είμαστε σε θέση να σας αναφέρουμε ότι οι αγώνες μας δικαιώθηκαν και η βεβαίωση του αρμόδιου Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) είναι το μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 σχετική εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κας Όλγας Γεροβασίλη.
Συναγωνιστές στο δύσκολο αυτό αγώνα μας στάθηκαν πολλοί, όμως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, την Π.Ο. Εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, καθώς επίσης και συνδικαλιστές που συνεισέφεραν με το προσωπικό τους έργο.
Τους αγώνες μας δυσχέραναν δυστυχώς τα ορισμένα μέλη του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ (που είναι και συνάδελφοι Μηχανικοί), τα οποία προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τους σχετικούς νόμους κάτω από έναν πρωτοφανή και αδιευκρίνιστο τρόπο σκέψης, προκαλώντας έτσι καθυστέρηση στην εξέταση αιτημάτων των υπαλλήλων για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
Θα ήταν σωστό κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι ότι θέσεις όπως αυτές των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων θεσπίστηκαν προκειμένου να συμβάλλουν στη γρήγορη και δίκαιη διεκπεραίωση θεμάτων, έχοντας πάντα υπόψη το κοινό συμφέρον και τίποτε άλλο……..

     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα Σαβράμη