Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ/Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210/3253059 (εσ. 4202), Fax: 210/3232547, Κιν: 6944/905164

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. : 23

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ:1) ΤΕΕ
 2) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 3) ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
 4) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ

                                                    
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Μετά τις συνεχιζόμενες αρνητικές εισηγήσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ για το θέμα και παρ’ όλο το υπ’ αριθ. πρωτ. 22/19.10.2017 διευκρινιστικό έγγραφό μας, το ανωτέρω Συμβούλιο συνεχίζει να μην αναγνωρίζει -κατά πλειοψηφία- ως επαρκές απαιτούμενο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του ΤΕΕ (ακόμα και σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ).
Για το λόγο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση-οδηγό, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ως απάντηση στα προσωπικά έγγραφα που σας αποστέλλονται από τη Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ, με τα οποία σας κοινοποιείται η απορριπτική γνωμοδότηση -κατά πλειοψηφία- του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Ως συνδικαλιστικός φορέας των Διπλωματούχων Μηχανικών, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε ότι η βεβαίωση του ΤΕΕ και μόνο, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τους Διπλ. Μηχανικούς. Τυχόν λοιπά στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους Π.Ε. Μηχανικούς  (και που βρίσκονται ήδη στους υπό εξέταση φακέλους) δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και προφανώς δεν απαιτείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να ζητηθούν στο μέλλον.

Συνημμένα: Αίτηση-απάντηση ενδιαφερομένου

     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας

Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα Σαβράμη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου