Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Δήλωση σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

(το κείμενο εκφράζει τις απόψεις του υπογράφοντα)

Δηλώνω ότι, με την αποχή μου από την διαδικασία της αξιολόγησης, παρ’ όλη τη διαφωνία που εξέφρασα με το σκεπτικό της απεργιακής κινητοποίησης της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ, έθεσα τον εαυτό μου εκτός κρίσεων για τις επικείμενες διαδικασίες, ακολουθώντας πιστά τις αποφάσεις των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών (ΑΔΕΔΥ και ΕΜΔΥΔΑΣ), χωρίς να σκεφτώ ούτε λεπτό την προσωπική μου αναρρίχηση στον ιστό της εξουσίας. 
Εκ νέου και με μοναδικό γνώμονα τη συλλογικότητα, και κρατώντας ακέραιη τη συνδικαλιστική μου οντότητα, δηλώνω ότι ζήτησα με το από 19.10.2017 γραπτό μου αίτημα προς το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ να μην ληφθούν υπόψη λοιπά στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελό μου, εκτός της βεβαίωσης του ΤΕΕ, όπως αυτό ρητά καθορίζεται από:
α) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 18606/28.7.2017 έγγραφο του ΤΕΕ, και
γ) τη ξεκάθαρη θέση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία εκφράστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7123/13.7.2017 έγγραφό της.
________________________________________
Σταύρος Τσάβαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου