Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210/3253059 (εσ. 4202), Fax: 210/3232547, Κιν: 6944/905164

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. : 22

ΠΡΟΣ:1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου

ΚΟΙΝ: 1) Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία Βλαζάκη
           2) Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων,
     κα Ευγενία Γατοπούλου
 3) ΤΕΕ
 4) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 5) ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
 6) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ
 7) Όλους τους ενδιαφερόμενους
                                                    
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, σας αναφέρουμε ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου), οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου επί των εξετασθέντων αιτημάτων των συναδέλφων ήταν  στην πλειοψηφία τους αρνητικές, λόγω της μη αποδοχής της βεβαίωσης του ΤΕΕ ως του μόνου απαιτούμενου δικαιολογητικού, αντιθέτως με ότι επιβεβαιώνεται στα κάτωθι έγγραφα:

α) στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και συγκεκριμένα στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 έγγραφό του (συν.1), όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «… διευκρινίζεται εκ νέου ότι (…) απαιτούμενο δικαιολογητικό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα αποτελεί η βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου».
(Σχόλιο: Η αντίρρηση των συναδέλφων Μηχανικών και μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πλειοψήφησαν αρνητικά ως προς τη μη αποδοχή της βεβαίωσης του ΤΕΕ ως μοναδικού απαιτούμενου δικαιολογητικού, βασίζεται στο ότι στην παραπάνω φράση του εγγράφου δεν αναγράφεται η λέξη «το μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό …..».
Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν έχει υπόσταση, διότι από τη στιγμή που θα θεωρούνταν απαραίτητα και επιπλέον δικαιολογητικά, η υπογράφουσα το έγγραφο (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη) θα απαριθμούσε και τα υπόλοιπα και δεν θα αρκούσε μόνο η αναφορά στην παραπάνω βεβαίωση).

β) στο υπ’ αριθ. πρωτ. 18606/28.7.2017 έγγραφο του ΤΕΕ (συν. 2), δηλαδή του ανώτατου θεσμικού οργάνου των Διπλωματούχων Μηχανικών, στο οποίο αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι: «… η βεβαίωση του ΤΕΕ και μόνο, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο…»

γ) στο υπ’ αριθ. πρωτ. 7123/13.7.2017 έγγραφο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (συν. 3), δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, στο οποίο επίσης αναφέρεται καθαρά ότι: «… η βεβαίωση του ΤΕΕ και μόνο, αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο…» και το οποίο διευκρινίζει επιπλέον ότι: «Τυχόν λοιπά στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ΠΕ Μηχανικούς (βρίσκονται ήδη στους υπό εξέταση φακέλους) δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και προφανώς δεν απαιτείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να ζητηθούν στο μέλλον».

Θέτουμε συνεπώς προς ενημέρωσή σας τα ανωτέρω, σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, εκτιμώντας ότι η αιτιολόγηση από πλευράς των συγκεκριμένων μελών του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις επί του θέματος αποτελεί σαφώς παρερμηνεία των νομοθετημάτων, καθότι θέτουν προϋποθέσεις που δεν προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ζητούμε, εν κατακλείδι, τη δική σας παρέμβαση προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό που ταλαιπωρεί τους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς πλέον του ενός έτους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα Σαβράμη


 
11755/3.4.2017 - ΥΔΑΝ (1)


11755/3.4.2017 - ΥΔΑΝ (2)

7123/13.7.2017 - ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (1)

18606/28.7.2017 - ΤΕΕ (1)

18606/28.7.2017 - ΤΕΕ (2)

18606/28.7.2017 - ΤΕΕ (3)


Μετά από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Μονίμων και Αορίστου Χρόνου), ενημερώνουμε τους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς ότι οι προσπάθειες από πλευράς της ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με την επίλυση του θέματος της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα συνεχίζονται με την κατάθεση υπομνήματος στην Υπουργό Πολιτισμού κα Λυδία Κονιόρδου, ζητώντας άμεσα την παρέμβασή της. 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ακολουθήσει όλα τα διοικητικά και λοιπά βήματα που προβλέπονται από το νόμο και που θεωρεί απαραίτητα προς δικαίωση του αιτήματός του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου