Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Ένδικα μέσα: οριστικές τοποθετήσεις 19.12.2019


Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 19.12.2019 συνεδρίαση του Δ’ υπηρεσιακού συμβουλίου Αρχαιοφυλάκων ΙΔΑΧ, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν με ένδικα μέσα σε Μουσεία και αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ.

Μετά την γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 3528/2007, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την δήλωση προτίμησή τους.

Θα ακολουθήσει η έκδοση της Υπουργικής απόφασης τοποθέτησής τους και η κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

Ολοκληρώθηκε έτσι η διοικητική διαδικασία κατάταξή τους στο ΥΠΠΟΑ.

 Σχετικά Άρθρα: