Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αρχαιότητες στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. πρωτ.: 40
                                                                                                        
ΠΡΟΣ: 
1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
2) Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού
3) Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4) Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5) Λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ
6) Οργανικές Μονάδες του ΥΠΠΟΑ
7) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ
8) Κάθε ενδιαφερόμενο


Θέμα: Αρχαιότητες στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέματος που αφορά στην απόσπαση των αρχαιοτήτων από το Μετρό Θεσσαλονίκης, ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να παρέμβει ώστε να αναβληθεί η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στη Συνεδρίαση του ΚΑΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη χρονική δυνατότητα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ να ελέγξουν και να εισηγηθούν για ένα τόσο σοβαρό, τεχνικό και αρχαιολογικό θέμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής) είναι αντίθετη με την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, θεωρώντας την εξέλιξη του έργου τεχνικά εφικτή ανεξάρτητα από τη μετακίνηση των αρχαιοτήτων.
Θεωρούμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία της ΕΜΔΥΔΑΣ (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ) είναι ένας από τους πλέον αρμόδιους φορείς που θα έπρεπε να εκφράσουν γνώμη σχετικά με οποιαδήποτε ενέργεια άπτεται του θέματος.
Καλούμε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς του ΥΠΠΟΑ, καθώς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, να ΜΗΝ ζητήσουν τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη Συνεδρίαση του ΚΑΣ (της 18ης Δεκεμβρίου 2019), αλλά να απαιτήσουν την αναβολή του θέματος. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Τσάβαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου