Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

ΑΡΜΕ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ: ενημέρωση για το Δ’ υπηρεσιακό συμβούλιο ΙΔΑΧ 2020

 

5.1.2021

Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχαιοφυλάκων ΙΔΑΧ 2020

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τους Ν 4354/2015/ & 4369/2016 & το ΠΔ 69/2016 είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για μισθολογική και βαθμολογική μεταβολή των υπαλλήλων. Γίνεται εισήγηση από τη διοίκηση και απαιτείται σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Όμως δεν είχε γίνει καμμία αναγνώριση προϋπηρεσίας εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις αιτήσεις των συναδέλφων.

Αλλεπάλληλες φορές το εκλεγμένο μέλος της ΑΡΜΕ, Κέρκυρα Χαρχάλου, είχε θέσει το θέμα να γίνονται ξεχωριστά συμβούλια με αναγνωρίσεις ή να ξεκινήσουν να γίνονται λίγες-λίγες αναγνωρίσεις σε κάθε συνεδρίαση του Δ’ υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς οι υποθέσεις των συναδέλφων εκκρεμούν από το 2015.

Τελικά κατόπιν έντονων πιέσεων μας τον Μάιο του 2019 εισήχθησαν θέματα στην ημερήσια διάταξη αλλά με τυχαία σειρά και όχι με σειρά πρωτοκόλλου. Κατι τέτοιο φυσικά δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό γι αυτό απαιτήσαμε και επιβάλλαμε την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης και την αυστηρή τήρηση σειράς προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου.

Έτσι ξεκίνησε πλέον η ορθή διαδικασία και έγιναν συμβούλια που περιελάμβαναν και αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας με αριθμούς πρωτοκόλλου από 29.12.2015 έως και Ιαν-Φεβ 2019 :

  • Την 1.6.2020 εξετάστηκαν 22 αιτήματα
  • Στις 29.6.2020 εξετάστηκαν 38 αιτήματα
  • Στις 7.10.20 εξετάστηκαν 28 αιτήματα. Σε αυτό το συμβούλιο ολοκληρώθηκε η εξέταση των παλιών αιτήσεων και ξεκίνησε η εξέταση αιτήσεων συναδέλφων με ένδικα μέσα
  • Στις 24.12.20 εξετάστηκαν 30 αιτήματα

Στο τελευταίο συμβούλιο που έγινε στις 28.12.20 η διοίκηση μας ενημέρωση ότι  ακόμη 110 αιτήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας,

Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με όσα έχει αποφασίσει η διοίκηση στο ΥΠΠΟΑ και ισχύουν για όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια, η διαδικασία για τις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας έχει ως εξής: εξετάζονται οι αιτήσεις σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλου αλλά ολοκληρώνονται πιο γρήγορα όσες αιτήσεις έχουν συνημμένα όλα τα σωστά δικαιολογητικά και τότε μόνο προωθούνται στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση καλείται ο ενδιαφερόμενος για διευκρινίσεις ή για να τα προσκομμίσει εκ νέου, οπότε καθυστερούν να εισαχθούν στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση προτάσσονται όσες αιτήσεις αφορούν συνταξιοδότηση ή μετάταξη. Και φυσικά η μισθολογική αποζημίωση είναι αναδρομική από την ημέρα της αίτησης.

Στο συμβούλιο στις 24.12.20 η εκπρόσωπος της παράταξης της ΑΡΜΕ, Κέρκυρα Χαρχάλου, έθεσε ερώτημα σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (βλ. παρακάτω ) και με το εάν και κατά πόσο η διοίκηση το γνωρίζει και το λαμβάνει υπόψη της. Η απάντηση ήταν ότι το λαμβάνουν υπόψη μόνο για τις μετατάξεις, δηλαδή αν κάποιος θελήσει μετάταξη του προσμετρούν την προϋπηρεσία για να συμπληρώσει τα 2 χρόνια που απαιτούνται κ να μην περιμένει κι άλλο. Δεν το λαμβάνουν όμως υπόψη στις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας καθώς εκεί απαιτείται να υπάρχουν ένσημα.

Η εκπρόσωπος της παράταξης της ΑΡΜΕ, Κέρκυρα Χαρχάλου, κατά τη διάρκεια της θητείας της, από τον Ιούνιο του 2018 έως και σήμερα πήρε μέρος και στα 9 πειθαρχικά συμβούλια στα οποία κλήθηκε και ψήφησε με την καλύτερη δυνατή προαίρεση, ανάλογα με την βαρύτητα της υπόθεσης. Ακόμη από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως σήμερα έχουν γίνει 12 υπηρεσιακά συμβούλια και παρέστη σε όλα. Εξετάστηκαν 353 υποθέσεις συναδέλφων στις οποίες ψηφίσε σε όλες θετικά, ενώ σε 20 εξ αυτών,  μειοψήφησε θετικά υπέρ του εργαζόμενου.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως στις 21.12.20 ψηφίστηκε στη Βουλή στο Πολυνομοσχέδιο και με το άρθρο 149 αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο Τομέα, μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου 2021, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η παράταση της θητείας αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.
  • Σε περίπτωση άρσης των μέτρων της περ.1 της παρ.1 του αρ.1 της ΚΥΑ , που αφορούν στις συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του αρ.11 του Συντάγματος και του ν.4703/2020, και τα οποία συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των εν λόγω αρχαιρεσιών, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διενεργούνται αμελλητί από τον αρμόδιο Φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Η παρ.3 του υπό ψήφιση άρθρου ρητώς ορίζει ότι «σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του αρ.75 του ν.4745/2020προβλεπόμενης ΚΥΑ, ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω μέτρων».
  • Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία.

Η παράταξή του ΑΡΜΕ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ υπερασπίζεται πάντα με τόλμη τα συμφέροντα και τα δίκαια αιτήματα όλων των συναδέλφων.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ:

 

 132314819_2522889228003880_5486214258345917415_n

 

132480237_409723310270581_162392715230350899_n

Σχετικά Άρθρα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: