Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ένδικα μέσα: δημοσίευση ΦΕΚ Διοριστέων
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε το πρώτο ΦΕΚ 1477/Γ/14.12.2018 με το οποίο  συνιστώνται ογδόντα οκτώ (88) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και κατατάσσονται σε αυτές κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα οι κατωτέρω υπάλληλοι, στον εισαγωγικό βαθμό και Μ.Κ. 1 της ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.
Έτσι μπήκε στην τελική ευθεία η διαδικασία για την εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν.4440/Φ.Ε.Κ./Α /224/2.12.2016 που αφορά στα «ένδικα μέσα» προκειμένου άμεσα να ενταχθούν οι συνάδελφοι αυτοί ως ΙΔ.Α.Χ.
Εντός της εβδομάδος αναμένεται η δημοσίευση και των υπολοίπων αποφάσεων που βρίσκονται στο εθνικό τυπογραφείο.
Στη συνέχεια η Δ/νση Διοικητικού του ΥΠΠΟΑ θα αποστείλει συνολικά στις αρμόδιες υπηρεσίες τις πράξεις κατάταξης των υπαλλήλων και θα τους καλέσουν να αναλάβουν υπηρεσία.

Καλωσορίζουμε τους Συναδέλφους!