Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Πειθαρχικά Συμβούλια

Με επείγουσα εγκύκλιο του Γ.Γ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού να προχωρήσει - ολοκλήρωθεί άμεσα η συγκρότηση των (νέων) Πειθαρχικών Συμβουλίων. Στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μετέχουν πλέον εκπρόσωποι των εργαζομένων (Ν. 4057/2012).