Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

τοποθετήσεις υπαλλήλων σε Γενικές Διευθυνσείς


Tοποθέτηση υπαλλήλων στις Οργανικές Μονάδες της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Τοποθέτηση μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε Διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διευθύνσεων υπαγόμενων στον Υπουργό του ΥΠΠΟΑ 
τοποθέτηση υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ, σε διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας και σε περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής διεύθυνσης αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών έργων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου