Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Άρχισαν τα όργανα...

Ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε την τελική μορφή του νέου Οργανισμού, ούτε τη διαδικασία με την οποία θα προωθηθεί (πιθανότατα με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος), η Συγκυβέρνηση συνεχίζει και υλοποιεί το σχέδιο απολύσεων. 
Έτσι τις επόμενες μέρες και με διαδικασίες express οι εργαζόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για το προφίλ της θέσης στην οποία υπηρετούν. Είναι το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα προσόντα του επαρκούν για το "περίγραμμα της θέσης" που κατέχει.
Η διαδικασία που θα ολοκληρωθεί εντός του Μαίου συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να παράξει μαζικά "υπεράριθμους" και "ακατάλληλους" υπαλλήλους που θα δουν την πόρτα της απόλυσης (διαθεσιμότητα, κινητικότητα). 
Το ζήτημα αποκτά άλλες διαστάσεις αφού δεν είναι γνωστή η νέα δομή σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και αριθμού υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Τμήμα. Έτσι πολλοί συνάδελφοι θα βρεθούν να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για θέσεις & αρμοδιότητες που θα έχουν καταργηθεί ή συγχωνευτεί με το νέο οργανισμό.
Το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο και για το λόγο αυτό θα υπάρξει νέα ανάρτηση με περισσότερες πληροφορίες.

1 σχόλιο: