Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

 ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ


Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2106 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλασίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016
Στη σελίδα 47 / 5571 με τίτλο ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αναφαίρεται με σαφήνεια ότι σε διαθεσιμότητα μπαίνουν όλοι οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι όταν καταργείται η θέση τους και όχι μόνο οι ΙΔΑΧ ή οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή ΝΠΔΙ
Διαβάστε τη σχετική σελίδα του νόμου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου