Είναι κοινή πεποίθηση, ανάμεσα στους εργαζόμενους πως οι νόμοι που αφορούσαν το Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό σύστημα την τελευταία δεκαετία, είχαν ως βασικό στόχο την μείωση της συνταξιοδοτικής-ασφαλιστικής δαπάνης. Αυτό συνέβη με  την απόσυρση του κράτους από τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνική ασφάλιση και την αναζήτηση δημοσιονομικής «βιωσιμότητας» του συστήματος σε βάρος των παροχών. Μετατράπηκαν έτσι οι συντάξεις και οι παροχές σε «φιλοδωρήματα»  Ασφαλώς η υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο και η επιβολή των δανειστών συνιστούν ένα επαρκές πλαίσιο κατανόησης των ακραίων περικοπών, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει πως  παρεμβάσεις  τόσο στο δημοσιονομικό σκέλος, όσο και στην «αρχιτεκτονική» των  συνταξιοδοτικών συστημάτων, πάντα εις βάρος των εργαζομένων, εμφανίζονται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης κατίσχυσης.

Αποτέλεσμα της αντιμεταρρύθμισης ήταν η δημόσια κοινωνική ασφάλιση να χάσει σωρευτικά πάνω από 70 δις ευρώ. 

Ο υπό διαβούλευση νόμος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας,  αναβαθμίζει αντεργατικές και αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις τις εξελίσσει ακόμη περισσότερο, θεσπίζοντας όρους όπως την «αναγκαιότητα για επαρκείς συντάξεις»  στη θέση των συντάξεων που θα εξασφαλίζουν στους ασφαλισμένους αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης. Μόλις πρόσφατα υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε, ότι 200 ευρώ αποτελούν επαρκή μισθό, εύκολα καταλαβαίνει κανείς το ύψος της «επαρκούς σύνταξης», που οραματίζονται οι νεοφιλελεύθεροι της κυβέρνησης της ΝΔ. Για την «επάρκεια» των συντάξεων η πρόταση του κ. Βρούτση εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες

α) την παράταση του εργασιακού βίου
β) την συνεπαγόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας
γ) τις περικοπές των συντάξεων
δ) την χορήγηση φορολογικών κινήτρων για ιδιωτική ασφάλιση

Το σχέδιο Πινοσέτ αποτελεί επίσης έναν ομολογημένο σκοπό της κυβέρνησης και το νομοσχέδιο Βρούτση, προδιαγράφει αυτό το ζοφερό μέλλον, ώστε να επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωνε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει ένα εντελώς νέο και βιώσιμο ασφαλιστικό τριών πυλώνων.

Συνοπτικά το νέο νομοσχέδιο.
 • Διατηρεί άθικτες τις απαράδεκτες ρυθμίσεις για τις αναπηρικές συντάξεις
 • Διατηρεί την ρήτρα βιωσιμότητας των Ταμείων για τα επόμενα 50 χρόνια, καταδικάζοντας τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους στην ανέχεια και την πείνα.
 • Συνεχίζει και παγιώνει τον διαχωρισμό της σύνταξης σε «εθνική» και την υπόλοιπη σύνταξη, η οποία με βάση τις οικονομικές ανάγκες της συγκυρίας, θα μπορεί να «κουρεύεται», όσο αυτό είναι αναγκαίο..
 • Συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία επιβάρυνσης  της μισθωτής εργασίας που εισφέρει στο σύστημα το 85% των εισερχόμενων πόρων, αφήνοντας παράλληλα μεγάλο χάσμα στις  εισφορές για  υγεία  και επικουρικό, μεταξύ μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών. Ακόμα ευνοούνται τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, αφού όποιος κερδίζει 80.000 ευρώ μπορεί να πληρώνει την ίδια κατώτατη εισφορά με όποιον δηλώνει εισόδημα 8.000 ευρώ ετησίως
 • Υπόσχεται αυξήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ίδια στιγμή, που στον προϋπολογισμό του 2020, το σχετικό κονδύλι σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2019 εμφανίζεται μειωμένο κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
 • Περιέχει μια γρήγορη, βιαστική και άκαιρη ενσωμάτωση του Επικουρικού στον ΕΦΚΑ, με δύο προφανείς στόχους: την λεηλάτηση των αποθεματικών άνω των  7 δις ευρώ και την σε βάθος χρόνου  σταδιακή εξαέρωση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ.
 • Προχωρά στην ακύρωση της θεσμοθετημένης επιπλέον σύνταξης, ενώ το ετήσιο μέρισμα του 2019 πετσοκόπηκε σημαντικά και για το έτος 2020 υπάρχει αμφιβολία αν θα υπάρξει καν παρόμοια παροχή και ποσό., καθώς το κονδύλι που προορίζεται για την 13η σύνταξη θα κατευθυνθεί κυρίως για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν για τις αναδρομικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
 • Προβλέπει (όπως άλλωστε επιβάλουν οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ) κάποιες οριακές αυξήσεις –βελτιώσεις, κυρίως στις επικουρικές και ελάχιστες στις κύριες, μέχρι τα 40 χρόνια. Από το τεσσαρακοστό έτος εργασίας και πέρα προβλέπεται στασιμότητα και  μείωση.
 • Αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης σε όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας. Οι αυξήσεις αυτές  αφ’ ενός δίνονται σε βάθος πενταετίας και αφ’ ετέρου αφορούν ελάχιστους. Οι τυχόν αυξήσεις συμψηφίζονται με τις υπάρχουσες προσωπικές διαφορές και δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά των ασφαλισμένων που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και δεν έχουν προσωπική διαφορά.
 • Μειώνεται το πέναλτι σε συνταξιούχους που απασχολούνται και δίνεται η δυνατότητα να προσλαμβάνονται συνταξιούχοι σε φορείς γενικής κυβέρνησης με μείωση στη σύνταξη μόνο 30%, σε μια περίοδο που η ανεργία στους νέους καλπάζει.
 • Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στους μισθωτούς με κύριο θύμα τους ανέργους, αφού καταργούνται οι εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, σε μια περίοδο, που η ανεργία καλπάζει, με ότι σημαίνει αυτό για την υποστήριξη προγραμμάτων  ενεργητικής απασχόλησης.
 • Δεν προβλέπεται καμιά ρύθμιση για τα ΒΑΕ (Βαρέα και ανθυγιεινά)
 • Τέλος απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε επιπλέον χρηματοδότηση του συστήματος από εναλλακτικές πήγες χρηματοδότησης, και πιστοποιείται   η  νεοφιλελεύθερης έμπνευσης αντίληψη για πλήρη  αποχώρηση του κράτους  από το θεμέλιο του κοινωνικού κράτους, την κοινωνική προστασία.
Είναι καιρός μέσα από τα συνδικάτα οι εργαζόμενοι να διαμορφώσουμε την δική μας ατζέντα και το δικό μας διεκδικητικό πλαίσιο
 • για ένα καθολικό σύστημα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, που θα εξασφαλίζει την δυνατότητα της αξιοπρεπούς διαβίωσης μετά την έξοδο από την εργασία,
 • την ουσιαστική συμμετοχή του κράτους στην χρηματοδότηση του συστήματος,
 • καμία μείωση εργοδοτικών εισφορών
 • μία και μόνη σχέση εργασίας στο δημόσιο με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας
 • ενίσχυση όλων των δομών του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας ασφάλισης με την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ όλου του αναγκαίου προσωπικού
 • Διοικητικά συμβούλια στους ασφαλιστικούς οργανισμούς με πλειοψηφία των κοινωνικών εταίρων,
 • την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης στις εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένων που περιμένουν καρτερικά.
 • την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων με το PSI
 • την πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών και την σταδιακή καταβολή 13ηςκαι 14ης σύνταξης
 • την άμεση και χωρίς προαπαιτούμενα απόδοση όλων όσων άδικα έχουν περικοπεί από κύριες και επικουρικές συντάξεις
 • άμεση μείωση των ορίων ηλικίας