Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο Ενιαίος Σύλλογος σχετικά με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ΤΑΥΠΥΠΠΟ

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων είχε εξαρχής αντιταχθεί στην διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ), όπως αυτή ψηφίστηκε στη Βουλή με το άρθρο 19 του Ν. 4639/2019. Όπως τονίζαμε και τότε σε ανακοίνωσή μας (https://eniaiosyppo.gr/?p=432), το ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ δεν μπορούσε να μπει σε «εκκαθάριση» ή «λύση» μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης από την δικαιοσύνη. Επίσης κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου για τον παιδικό σταθμό, την κατάταξη των εργαζομένων του ΤΑΥΠ στο ΥΠΠΟΑ, καθώς και για τις κατασκηνώσεις.

Δυστυχώς, πολύ σύντομα επιβεβαιωθήκαμε: η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/52500/165/31-1-2020 (ΦΕΚ 207 Β’ 31/1/20120) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», που συνυπογράφεται από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Μενδώνη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη και δίνει αρμοδιότητες στον εκκαθαριστή του Ταμείου, ανοίγει το δρόμο για μια σειρά από δυσοίωνες εξελίξεις.

Το άρθρο 7 της ΚΥΑ αναφέρεται σε «Ανασύσταση φακέλων. Σε περίπτωση τυχόν διαπίστωσης ολικής ή μερικής απώλειας φακέλων, εγγράφων, αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίων ή άλλων στοιχείων του Ταμείου, με υπαιτιότητα των υπηρεσιών του, ο εκκαθαριστής προβαίνει σε διοικητική ανασύσταση των φακέλων με κάθε πρόσφορο μέσο». Προβλέπει, δηλαδή, την «ανασύσταση φακέλων», ενώ έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση των «πλαστών δανείων» που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους και μέλη του Ενιαίου Συλλόγου, οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη γιατί φέρονται να έχουν εισπράξει ποσά που ποτέ δεν αιτήθηκαν ούτε τους πιστώθηκαν. Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα συγκάλυψης αυτής της υπόθεσης, μιας υπόθεσης κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος στο όνομα των εργαζομένων!

Εξίσου επικίνδυνη είναι η πρόβλεψη του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον εκκαθαριστή να απολύσει εργαζόμενους του ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ κατά βούληση, αν κρίνει ότι τμήμα του προσωπικού «δεν είναι αναγκαίο για την λειτουργία του παιδικού σταθμού ή για την διαδικασία της εκκαθάρισης». Αντί να προχωρήσει το ΥΠΠΟΑ στην κατάταξη των εργαζόμενων αυτών, όπως έχει προβλεφτεί με νόμο (4598/2019), τους καθιστά έρμαιο του εκκαθαριστή. Αντί να περάσει ο Παιδικός Σταθμός στο ΥΠΠΟΑ, όπως προβλέπει ο Ν. 4598/2019, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του εκκαθαριστή η συνέχιση ή η συρρίκνωση της λειτουργίας του.

Ο ίδιος εκκαθαριστής, έχει το ελεύθερο να συνάπτει νέες συμβάσεις έργου ή άλλες, να αναθέτει κατά το δοκούν, ως «μονοπρόσωπο όργανο», σε εταιρείες ή να προσλαμβάνει «τεχνικούς συμβούλους» και όλα αυτά με την επιχορήγηση που παίρνει από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δηλαδή, ενώ το ΤΑΥΠ ΥΠΠΟ λειτουργεί με δημόσιο χρήμα (500.000 ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ είχε προϋπολογιστεί κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου), ο εκκαθαριστής δεν υπόκειται στους ελέγχους και τους περιορισμούς του δημόσιου λογιστικού.

Είναι προφανές, ότι η «εκκαθάριση εν λειτουργία» μπορεί να οδηγήσει στην συγκάλυψη των υποθέσεων  κακοδιαχείρισης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, που διερευνώνται από την Δικαιοσύνη. 

Εξαρχής ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ έχει ζητήσει να μην κουκουλωθεί καμία πράξη, που έγινε στο όνομα των υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ και θα συνεχίσει αταλάντευτα να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ζητάμε, ακόμη και τώρα:
  • Να αποσυρθεί η ΚΥΑ που δίνει υπερεξουσίες στον εκκαθαριστή. Να υπάρξει πλήρης συνεργασία με τα όργανα της δικαιοσύνης προκειμένου να προχωρήσει η διαλεύκανση των υποθέσεων οικονομικής διαχείρισης και των «πλαστών δανείων».
  • Να εκδοθούν άμεσα οι απαραίτητες ΚΥΑ για να δοθεί το επίδομα παιδικού και κατασκηνώσεων για όλους τους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευόμενων φορέων, μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, από το ΥΠΠΟΑ, με αντίστοιχη πρόβλεψη δέσμευσης όλων των αναγκαίων κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2020.
  • Να εξοφληθούν άμεσα για τις κατασκηνώσεις του 2019 οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί.
  • Να περάσει ο παιδικός σταθμός στο ΥΠΠΟΑ και να προχωρήσει άμεσα η κατάταξη των υπαλλήλων του ΤΑΥΠ σε οργανικές θέσεις στο ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4598/2019.
  • Να εκκινήσει ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ, με γνώμονα την ανάπτυξη των δράσεων και της μορφής του, σε τομείς που πραγματικά θα δικαιολογούν την ονομασία του ως φορέα αλληλοβοήθειας: λογαριασμός αλληλοβοήθειας των εργαζόμενων, οικονομική στήριξη συναδέλφων σε νομικές υποθέσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων τους κ.α.
Σχετικά Άρθρα:
Σχέδιο νόμου για το ΤΑΥΠΥΠΠΟ
Σχέδιο νόμου
Σχετικά Άρθρα: