Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Α. Σγούρα: Ευχαριστήρια Επιστολή προς τους υπαλλήλους της ΔΔΑΔ

13.2.2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στα χρόνια που περάσαμε μαζί στη Διοίκηση της Κεντρικής Υπηρεσίας είχα τη χαρά, από όποια θέση κι αν προσέφερα υπηρεσία, να συνεργάζομαι με ανθρώπους, που ακόμα και υπό συνθήκες πίεσης, όποιας μορφής, μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα.
Κάθε μία και κάθε ένας από εσάς, μία διαφορετική, ξεχωριστή προσωπικότητα. Πάντα όμως, όλες και όλοι, υποστηρικτές και μέλη μιας ομάδας εργασίας με κοινή κατεύθυνση και στόχο: την παραγωγή έργου. Και γι’ αυτό, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω έναν προς έναν και όλους μαζί.
Η πρόωρη “αποχώρησή” μου από τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης την οποία επιλέχθηκα να υπηρετήσω, με τριετή θητεία, ως πρωτεύσασα μεταξύ όσων τη διεκδίκησαν μέσω των διαδικασιών διαφάνειας και αξιοκρατίας που προβλέπει το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ασφαλώς και δεν συνδέεται με τις προσχηματικές υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης στην οποία καλούμαι να μετακινηθώ.
Εν προκειμένω, η αιφνίδια “απομάκρυνσή” μου από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σίγουρα δεν υπαγορεύεται από κανέναν λόγο σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας που μέχρι πρότινος διηύθυνα. Και αυτό, έστω και σιωπηρά, το αναγνωρίζετε ακόμη και όσοι επιλέξατε να παραμείνετε σε αφωνία και παθητικοί θεατές των εξελίξεων για δικούς σας προσωπικούς λόγους που παραμένουν για μένα σεβαστοί. Όσοι δεν επιλέξατε τη σιωπή, με συγκινήσατε ιδιαιτέρως και σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών του ΥΠΠΟ, ως συλλογικό όργανο εκπροσώπησης όλων μας ως μέλη του, να επαναπροσδιορίσει τον λόγο ύπαρξής του και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, ο οποίος δεν είναι ούτε “επιτελικός”… και σε καμία περίπτωση διακοσμητικός. Θυμίζω δε, ότι το κύρος και η εκτίμηση των συλλογικών οργάνων κατακτώνται μέσα από τη δράση και την πρωτοβουλία σε δύσκολες καταστάσεις και όχι μέσα από την αδράνεια και την υποταγή.
Εις το επανιδείν
Αγγελική Σγούρα

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Προς¨:
την Παπανδρέου Αγγελική
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου
ΠΕ Διοικητικών ΥΠΠΟΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμη Πρόεδρε,
Με την παρούσα, και ως μέλος του Συλλόγου σας, σας ενημερώνω, σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει γνώση για τα τεκταινόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/66598/6112/5996/2017/07.02.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΘΙΠ4653Π4-Β3Ξ) την οποία και σας επισυνάπτω, αποφασίστηκε η ταυτόχρονη μετακίνηση εμού της ιδίας από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Δ.Δ.Υ.Η.Δ. στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της Γ.Δ.Σ.Π. και του κ. Κουτσούρη Αντώνιου, αντιστρόφως. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση που δεν ενθυμείστε, ότι για τις ως άνω θέσεις ευθύνης, επιπέδου Διεύθυνσης, τόσο εγώ όσο και ο κ. Κουτσούρης έχουμε επιλεγεί και τοποθετηθεί μέσω κρίσεων, μέσω δηλαδή των διαδικασιών που προβλέπονται από το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).
Η ενεργή σας δράση και τα αντανακλαστικά του Συλλόγου σας απέναντι σε κάθε εξέλιξη, που αφορά στα μέλη σας, θετική ή αρνητική, είναι γνωστή. Διερωτάται κανείς λοιπόν, πού μπορεί να οφείλεται, μέρες μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η εκκωφαντική σας σιωπή, η έλλειψη θέσης έως και αδιαφορία σας απέναντι σε μια απόφαση, που πάνω απ’ όλα θίγει όχι μόνο την προσωπικότητα και τη μακρόχρονη υπηρεσιακή προσφορά δύο Προϊσταμένων Διεύθυνσης, εμού και του κ. Κουτσούρη, αλλά επιδρά δυσμενώς στη διοικητική οργάνωση και δράση των δύο Διευθύνσεων.
Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Αγγελική Σγούρα
ΚΟΙΝ:
1. Πανελλήνιος Σύλλογο ΠΕ Διοικητικών ΥΠΠΟ
2. Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ
Αττικής, Στερεάς και Νήσων
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠΠΟ
4. Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Κλάδων ΔΕ
5. Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχ/των (Π.Ε.Υ.Φ.Α.)
6. Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Β. Ελλάδος
7. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
8. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών ΥΠΠΟ
9. Τμήμα Υπουργείου Πολιτισμού – ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
10. Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχ/των (Π.Ε.Σ.Α.)
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ