Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Επιλογή μελών σε Ομάδα Εργασίας

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και σε αναμονή των τοποθετήσεων των υπολοίπων συνδικαλιστικών και παραταξιακών φορέων επί του θέματος.


Το ΤΕΕ και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ως οι πλέον αρμόδιοι φορείς, καλό θα ήταν να τοποθετηθούν και επί της επάρκειας των επιλογών ως προς τις ειδικότητες των μελών της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας.

Επίσης, αναμένουμε από το μοναδικό μέλος της Ομάδας Εργασίας που είναι Μηχανικός, να καθορίσει τη θέση του σχετικά με την επάρκεια επιλογής ειδικοτήτων της ομάδας αυτής στην οποία ορίστηκε.

________________________________________
Σταύρος Τσάβαλος
Πρόεδρος του τμήματος της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΥΠΠΟΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου